posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Medicinska biohemija, usmeni ispit  (Read 16912 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline frckica-j

 • Moderators
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Medicinska biohemija, usmeni ispit
« on: 08-11-2008, 15:45:27 »

ISPITNA PITANJA IZ MEDICINSKE BIOHEMIJE ZA STUDENTE FARMACIJE
(sve generacije)
 

  1.Referentne vrijednosti biohemijskih pretraga
  2.Klinička tačnost; ispitivanje kliničke tačnosti biohemijskog testa
  3.Osjetljivost i specifičnost laboratorijskih testova
  4.ROC- kriva
  5.Uticaj granice odlučivanja na osjetljivost i specifičnost testa
  6.Prediktivne vrijednosti laboratoriskih određivanja
  7.Dijagnostička efikasnost laboratorijskih određivanja
  8.Biološki materijali
  9.Uzimanje i obrada uzoraka krvi
 10.Antikoagulantna sredstva
 11.Sakupljanje uzoraka urina i fecesa
 12.Tjelesne tečnosti: likvor, amnionska tečnost, pleularna i perikardijalna tečnost, sinovijalna tečnost
 13.Rukovanje sa biološkim uzorcima i uticaj fizioloških faktora na sastav tjelesnih tečnosti
 14.Intracelularna raspodjela enzima
 15.Porijeklo enzima plazme; uzroci promjene katalitičke aktivnosti enzima u plazmi (fiziološki i patološki)
 16.Izoenzimi (izozimi)
 17.Enzimi u urinu
 18.Laktat- dehidrogenaza i hidrosibutirat- dehidrogenaza
 19.Glukoza-6-fosfat- dehidrogenaza, sorbitol-dehidrogenaza i glutamat -dehidrogenaza
 20.Aspartat-aminotransferaza
 21.Alanin-aminotransferaza
 22.Kreatin-fosfo kinaza
 23.γ-glutamil transferaza
 24.Kisela fosfataza
 25.Holinesteraza i lipaza
 26.α-amilaza i uropepsin
 27.Raspodjela vode u organizmu
 28.Ekstracelularna  tečnost
 29.Intracelularna tečnost
 30.Gibbs-Donnanova ravnoteža i osmolalnost tjelesnih tečnosi
 31.Metabolizam natrijuma
 32.Metabolizam kalijuma
 33.Metabolizam hlorida
 34.Metabolizam kalcijuma
 35.Metabolizam fosfora
 36.Metabolizam magnezijuma
 37.Značaj oligoelemenata ( mikroelemenata ) za žive organizme
 38.Bakar: apsorpcija, transport i klinički značaj
 39.Cink: apsorcija, transport, metabolička funkcija i klinički značaj
 40.Hrom, mangan i molibden
 41.Fluor, jod, sroncijum, kobalt, selen i vanadijum
 42.Neesencijalni oligoelementi: kadmijum, olovo, živa i litijum
 43.Promet i metabolizam željeza u tijelu
 44.Željezo u krvi i promjene željeza u krvi
 45.Struktura hemoglobina
 46.Transport kiseonika hemoglobinom
 47.Transport ugljendioksida hemoglobinom i Bohr-ov efekat
 48.Fiziološke i mutantne forme hemoglobina
 49.Patološki hemoglobini
 50.Patološki derivati hemoglobina
 51.Hemoglobinemija, hemoglobinurija i mioglobinurija
 52.Značaj metaboličkih karakeristika eritrocita za funkcionisanje hemoglobina
 53.Biosinteza hema
 54.Katabolizam hema; stvaranje žučnih pigmenata
 55.Metaboliza bilirubina u fiziološkim uslovima
 56.Metabolizam bilirubina u hemolitičkoj, opstruktivnoj i hepatocelularnoj žutici
 57.Biohemijski markeri za dijagnostikovanje hepatocelularnih oštećenja jetre i holestaze
 58.Struktura lipida u humanom organizmu
 59.Varenje i resorpcija lipida
 60.Uloga jetre i adipoznog tkiva u metabolizmu lipida
 61.Holesterol u krvi
 62.Masti u fecesu
 63.Dijagnostički testovi za ispitivanje poremećaja u metabolizmu lipida
 64.Nomenklatura i sastav lipoproteina krvne plazme
 65.Klasifikacija lipoproteina
 66.Metabolizam lipoproteina
 67.Apolipoproteini
 68.Hiperlipoproteinemije i hipolipoproteinemije
 69.Fosfolipidi, trigliceridi i masne kiseline u serumu
 70.Varenje i resorpcija proteina
 71.Osnovni putevi u metabolizmu proteina i aminokiselina
 72.Uticaj hormona na metabolizam proteina
 73.Uloga proteina krvne plazme
 74.Elektroforeza serumskih proteina
 75.Prealbumin, proteini koji vezuju retinol i albumin
 76.Globulini ( podjela )
 77.α1-antitripsin, α1-kiseli glikoprotein i α-fetoprotein
 78.Haptoglobin, α2-makroglobulin i ceruloplazmin
 79.Transferin
 80.β2 –mikroglobulin i C-reaktivni protein
 81.Karcinoembrionalni antigen i lizozim
 82.Struktura imunoglobulina
 83.Karakteristike i pojedinačne funkcije imunoglobulina: IgA, IgM ,IgG, IgD i IgE
 84.Proteini akutne faze
 85.Mukoproteini
 86.Proteini u urinu
 87.Laboratorijsko ispitivanje proteinurije
 88.Faktori koagulacije krvi
 89.Tok koagulacije krvi
 90.Testovi koagulacije krvi
 91.Metabolizam aminokiselina
 92.Analiza aminokiselina; aminoacidurija
 93.Hiperfenilalaninemija
 94.Tirozinemija i srodni poremećaji
 95.Alkaptonurija
 96.Homocistinurija i cistinurija
 97.Apsorpcija i digestija nukleinskih kiselina
 98.Porijeklo mokraćne kiseline i njezina sudbina u zdravih osoba
 99.Katabolizam pirimidina
100.Sinteza i razgradnja purina; nastajanje mokraćne kiseline
101.Klinički poremećaji u metabolizmu purina
102.Maligno tkivo ( osobine i etiologija )
103.Metabolizam malignog tkiva
104.Tumorski markeri
105.Pojam slobodnih radikala
106.Slobodni radikali kiseoničnog porijekla
107.Mjesta produkcije slobodnih radikala u biološkoj sredini
108.Biološki efekti slobodnih radikala
109.Antioksidativni sistem ćelije
110.Varenje i resorpcija ugljenih hidrata
111.Opšti procesi u metabolizmu ugljenih hidrata
112.Utrošak glukoze u organizmu
113.Uticaj hormona na metabolizam ugljenih hidrata
114.Održavanje koncentracije glukoze u krvi
115.Ketoza i laktati
116.Karakteristike uzoraka krvi za određivanje  koncentracije glukoze
117.Referentne vrijednosti glukoze u krvi i urinu
118.Diabetes mellitus- biohemijske karakteristike
119.Glukoza tolerans testovi
120.Glikohemoglobini i fruktozamin
121.Hipoglikemija
122.Meliturija i fruktozurija
123.Dijagnostički značaj ureje i kreatinina
124.Biohemijski aspekti glomerularne funkcije bubrega
125.Biohemiski aspekti tubularne funkcije bubrega
126.Bubrežni kamenci
127.Normalni i patološki sastojci urina
128.Sediment urina
129.Kolorimetrija
130.Spekrofotometrija
131.Hromatografija
132.Elekroforeza


Literatura:

1. N. T. Majkić-Singh: MEDICINSKA BIOHEMIJA,Farmaceutski fakultet, Beograd                                                                       
2. J. Nikolić, R. Kapetanović: Biohemija, Banja Luka 2007.
3. J. Nikolić i Ž. Saničanin:PRAKTIKUM IZ BIOHEMIJE, Medicinski fakultet BanjaLuka


ISPIT se sastoji od  praktičnog i usmenog dijela. Položen praktični  dio ispita vrijedi sve do konačno položenog ispita.

                                                                               
Prof. dr Jasminka Nikolić
                                                       
Banja Luka, februar  2008. godine


Veoma sam zahvalna profesorki Jasminki Nikolić na ustupljenom materijalu.
« Last Edit: 07-02-2009, 14:37:58 by frckica-j »


Offline vesna55

 • Padobranac
 • *
 • Posts: 2
 • Gender: Female
Odg: Medicinska biohemija, usmeni ispit
« Reply #1 on: 19-05-2009, 17:16:17 »
Molim odgovor na pitanje 52!!!
Znacaj metabolickih karakteristika eritrocita za funkcionisanje hemoglobina!! :thanx2: :streber:

Offline frckica-j

 • Moderators
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Medicinska biohemija, usmeni ispit
« Reply #2 on: 19-05-2009, 19:55:12 »
Vesna, zašto ne odeš na konsultacije? Nisam sigurna ali čini mi se da su bile utorkom od 9 ujutru. Ili možda srijedom? Nisam sigurna, ali čini mi se da je ipak utorak!

Offline sophia

 • Padobranac
 • *
 • Posts: 2
Odg: Medicinska biohemija, usmeni ispit
« Reply #3 on: 19-06-2009, 14:04:00 »
Frckice, da li i ova pitanja ne vaze za opstu medicinu?

Offline frckica-j

 • Moderators
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Medicinska biohemija, usmeni ispit
« Reply #4 on: 19-06-2009, 16:03:26 »
Hm sad, pojma nemam! Na opštoj je samo jedna biohemija, tako da mislim da je kod njih sve to uključeno, samo u manjem obimu jer imaju i onaj opšti dio oko metabolizama isl. Ali nemam pravu informaciju!

Offline pigeon

 • Prolaznik
 • **
 • Posts: 14
 • Gender: Female
Odg: Medicinska biohemija, usmeni ispit
« Reply #5 on: 01-10-2010, 12:18:19 »
Ee,evo tipkala sam kolegici kartice,pa da prebacim i vama :)
Nisam sigurna jesu li ovo sve kombinacije,ali posluzice,svi smo ucili po tome..Evo prvih 14..
Potrudila sam se da vam napisem i gdje se koje pitanje nalazi..I nemojte onda da kazete da nisam fina :)
Napomena: N-Nikolic,M-Majkic,Pr-praktikum,S-sveska,P-papiri :)

1.
1. Ref. vrijednosti biohemijskih pretraga, P
2. Glukozo-6-fosfat dehidrogenaza,sorbitol dehidrogenaza,glutamat dehidrogenaza,N 346,356
3. Metabolizam Ca,N 21
4. alfa1-antitripsin,alfa 1 kiseli glikoprotein,alfa fetoprotein,N 299

2.
1. Zn-apsorpcija.transport,metab. funkcija,klinicki znacaj,N 35
2. Maligno tkivo,osobine i etiologija,P
3. Fizioloske i mutantne forme hemoglobina,N 330,M 368
4. beta 2-mikroglobulin i C-reaktivni protein,N 303

3.
1. Transport CO2 hemoglobinom i Bohr-ov efekat N 332,fiziologija ;)
2. Rukovanje sa bioloskim uzorcima i uticaj fizioloskih faktora na sastav tjel. tecnosti M 47
3. Bubrezni kamenci M577
4. Proteini akutne faze M 269

4.
1. Sinteza i razgradnja purina,nastajanje mokracne kiseline N 244,248
2. Biohemijski aspekti glomerularne filtracije bubrega M 553
3. Kolorimetrija, Pr 33
4. Metabolizam Mg,N 23

5.
1. Fe u krvi ipromjene Fe u krvi,N 30
2. Metabolizam P,N 22
3. Cr,Mn,Mo,N 36
4. Znacaj oligoelemenata za zive organizme,N 29

6.
1. Porijeklo enzima plazme,uzroci promjene kataliticke aktivnosti enzima u plazmi (fizioloski i patoloski),N 337
2. AST,N 341
3. Intracelularna tecnost,M 453
4. Metabolizam Na,N 17
7.
1. Uticaj hormona na metab. ugljenih hidrata,M 112
2. ROC kriva,P
3. Alfa amilaza i uropepsin,N 350,P ili S
4. Sediment urina,Pr 91

8.
1. Tumorski markeri,P
2. Antioksidativni sistem celije,P
3. Refer. vrijednosti glukoze u krvi i urinu,M 134
4. Biohemijski aspekti tubularne f-je bubrega,M 557

9.
1. Karakteristike i pojedinacne f-je imunoglobulina IgA,IgM,IgG,IgD,IgE,N 305
2. Dijagnosticka efikasnost labor. odredjivanja,P
3. Osnovni putevi u metab. proteina i aminokiselina,M 228
4. Glukoza tolerans testovi,M 140

10.
1. Dijagnosticki znacaj ureje i kreatinina,M 546
2. Prediktivne vrijednosti labor. pretraga,P
3. Klasifikacija lipoproteina,M 179
4. Struktura imunoglobulina,N 304
11.
1.Varenje i resorpcija ugljenih hidrata,N 148
2. Bioloski efekti slobodnih radikala,P
3. Izoenzimi (izozimi),N 86
4. Faktori koagulacije krvi,N 322,P

12.
1. Struktura hemoglobina,N 328
2. Apolipoproteini,N 316.
3. Analiza aminokiselina,aminoacidurija,M 286
4. Elektroforeza,Pr 60

13.
1. Enzimi u urinu,N 339
2. Uloga jetre i adipoznog tkiva u metabol. lipida,M 187
3. Utrosak glukoze u organizmu,M 105
4. Bioh. markeri za dijagnostikovanje hepatocelularnih ostecenjai holestaze,P,S

14.
1. Apsorpcija i digestija nukl. kis.,M 308
2. Metabolizam lipida (nisam sigurna je li ovo pravo pitanje)
3. Gama glutamil transferaza,N 349
4. Glikohemoglobini i fruktozamin,M 145Offline pigeon

 • Prolaznik
 • **
 • Posts: 14
 • Gender: Female
Odg: Medicinska biohemija, usmeni ispit
« Reply #6 on: 01-10-2010, 12:52:37 »
Evo ostatka...

15.
1. Metabolizam malignog tkiva,P
2. Pojam slobodnih radikala,P
3. Raspodjela vode u organizmu,M 446
4. Patoloski derivati Hgb,M 371

16.
1. Hipoglikemija,M 152
2. Transferin,N 302
3. Alkaptonurija,M 300
4. Hromatografija,Pr 54

17.
1. Sakupljanje uzoraka fecesa i urina,M 34,39
2. Hemoglobinemija,hemoglobinurija,mioglobinurija,M 372
3. Znacaj metabolickih karakter. eritrocita,M 359,362
4. Slobodni R kiseonicnog porijekla,P

18.
1. Uticaj granice odlucivanja na osjetljivost i specificnost testa,P
2. Uticaj hormona na metab. proteina,M 232
3. Klinicki poremecaji u metab. purina,M 314
4. Metabolizam K,M 471
19.
1. Struktura lipida u humanom organizmu,Pr 6
2. CEA i lizozim,M 258
3. Porijeklo mokracne kiseline i njena sudbina kod zdravih osoba,M 311
4. Meliturija i fruktozurija,M 163

20.
1. Tok koagulacije krvi,N 320
2. Masti u fecesu,M 224
3. Labor. ispitivanje proteinurije,M-278
4. Hiper i hipolipoproteinemije,N 317,M 212

21.
1. Intracelularna raspodjela enzima,N 337
2. Tjelesne tecnosti...M 41
3. CPK,N 343
4. Mjesta produkcije slob. R u biosredini,P
5. Apsorpcija i digestija nukl. kis ( nemam pojma zasto ova kartica ima 5 pitanja)

22.
1. Odrzavanje c glukoze u krvi,M 120
2. Homocistinurija i cistinurija,M 302
3. Prealbumin,protein koji vezuje retinol i albumin,M 244
4. Metab. bilirubina u fizoloskim uslovima,N 237

23.
1. Proteini u urinu
2. Opsti procesu u metab. ugljenih hidrata
3. Spektrofotometrija
4. ALT

24.
1. Metabolizam lipoproteina,M 187
2. Uloga jetre u metab. lipida,M 187
3. Biohemijski markeri (?)
4. djevojka se ne sjeca
25.
1. Diabetes mellitus-bioh. karakteristike,M 134
2. Bioloski materijali,M 28
3. Dijagnosticki testovi za ispit. poremecaja metabolizma lipida,M 194
4. Katabolizam pirimidina,N 248

26.
1. Normalni i patoloski sastojci urina,Pr 85
2. Varenje i resorpcija proteina,M 226
3. Holesterol u krvi,M 198
4. Biosinteza hema,N 233

27. slicna 22.
1. Katabolizam hema,N 236
2. Prealbumin...,M 244
3. Hiperfenilalaninemija i alkaptonurija
4. Odrz. c glukoze u krvi,karakteristike uzoraka krvi za odredj. glukoze,M 120,127

28.
1. Osjetlj. i spec. labor. testova,P
2. Metabolizam Cl,N 20
3. Alfa 1 antitripsin,alfa 1 kiseli glikoprotein i fetoprotein,N 299
4. Testovi koagulacije krvi,P


Srecnoo,Jasminka je divna :)

Offline frckica-j

 • Moderators
 • Ultra mega giga forumas
 • ***
 • Posts: 1369
 • Gender: Female
Odg: Medicinska biohemija, usmeni ispit
« Reply #7 on: 09-10-2010, 01:16:42 »
Pigeon, ne znam šta drugo da kažem sem hvala i svaka čast!

 :jub:

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana