posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Obavestenje o uslovima za prijem studenata  (Read 5660 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

  • The S[h]ef
  • Administrator
  • Doktor daktilografskih nauka
  • *******
  • Posts: 17763
  • Gender: Male
  • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
    • Farmacija forum
Obavestenje o uslovima za prijem studenata
« on: 16-08-2009, 11:54:14 »

I     Na osnovu rešenja Ministarstva prosvete broj: 451-02-823/2009-05 od 6.maja 2009.godine, utvrđeni su i objavljeni (list ''Prosvetni pregled''', spec.broj) uslovi konkursa za prijem studenata visokoškolskih ustanova u ustanove za smeštaj i ishranu studenata u Republici Srbiji za školsku 2009/2010.godinu. Pod visokoškolskom ustanovom podrazumevaju se ustanove čiji je osnivač Republika Srbija. Pod ustanovama za smeštaj i ishranu studenata smatraju se ustanove čiji je osnivač Vlada Republike Srbije:
 
II   USLOVI PRIJEMA
 
Pravo na prijem u ustanovu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, kojima mesto studiranja nije stalno mesto boravka i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.
Pravo na prijem u ustanovu mogu ostvariti studenti strani državljani država u okruženju čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.
Pravo na prijem u ustanovu imaju strani studenti stipendisti Republike Srbije u skladu sa međunarodnim ugovorima.
 
Pravo na prijem u ustanovu imaju kandidati iz stava 1, 2 i 3 koji ispunjavaju sledeće uslove:
1. svi studenti visokoškolskih ustanova prvog stepena studija:
-   osnovne akademske studije;
-   osnovne strukovne studije.
2.  svi studenti visokoškolskih ustanova drugog stepena studija:
-    diplomske akademske studije – master;
-    specijalističke strukovne studije;
-    specijalističke akademske studije.
3.  svi studenti visokoškolskih ustanova trećeg stepena studija:
-    doktorske studije.
4.  studenti prvi put upisani u prvu godinu osnovnih studija prvog stepena osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (''Službeni glasnik RS'', broj 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08);
5.  studenti prvi put upisani u II, III, IV, V, VI godinu i apsolventi na visokoškolskim ustanovama upisani na osnovne studije i na studije na visokim školama, a do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, koji u toku trajanja studija nisu izgubili više od jedne godine ( za studente II, III godine i apsolvente viših škola), odnosno dve godine ( za studente IV, V, VI godine i apsolvente ), koji će završiti studije po započetom nastavnom planu i programu i uslovima i merilima studija;
6.  studenti prvi put upisani na drugi stepen studija (diplomskih akademskih studija – master, specijalističkih strukovnih studija, specijalističkih akademskih studija), čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, pod uslovom da nisu u radnom odnosu;
7.  studenti prvi put upisani na treći stepen studija (doktorske studije), čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, o čemu odlučuje Ministarstvo, pod uslovom da nisu u radnom odnosu.
 
Pored uslova iz stava 1. ove tačke za prijem studenata koji su rekovalescenti oboljenja koja su privremeno ili trajno narušila zdravstveno stanje, uslov je i lekarsko uverenje o vrsti i stepenu oboljenja ili invaliditeta, izdato od nadležne zdravstvene organizacije iz mesta studiranja ( nadležna studentska poliklinika ).
Studenti sa urođenom ili stečenom intelektualnom ili emocionalnom onesposobljenošću ostvaruju prava na način i pod uslovima iz ove tačke uz priloženo uverenje nadležne zdravstvene organizacije iz mesta studiranja ( nadležna studentska poliklinika ).
 
 
III KONKURSNA DOKUMENTACIJA
 
Svi kandidati dužni su da, uz prijavu na konkurs, podnesu sledeća dokumenta:
-  uverenje o prosečnoj oceni i godini studija (za studente I godine uspeh iz srednje škole);
-  uverenje (podatke) o upisu prve godine studija (prvi put);
-  potvrdu visokoškolske ustanove o uspehu u toku studiranja (za studente II, III, IV, V,
VI godine i apsolvente);
-  potvrdu visokoškolske ustanove o upisu zimskog semestra odgovarajuće godine;
-  uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1.januara do 30.juna tekuće godine koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata;
-  lekarsko uverenje (predaje se prilikom useljenja u dom).
 
 
IV   PODNOŠENJE PRIJAVE NA KONKURS I DOSTAVLJANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
 
Kandidat za prijem u ustanovu podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom studentskoj službi visokoškolske ustanove na kojoj studira (izuzev studenata I godine).
 
Rok za prijavu na konkurs u SC Beograd je:
 
- za studente I godine studija od 01.09. do 15.09.2009.godine
(prijave sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnose se u Studentskom domu ''Karaburma'', ul. Mije Kovačevića 7b);
- za studente ostalih godina studija koji su stekli junski i septembarski uslov
od 01.09.do 30.09.2009.godine;
- za studente ostalih godina studija koji su stekli oktobarski uslov
od 01.10. do 31.10.2009.godine;
- za studente drugog stepena studija od 01.10. do 05.11.2009.godine
 
· nepotpune, neblagovremene i prijave koje na konkurs podnose neovlašćena lica neće biti razmatrane.
 
 
V   RANGIRANJE KANDIDATA
 
Kandidati će biti rangirani na osnovu sledećih kriterijuma:
1.  Uspeh na visokoškolskoj ustanovi (prosečna ocena, broj položenih ispita, godina studija, izgubljena godina).
Efikasnost studiranja će se bodovati:
-    II godina studija            - 3 boda
-    III godina studija           - 6 bodova
-    za svaku narednu godinu dodaju se po 2 boda.
2.  Vreme sticanja školskog uslova:
-    sticanje uslova do 30.07.          - 6 bodova
-    sticanje uslova do 30.09.          - 3 boda
-    sticanje uslova do 31.10.          - 0 bodova.
3.   Za studente prve godine studija boduje se uspeh iz prethodnog školovanja.
4.   Prihod po članu domaćinstva studenta.
Pod prihodom po članu domaćinstva studenta podrazumeva se prosečni mesečni prihod za period januar – jun tekuće godine.
Prihod po članu domaćinstva vrednuje se, i to:
- do 50% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi Republike Srbije za period od 1.januara do 30.juna tekuće godine ......................... 2 boda
- do 100% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi Republike Srbije za period od 1.januara do 30.juna tekuće godine ......................... 1 bod
- preko 100% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi Republike Srbije za period od 1.januara do 30.juna tekuće godine ......................... 0 bodova.
 
Studenti koji imaju status raseljenog lica, s teritorije AP Kosova i Metohije, a nisu u mogućnosti da pribave uverenje o prihodu po članu porodice boduju se sa 1 bodom.
Studentima čije je prebivalište na teritoriji AP Kosova i Metohije, u delu koji je pod kontrolom UNMIK-a, po osnovu stanovanja dodaju se 2 boda.
 
Nakon isteka roka za konkurs utvrdiće se rang lista kandidata za prijem u ustanovu za smeštaj studenata.
Službe visokoškolskih ustanova su obavezne da u roku od najkasnije 10 dana od dana isteka roka za prijavu na konkurs, dostave liste ovlašćenoj organizaciji, odnosno ustanovi studentskog standarda.
Rangiranje kandidata vršiće se na osnovu kriterijuma i merila za smeštaj studenata u ustanove studentskog standarda, u skladu sa Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata u ustanovama učeničkog i studentskog standarda.
Deo smeštajnih kapaciteta ustanova biće namenjen studentima iz najosetljivijih društvenih grupa.
Ustanova studentskog standarda može imati najviše dve raspodele.
 
POSEBNA NAPOMENA:
Ustanova Studentski centar ''Beograd'' od 01.07. do 30.09.2010.godine određuje studentske domove ''Studentski grad, Dom I'' i ''Kralj Aleksandar I'' za smeštaj po osnovu međunarodne razmene studenata i turističke recepcije.
 
USTANOVA STUDENTSKI CENTAR ''BEOGRAD''
 
D I R E K T O R
Milovan Petrović, dipl.pravnik


 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana