posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Spisak fakulteta ciji osnivac nije Republika Srbija  (Read 5183 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

  • The S[h]ef
  • Administrator
  • Doktor daktilografskih nauka
  • *******
  • Posts: 17763
  • Gender: Male
  • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
    • Farmacija forum

I. УНИВЕРЗИТЕТ `БРАЋА КАРИЋ`
Адреса Палмира Тољатија 3, Београд
Телефон 011/2699-039, 011/2692-297
Телефакс
Решење бр. 022-05-231/93/04 од 30.12.1993. године

а) Факултет за менаџмент `Браћа Карић`
Адреса Палмира Тољатија3, Београд
Телефон 011/2604-022, 011/2604-955,
011/2699-039
Решење бр. 612-00-540/92-04 од 12.10.1992.
612-00-492/93-04 од 23.08.1993. (за I и II годину)
06-00-6/94-01 од 15.03.1994. (магистарске студије)
022-05-232/97-04 од 29.12.1997. (за III и IV годину)
022-05-38/98/04 од 23.03.1998. (магистарске студије)
022-05-229/98-04 од 07.11.1998. (магистарске студије)
Решење Владе РС бр. 05-612-2956/2003 од 29.05.2003.
(за извођење наставе на енглеском језику на основним и магистарским студијама почев од шк. 2003/2004. године)
614-02-2743/2005-04 од 29.09.2005. (за учење на даљину)

б) Факултет за трговину и банкарство `Јанићије и Даница Карић`
Адреса Палмира Тољатија3, Београд
Телефон 011/2609-754, 011/2609-855
Решење бр. 612-02-891/93-04 од 09.07.1993. (за I и II годину)
022-05-228/98-04 од 07.11.1998. (за основне студије)
022-05-52/99-04 од 20.04.1999. (за магистарске студије на смеру ``Менаџмент у трговини``)
612-00-421/2005-04 од 30.01.2005. (за учење на даљину)

ц) Факултет за предузетни менаџмент
Адреса Модене 5, Нови Сад
Телефон 021/450-893, 021/453-067, 021/28-855
Решење бр. 022-05-122/98-04 од 06.07.1998.
(имају сагласаност за наставне планове за магистарске студије)

д) Академија уметности `Браћа Карић`
Адреса Немањина 28, Београд
Телефон 011/36-18-715, 011/36-18-716
Решење бр. 022-05-158/98-04 од 28.08.1998.

е) Факултет за менаџмент у спорту
Адреса Васе Пелагића 23, Београд
Телефон 011/2604-022 лок. 250,011/36-92-471
Решење бр. 614-02-1365/2001-04 од 26.10.2001. (за I, II и III годину)
022-05-180/2002-04 од 26.09.2002. (за IV годину)

ф) Факултет за економију и политичке науке
Адреса: Палмира Тољатија 3, Београд
Решење бр. 612-00-334/2006-04 од 14.04.2006.

г) Факултет за стране језике
Адреса: Палмира Тољатија 3, Београд
Решење бр. 612-00-00333/2006-04 од 14.04.2006

II. ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Адреса Цариградска 28, Београд
www.eu.ac.yu
Телефон 011/33-41-583, 011/32-29-392
Телефакс
Решење бр. 612-00-494/2000-04 од 20.09.2000.

а) Факултет за интернационални менаџмент
Адреса Цариградска 28,32, Београд
Телефон 011/33-40-685
Решење бр. 06-00-4/93-04 од 10.06.1993. за I и II годину
06-00-4/93-04 од 15.02.1994. за III и IV годину

б) Факултет за европски бизнис
Адреса Цариградска 26, Београд
Телефон 011/32-30-639, 011/33-42-770
Решење бр. 612-00-493/2000-04 од 20.09.2000.

ц) Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа
Адреса Ђуре Ђаковића 31, Београд
Телефон 011/3392-456, 011/3392-460
Решење бр. 612-00-413/2000-04 од 12.09.2000.

д ) IFAM - Institut Franco-Americain de Management
Адреса Цетињска 2, Београд
19 Р ue Cerpe, Paris www.ifam.edu
Телефон 33 (0) 1 47 34 38 23
Телефакс 33 (0) 1 47 83 31 72
Решење бр.
По пресуди Врховног суда Србије о реализацији комплетног четворогодишњег програма и једногодишњег MBA програма
U. 3221/92, br 1038, од 09.05.1993. године

е ) Институт за амерички бизнис – MBA универзитет
Адреса Цетињска 2 , Београд
Телефон 3225-844, 3221- 118
Решење бр.

ф) Медицинска академија – US Medical School
Адреса Тадеуша Кошћушког 63 , Београд
Телефон
Решење бр. I-612-05-205/2004-04 од 16.09.2005. (основне студије у трајању од 5 година)

III. `МEГАТРЕНД` УНИВЕРЗИТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Адреса Македонска 21, Београд
Телефон 011/33-73-797, 011/33-73-796,
011/33-73-795
Телефакс
Решење бр. 612-00-229/2000-04 од 20.06.2000.

а) Факултет за менаџмент
Адреса Краљевица бб, Зајечар
Телефон 019/430-801, 019/421-735
Решење бр. 022-05-149/97-04 од 09.09.1997.

б) Факултет за пословне студије
Адреса Македонска 21, Београд
Телефон 011/33-73-795, 011/33-73-796,
011/33-73-797, 011/33-73-804,
011/32-21-894
Решење бр. 022-05-193/98-04 од 15.12.1998.

ц) Геоекономски факултет
Адреса Краља Петра 46, Београд
Телефон 011/33-73-795, 011/33-73-796,
011/33-73-797
Решење бр. 25/99-04 од 12.05.1999.

д ) Факултет за државну управу и администрацију
Адреса Македонска 21 , Београд
Телефон
Решење бр. 612-00-271/2005-04 . од 19.09.2005.

е ) Факултет за културу и медије
Адреса Македонска 21 , Београд
Телефон
Решење бр. 612-00-270/2005-04 од 20.09.2005.

ф ) Факултет за менаџмент
Адреса Поп Лукина 21 , Ваљево
Телефон
Решење бр. 612-00-265/2005-04 од 4.10.2005 .

г ) Факултет за пословне студије
Адреса Дринска 23 , Пожаревац
Телефон
Решење бр. 612-00-280/2005-04 од. 19.09.2005.

х) Факултет за уметност и дизајн
Адреса Кнез Михајлова 52, Београд
Телефон
Решење бр. 612-00-247/2006-04 од. 21.03.2006.

и) Факултет за биофарминг
Адреса Радомира Путника 1 Сомбор
Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу бр. 106-022-00072/2006-01 од 10. марта 2006. године

IV. УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
Адреса Данијелова 32, Београд
Телефон 011/2464034, 011/2466438, 011/3972401
Телефакс 612-00-663/2004-04 од 03.03.2005. године

а) Факултет за финансијски менаџмент и осигурање (ФФМО)
Адреса Данијелова 32, Београд
Телефон 011/2464 034, 011/3093 206,
011/3093 216
Решење бр. 022-05-64/99-04 од 28.07.1999.

б) Факултет за пословну информатику (ФПИ)
Адреса Данијелова 32, Београд
Телефон 011/2466 438, 011/3093 208,
011/3093 218
Решење бр. 615-4-02-655/2003-04 од 05.06.2003.

ц) Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент (ФТХМ)
Адреса Данијелова 32, Београд
Телефон 011/3093 207, 011/3093 217, 011/462 826
Решење бр. 022-05-219/2003-04 од 06.10.2003.

д ) Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА)
Адреса Војводе Мишића 43, Београд
Телефон 011/30-666-70, 011/30-666-71,
011/30-666-50
Решење бр. 612-00-240/2003-04, од 29.12.2003. (основне студије у трајању од три године и двогодишње магистарске студије)

е ) Академија лепих уметности (АЛУ)
Адреса 29. новемра 68а, Београд
Телефон 011/2763 434, 011/2754 937, 011/767 639
Решење бр.

a) Глума] 022-05-15/96-04
б) Соло певање и музички инструменти 022-05-15/96-04
ц) Менаџмент у уметности 022-05-181/97-04 од 14.11.1997. (соло певање, хармоника и виолончело у четворогодишњем трајању и 1. година менаџмента у уметности)
612-00-278/2001-04 од 21.08.2001 за II, III и IV годину менаџмента у уметности)
д) Ликовне и примењене уметности:сликарство, графика, вајарство,
графички дизајн, унутрашња aрхитектура(дизајна ентеријера),
kостим и фотографија 022-05-00151/2005-04 од 08.07.2005.

ф ) Факултет за примењену екологију ''Футура''
Адреса Данијелова 32, Београд
Решење бр. 612-00-00271/2005-04 од 23.02.2006. године
- Департман за биотехнологије
- Департман за еколошку економију
- Департман за еколошки менаџмент

г ) Факултет за медије и комуникацију
Адреса Данијелова 32, Београд
Решење бр. 612-00-00272/2005-04 од 28.02.2006. године
- Департман за медије
- Департман за комуникације

V. УНИВЕРЗИТЕТ ``УНИОН``
Адреса Цара Душана 62-64, Београд
Телефон 011/2180-287, 2180-271
Телефакс 011/2180-013
Решење бр. 612-00-296/2004-04 од 07.07.2005.

а) Факултет за индустријски менаџмент
Адреса ЈНА 63, Крушевац
Телефон 037/440-035, 23-792
Решење бр. 022-05-262/2002-04 од 23.10.2002.
www.fimmanager.edu .yu
e-mail: [email protected]

б) Факултет за градитељски менаџмент
Адреса Цара Душана 62-64, Београд
Телефон 011/2180-287, 2180-271
Решење бр. Уи. 18/03 од 10.09.2003.
www.fgm.edu.yu
e-mail: [email protected]

ц) Факултет за дизајн
Адреса Крфска 7 , Београд
Телефон 011/ 3809-568, 3809-566
Решење бр. 022-05-285/2002-04 од 21.11.2002.
www.design.edu.yu
e-mail: [email protected]

д ) Факултет за предузетнички бизнис
Адреса Цара Душана 62-64 , Београд
Телефон 011/ 2180-287, 2180-271
Телефакс 011/ 2180-013
Решење бр. 022-05-351/2005-04 28.07.2005.
www.fpb.edu.yu
[email protected]

е ) Рачунарски факултет
Адреса Кназ Михајлова 6/VI, Београд
Телефон 011/633-321, 011/627-613
Телефакс 011/3281-614
Решење бр. 022-05-204/2003-04 од 14.11.2003. године
(за прву годину основних студија)
- општи смер
- математичко-софтеврски смер
119-05-152/2004-04 од 29.09.2004. године
(за другу, трећу и четврту годину основних студија)
- општи смер
- математичко-софтеврски смер

ф ) Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије
Адреса Змај Јовина 12, Београд
Телефон 011/2621-730
Телефакс 011/2181-471
Решење бр. 022-05-92/2005-04 од 28.06.2005.

г ) Факултет за менаџмент некретнинa
Адреса Цара Душана 62-64, Београд
Телефон 011/2180-287, 2180-271
Факс: 011/2180-013
Решење бр. 022-05-222/2004-04 од 12.07.2005.
www.fmn.edu.yu
[email protected]

x) Правни факултет
Адреса Данијелова 32, Београд
Телефон 011/2497-897, 011/2474-272, 011/2475-571
Решење бр. 022-05-281/2002-04 од 04.04.2003. год.


VI. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ

Решење бр: 612-00-602/2003-04 од 07.10.2003
Нови Пазар, улица Димитрија Туцовића бб. 36 300 Нови Пазар
Тел/факс. 020/316 – 634, 020/318 – 068
E – mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.uninp.edu.zu

а) – Факултет хуманистичких наука
б)– Правни факултет
ц) – Факултет за менаџмент и пословну економију
д). – Факултет за информатику и информационе технологије


ФАКУЛТЕТИ КОЈИ НИСУ У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА


1. ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
Адреса Цвећарска 1, Нови Сад
Телефон 021/300-399, 021/300-033
Решење бр. 612-00-555/2000-04 од 06.10.2000. године
(основне студије у трајању од четири године)

2. ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
Адреса Васе Стајића 6, Нови Сад
Телефон 021/451-979, 021/451-671,
021/451-863, 021/26-254
Решење бр. 614-02-1683/2001-04 од 22.10.2001. године (за I годину)
Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу 106-022-45/2002-02 од 04.12.2002. године
(за II, III и IV годину основних студија)

3. ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Адреса Трг Републике 3 IV спрат, Београд
Телефон 011 / 380 - 8687
WWW www.fit.edu.yu
[email protected]
Решење бр. 612-00-00594/2005-04 од 25.11.2005.
(за трогодишње основне студије, двогодишње магистарске студије - смерови Софтверско инжењерство и Информациони системи, и извођење наставе на даљину)

4. ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ

Адреса Радничка 30а, Нови Сад
Телефон 021/530 633, 021/530-232,
Решење бр. 106-022-00353/2004-01


5. ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАТЕШКИ И ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ
Адреса Градски парк бр. 2 Земун, Београд
Телефон
WWW
Решење бр. 612-00-337/2006-04 од 26.05.2006. године

6. ФАКУЛТЕТ ЗА УСЛУЖНИ БИЗНИС
Адреса Хајдук Вељкова 11, Нови Сад
Телефон 021/420-083
Решење бр. 022-05-76/2002-04 од 30.04.2002. за I годину
Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу бр. 106-022-00622/2002-02 од 20.03.2003. године(за II и III годину основних студија, специјалистичке и магистарске студије)

7. ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ У НОВОМ САДУ

Михаила Пупина 25
Решење 106-022-719/2005-01 од 12.01.2006 (решење Пок. секретаријата за образовање и културу за I годину)

8. ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Решење 106-022-718/2005-01 од 12.01.2006 (решење Пок. секретаријата за образовање и културу за I годину)

http://www.mps.sr.gov.yu/code/navigate.php?Id=408
« Last Edit: 12-08-2008, 02:22:53 by Bred »


 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2020 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana