posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Podsetnik - Uvod  (Read 18004 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline tarantulica

  • Ultra mega giga forumas
  • **
  • Posts: 2419
  • Gender: Female
  • lucky loser ;-)
Podsetnik - Uvod
« on: 09-11-2007, 17:05:25 »

U V O DFarmakopeje:
PhJug II -    1. oblik       2. supstanca   pr. Aethanolum citri
PhJug IV -   1. supst      2. oblik          pr. Citrus Aetheroleum

Oficinalni preparat: ako se nalazi u farmakopeji (bilo kojoj), ili magistralnim formulama. Da bi bio oficinalan mora da se poklopi i odnos količina, a ne samo sastav. Gledaj da li negde ima postupak izrade (npr. oficinalan je po PhJug IV, gledaj da li u FM ima postupak izrade)


Rp/  "recipe"
remedia – supstance slabog delovanja
† remedia separanda – supstance jakog delovanja
†† remedia claudenda – supstance vrlo jakog delovanja
§ opojne droge – napomena (piši u diskusiji): "Pacijent donosi 2 recepta od kojih se jedan čuva i uvodi u knjigu recepata opojnih droga, a drugi se vraća pacijentu."


brojevi – praktikum str. 189
3,5 = tres e semis      0,00005 = centimiligramata 5      0,1 mol/l = decimola unum
0,5 = decigramata quinque   0,000005 = milimiligramata 5    per liter
0,05 = centigramata 5      2,51 = gramata 2 e decigramata   2g/100ml = gramata duo per
0,0005 = decimiligramata 5   5 e centigramata unus   mililitras centum

Primulae radicis decocti   4:180  (4/180) čita se: "primule radicis decocti parati ex grammatibus quatuor ad colaturam grammata centum octoginta"

Arapski brojevi označavaju količinu, ako ne piše jedinica onda "gramata"
Rimski brojevi označavaju broj kapi, pilula, tableta, ampula, supozitorija, kutija orig pakovanja
%  "percentum" (percenti - genitiv)
  "promille"
UI  "unites internationales" – u Ph piše odnos UI i grama


Latinske skraćenice – praktikum str.181. (ono što je podvučeno)
   "ad manum medici" => na signaturi piši "u ruke lekaru" (na srpskom!)

Metoda divizije - u subskripciji:"Divide in doses aequales NoX" (u proskripciji količine za svih 10)
Metoda dispenzije – u subskripciji "Da tales dosis NoX" (u proskripciji količine za 1)

Uvek gledaj u FM i Recepturnom priručniku da li postoji postupak izrade.

Signatura – bela ako je za unutrašnju upotrebu, misli se na mesto aplikacije: per os, i.v, i.m
   crvena ako za spoljašnju upotrebu: na kožu (prašak, r-or), i. vaginalno, i. rektalno
   + ante usui conquassa - "pre upotrebe promućkati" ako je tipa suspenzija ili emulzija, ova pomoćna signatura se lepi ispod glavne
Doze -   za untrašnju upotrebu se gledaju doze - uvek za preparate istog tipa
   za spoljašnju upotrebu se gleda srednja koncentracija (s.c.) - uvek za preparate istog tipa

   npd = najveća pojedinačna doza (proverava se za supstance † i ††)
   ndd = najveća dnevna doza (proverava se za supstance † i ††)
   spd = srednja pojedinačna doza

   proveravanje doza:
   - ako je preparat oficinalan, ne proveravaju se doze   
- ako se lek daje 1x dnevno u diskusiji se upoređuju i ndd i npd iako je to ista doza
- može da se prekorači, lekar pored piše: "!", rečima količinu i potpis
- ako je prekoračena npd svodi se na spd
- ako je najveća srednja koncentracija prekoračena svodi se na naj¬m¬anju s.c. pr: "s.c.= 2% antacid, s.c.= 10% laksans. U receptu 12%, treba nam laksantno delovanje. Korigujemo na 2%! (jer je to najmanja!). Da je u receptu 5% i treba nam antacidno dejstvo, ostavljamo jer poredimo sa 10%"
- ako FM daju višu vrednost koncentracije od Ph i ako je ta koncentracija prekoračena, svodi se na koncentraciju iz Ph
- ako je preparat oficinalan i ne piše koja je koncentracija potrebna, a u Ph ima više koncentracija  pravimo najnižu
- ispravka farmaceuta: precrta količinu, napiše novu i stavi paraf
- ako se promeni količina supstance za koju piše aā  precrta se aā i stavi paraf, piše se nova količina i stavi paraf, a za ostale (nepromnjene) napiše količina (stara) i stavi paraf.
- doze za decu – PhJug IV, poglavlje 14-110,
   za decu mlađu od godinu dana:    D = 1/(20-m) x Do
- ako je preparat za spoljašnju primenu, a u Ph ne piše ništa o s.c. računa se da može nerazređeno da se koristi, ali na ispitu ne komentarišemo ništa vezano za konc!

Merenje –   najmanja merljiva količina na vagi je 0,05g
      tečnosti u količinama manjim od 2g se mere u kapima (kapaljka se drži verikalno), broj kapi u ljubičastoj fascikli i u PhJugII (str. 888, tabela XX), ako tu nema, onda se određuje experimentalno: istarira se hemijska čaša, broje se kapi do mase od 1g
      ako izračunamo da nam treba 0,3 kapi, zaokružujemo na 1 kap
za vodene r-ore koncentracija manjih od 5%, broj kapi isto kao voda (1g = 20kapi), za alkoholne r-ore isto kao alkohol, sirupi simplices 1g = 17 kapi, TEA 1g = 18 kapi
      vodene r-ore koncentracija ↓ od 5%, grame poistovećujemo sa ml
   1 KK (kafena kašika) = 5g (ml)
   1 K (velika kašika) = 15g (ml)
   1 srednja kašika = 10g (ml)
   na vrh noža = 0,5 – 1,5g

Uvek kada se nešto greje, prethodno! se tarira sud (jer se grejanjem gubi masa), da bismo znali koliko da dopunimo posle. Ako se greje u vodenom kupatilu, onda uvek u pateni!

Prvo supstanca koja se najteže rastvara, a na kraju koja se najlakše rastvara.
Par descendum – r-ranje po površini. Pospe se po površini, poklopi i pusti da se padanjem r-ori. Tako se izbegava stvaranje grudvica i koristi se kod supstanci koje ne smeju da se mešaju (mehanički): Carbopol, Me-celuloza, gentiana violet, targezin...
Amorfni i kristalni prašak se ne pulverizuju. Kristali se pulverizuju i ako to nije prva komponenta, pulverizuje se posebno pa se doda prethodnom.
Mentol i kamfor => nastaje tečnost, pulverizuju se posebno pa se na kraju dodaju.
Supstance koje pružaju otpor pri usitnjavanju: mentol i kamfor => +etanol, J2 => +etar, urea => +aceton. Etanol, aceton i etar posle ispare.
Triturati - 1:10, 1:100, 1:1000  1g supstance u 10 (100, 1000)g triturata
   Uvek se pravi od minimalne merljive količine supstance = 0,05g
   Sredstva za dopunjavanje triturata, ako nije drugačije propisano:
      1. za praškove -   a) za unutrašnju upotrebu => laktoza
         b) za spoljašnju upotrebu => talk ili kaolin
      2. za masti - vazelin ili bezvodni lanolin
   pr. triturat 1:100 - 0,05g supst + 4,95g laktoze. Pazi koliko laktoze ima u trituratu, da toliko laktoze oduzmeš od ukupne količine, da na kraju u preparatu ima tačno onoliko koliko piše u receptu.
   Izrada: "Lekovita supstanca se odmeri i u tarioniku meša sa približno istom količinom lak¬to¬ze 4min u jednu i 4min u drugu stranu. Zatim se doda približno ista količina (koliko je sa¬da u tarioniku) laktoze i meša ponovo 4min u jednu i 4min u drugu stranu. Nastavi se sa do¬davanjem laktoze na ovaj način dok se ne utroši sva količina. Izrada triturata traje približno 30min."

Centezimalni rastvor -   1% - 5% => 1 (5)g supstance u 100g r-ora
   Kad god može pravi 1% (5% se pravi kada u receptu nema dovoljno vode za pravljenje 1%-nog)
   U staklenoj čaši mešamo staklenim štapićem.


Vode -   PhJug IV - Aq. purificata (=demineralisata - propušta se kroz jonoizmenjivačke smole - demineralizacija; =destilata - destiliše se, može i reverznom osmozom ili ultrafiltracijom); rok upotrebe 10 dana
      Aq. pro inectione (=redestilata =bidestilata) za sterilne preparate
   PhJug V -    Aq. purificata - ne daje rok upotrebe
      Aq. ad injectabilia
   DAB (nemačka Ph) - Aq. purificata - treba pre upotrebe da ključa 5min i od tada može da se koristi 12h ili da se propusti kroz membranski filter pa da se koristi 24h.

Etanol-   PhJug IV -   Aethanolum concentratum 96%
      Aethanolum dilutum   70%

   PhJug II -   Spiritus concentratum   96%
      Spiritus (=aethanolum)   90%
      Spiritus dilutum    70%

- Borna kiselina i borati se u glicerolu i vodi rastvaraju uvek uz zagrevanje (ako postoji glicerol u rec, uvek se u njemu r-ra). Za borate ne piše uvek da treba u to vodi, to treba da znamo iz prakse. Borna kis uvek 3%! greška je u Ph; koristi se samo kao antiseptik. 3% r-or nije izoto¬ni¬čan, izo¬toničan je 1,92%. Ako nam treba izotoničan pravimo ga od 3%. Ako imamo 3% r-or u proskripciji možemo da pišemo da je oficinalan po FM II (s.c. nerazređeno) ili da pišemo posebno za bornu kis i vodu da su oficinalne po PhJugIV (s.c. za bornu kis 3%) i da opisujemo kako se pravi r-or
- J2 i Hg => koristi se plastični ili stakleni pribor i posuđe, ne metalni! jer ga oštećuju
- pulvis konzervans (Me-paraben + Propil-paraben u odnosu 2:1) - uvek u ključaloj vodi!
- CaCl2 - uvek je x6H2O! (nekada u Recep priručniku piše samo CaCl2, ali misli se na CaCl2x6H2O)
CaCl2 se zbog izuzetne hidroskopnosti čuva u obliku 5% rastvora (5g bezvodnog CaCl2 u 100g rastvora), tako da se u svakom receptu mora računati koliko je mililitara ovog r-ora potrebno.
- Ihtiol - uvek na kraju (zbog svoje konzistencije) osim kod suspenzija (u homogenu pastu)
- targezin - "nije oficinalan", koncentraciju proveravamo iz preparata u FM III

Ambalaža -   1o je ona koja je u direktnom kontaktu sa lekom
      2o je ona koja nije u direktnom kontaktu sa lekom (kutija, kesica...)
« Last Edit: 09-11-2007, 17:13:52 by tarantulica »


 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana