Portal farmaceuta

Farmaceutski fakultet u Beogradu => Prijemni ispit => Informacije za brucose => Topic started by: Bred on 14-07-2008, 15:02:00

Title: Obavestenje za brucose koji konkurisu za dom sk 2008/09.god
Post by: Bred on 14-07-2008, 15:02:00
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
за студенте I године студија ( ''бруцоше'' )
који конкуришу за смештај у студентске домове
у школској 2008/2009.години
I Право на пријем у установу за смештај студената имају држављани Републике
Србије и држављани држава у окружењу којима место студирања није стално
место боравка, чије се школовање први пут финансира из буџета Републике
Србије.
II Конкурсна документација:
1. пријава за пријем у Установу ( купује се приликом конкурисања ),
2. оверене фотокопије сведочанстава I, II, III, IV године средње школе ( пре
предаје оригинала за упис на факулет-вишу школу оверити фотокопије ),
3. уверење о упису прве године студија ( први пут ) из буџета Републике
Србије ( издаје факултет-виша школа )
4. уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства за период
од 01.01. до 30.06.2008.године ( оверава се у Општини пребивалишта а
образац се може купити на благајнама студентских домова Установе
Студентског центра ''Београд'' )
5. индекс и лична карта ( на увид )
напомена:
• студенти са статусом расељеног лица који нису у могућности да донесу
уверење о приходу доносе фотокопију легитимације расељеног лица и
оригинал на увид;
• студенти којима је пребивалиште на територији Косова и Метохије, у
делу који је под контролом УНМИК-а доносе потврду о пребивалишту
• студенти који су средњу школу завршили пре 2008.године дужни су да
донесу правдање ( војну књижицу, радну књижицу, уверење о претходном
студирању...) за године од завршетка средње школе до уписа на факулет-вишу
школу.
III Конкурсна документација се подноси искључиво ЛИЧНО,
у периоду од 01.09. до 15.09.2008.године ( осим недељом ) од 8 до 15 часова,
у студентском дому ''Карабурма'', ул. Мије Ковачевића 7б, Београд.
IV Студенти приликом подношења конкурсне документације подносе и захтев за
издавање студентске чип картице, која је вишегодишња и неопходна је за
коришћење услуга исхране и смештаја.
ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТИ СЕ СЛУЖБИ СМЕШТАЈА
телефони: 334-0043 ; 334-0324
информације и обавештења биће доступни и на sajtu www.sc.org.yu
Руководилац службе смештаја
Зоран Трнинић


www.sc.org.yu

O B A V E © T E NJ E O USLOVIMA ZA PRIJEM STUDENATA U USTANOVU
STUDENTSKI CENTAR ''BEOGRAD'' ZA ©KOLSKU
2008/2009. GODINU (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,9715.msg220529.html#msg220529)


:news:
Dinamika raspodele za studente I godine studija (http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,9479.msg221910.html#msg221910)