posao spisak apotekacenovnik lekovakontakt

Author Topic: Podsetnik - Suspenzije  (Read 21435 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline tarantulica

  • Ultra mega giga forumas
  • **
  • Posts: 2419
  • Gender: Female
  • lucky loser ;-)
Podsetnik - Suspenzije
« on: 23-12-2007, 13:06:44 »

Suspenzije

Suspenzije su tečni, dvofazni sistemi koji se sastoje od čvrste (unutrašnje) faze koja se ne rastvara u tečnoj spoljašnjoj fazi u kojoj je suspendovana.

Sastojci suspenzija

1. Nerastvorna lekovita supstanca (supstance). Suspenzije ne smeju da sardže supstance vrlo jakog delovanja (remedia claudenda).
2. Vehikulum - prečišćena voda, a suspenzijama za spoljašnju primenu mogu da sadrže i etanol ili neko ulje.
3. Pomoćne supstance:
   1) sredstva za povećanje viskoziteta (usporavaju sedimentaciju) – MC, Na-CMC, mikrokristalna celuloza, poliakrilna kiselina (Acidum polyacrylicum, karboksivinil polimer, Carbomer, CarbopolR), dekstran, PEG (Macrogolum, POE, PEO), bentonit (Magma Bentonite), Mg-Al-silikat (VeegumR), visoko disperzni (koloidni) silicijum dioksid, Silici oxidum colloidal (AerosilR).
   2) sredstva za kvašenje (posrednici za suspendovanje) – nije isto što i sredstva za olakšavanje kvašenja (!). To su: polisorbati (TweenR-ovi), Na-laurilsulfat, propilenglikol miristat...
   3) sredstva za olakšavanje kvašenja – glicerol, propilenglikol, sobitol; uklanjaju vazduh sa površine čestica
   4) sredstva za zadržavanje vlage - glicerol, sorbitol i propilenglikol, u suspenzijama za spoljašnju upotrebu pomažu bolje prijanjanje praškastih komponenti na kožu.
   5) flokulanti – neutrališu naelektrisanja na površini čvrstih čestica. Na-citrat, Na3PO4, AlCl3.
   6) puferi, konzervansi, korigensi, boje, arome...

Sulfur praecipitatum – samo ovaj S u suspenzijama, zbog usitnjenosti! Sumpor ispliva na vodi, tako da obavezno moramo da dodamo glicerol (iako ne piše u proskripciji), i to istu količinu u kojoj je sumpor u preparatu, kao sredstvo za olakšavanje kvašenja.


I
npr. "Magistralno propisan (oficinalan po PhJugIV, FMIII...) preparat tipa suspenzija za spoljašnju (unutrašnju) upotrebu."


II
Svaka supstanca:
1. gde je oficinalna (PhJugII, PhJugIV...), ako je † to napisati, opis, inkompat, čuvanje
2. izračunavamo količinu supstance u gotovom preparatu (npr. ako je u Ph propisano za 100g, a mi pravimo 50g => sve delimo sa 2) i da li je sve merljivo, da li treba da se preračuna u kapi, pravi triturat ili centezimalni r-or.
3. provera doza ili srednjih koncentracije – prvo u Ph, a zatim i u FM (za ZnO se pozovi na Mixturu albu u FMIII u kojoj je koncentracija 20% ili u ExtraPh u preparatima ZnO postoji preparat u ko¬me je 25%; nikako ne sme da se uzima 45% iz onog praška iz FMIII jer su ovo suspenzije. Pomoćnim supstancama se ne proverava doza (konzervansima da).
4. provera rastvorljivosti
5. uloga u preparatu i delovanje
   Aqua purificata – vehikulum, ne rastvarač
   Talk – adsorbens (u Ph piše samo konstituens)

III
Izrada: u PhJugIV I volumen, str 264.
1. ako je potrebno (propisano) proseju se praškovi (piši uvek da se seju, a ako je preparat za spolja¬šnju obavezno prosejati)
2. na plastičnim karticama se odmere praškaste komponente
3. u hemijskim čašama se odmere tečne komponente
4. ako je potrebno napravi se centezimalni r-or ili triturat
5. praškovi koji mogu da se r-ore u nekom od vehikuluma, r-ore se, uz mešanje staklenim štapićem i zagrevanjem ako je potrebno
6. u tarioniku se, pomoću pistila, pomešaju praškaste supstance "po principu izrade složenih praškova"
7. sastojci čvrste faze se homogeno rastrljaju sa manjom količinom disperznog sredstva (prvo se upotrebi tečnost sa najvećim viskozitetom, npr. glicerol ili etanol), da se dobije pasta (sumpor se uvek rastrlja sa istom količinom glicerola, ako glicerola nema u receptu, doda se na račun vode)
8. ostatak tečnosti se dodaje postepeno uz mešanje
9. ostavi se mala količina vode za ispiranje tarionika i pistila prilikom prenošenja suspenzije u medicinsku bocu (suspenzija se u bočicu prenese pomoću levka)

IV
izdavanje: u medicinskoj bočici, u tamnoj medicinskoj bočici

V

signatura - crvena ili bela: način upotrebe, datum i paraf
pomoćna signatura crvene ili bele boje: "pre upotrebe promućkati"

VI
napomena

VII
delovanje i upotreba - u farmakopeji + vidi knjigu "Farmakoterapija"Rp/ Mixtura alba

sinonim – Zinci oxidi cum talco mixtura

Rp/ Mixtura alba aethanolica

Alkohol - povećava efekat hlađenja

Rp/ Calaminae
       Zinci oxzdi        aa    2,0
       Glyceroli         0,5
       Magmae Bentoniti   6,25
       Aq. Calcis               ad   25,0


Calaminae – u ExtraPh, smeša ZnO i 0,5% Fe2O3 u odnosu 98:2 (kod provere koncentracije saberi ZnO iz kalamina i sam ZnO). Kada se nanese na kožu dolazi do isparavanja vode, a po površini kože ostaju praškaste komponente koje deluju rashlađujuće. Kalamin ima isti efekat na koži kao i sam ZnO. Fe2O3 daje boju sličnu boji kože i tako umanjuje belilo koje potiče od ZnO.

Magmae Bentoniti – u ExtraPh kao Bentonite Magma; w/w – zapreminski procenat (in water)

Rp/  Urotropini
   ZnO
   Talci veneti
   Glyceroli
   Aq. purificatae


Urotropin = Methenaminum – pozovi se na koncentraciju iz FMIII u preparatu Mixtura aethanolica u kojoj je urotropin u koncentraciji od 20%. Delovanje – antihidrotik, protiv znojenja nogu.


Rp/  Acidi borici
   Resorcinoli
   Sulfuri pp
   ZnO
   Talci veneti
   Glyceroli
   Aq purificatae
   Spiriti diluti


sinonim – Mixtura Lutze

Acidi borici – rastvara se bolje u glicerolu nego u vodi, zato ga rastvaramo u glicerolu i to uz zagrevanje, ali ne da proključa jer će promeniti boju.

Resorcinolum – u PhJugIV piše da je vrlo lako toljiv u vodi (ali to nije tačno) i koncentrovanom etanolu. Rastvaraj ga u koncentrovanom etanolu i preračunaj koliko još vode treba da dodaš da na kraju imaš propisanu količinu razblaženog etanola u preparatu.


Rp/     Ichtioli
   ZnO
   Talci
   Glyceroli
   Aq. purificata
   Aethanoli diluti


izrada: u pateni! Napravi se pasta od talka, ZnO i glicerola i u tu pastu, direktno u patenu (koja je na vagi, zato se ne koristi tarionik), preko staklenog štapića, odmeri se ihtiol. Ihtiol se uvek dodaje u ovoj fazi, kada imamo već homogenu pastu.


Rp/ Mixturae antcidae

sastav:    Bismuti subnitras
      Natrii citras
      Cinammomi aetheroleum
      Aqua purificata

Natrii citras – flokulant
Cinammomi aetheroleum – korigens ukusa

Postupak izrade ne pišemo iz FMIII (!), padamo na ispitu, nego ovako: Odmeri se prethodno prosejan Bi-subnitrat i prenese u tarionik (patenu), a zatim doda 1 kap etarskog ulja na pistil i promeša prašak. Na-citrat se r-ori u prečišćenoj vodi i pripremljeni rastvor u porcijama dodaje u Bi-subnitrat da nastane gusta pasta, a zatim daljim dodatkom rastvora, uz mešanje, izradi suspenzija.


 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana