Portal farmaceuta

Nauka => Patoloska fiziologija => Topic started by: Bred on 13-12-2006, 13:23:40

Title: Poremecaji periferne cirkulacije
Post by: Bred on 13-12-2006, 13:23:40
POREMEĆAJ PERIFERNE CIRKULACIJE


POREMEĆAJ PERIFERNOG ARTERIJSKOG KRVOTOKA

 
•   Akutna ishemija
•   Hronična ishemija
•   Vaskulitis
•   Aneurizme
•   Arteriovenska fistula
•   Angiospastična stanja
 

-   Venska tromboza
      - Akutna tromboza dubokih vena - FLEBOTROMBOZA
      - Akutna tromboza površinskih vena - TROMBOFLEBITIS
-   Insuficijencija venskih zalistaka

TROMBOZA

Tromboza je zaživotno stvaranje intravaskularnog koaguluma.

Etiopatogeneza tromboze
VIRCHOW’S TRIJAS: oštećenje endotela krvnog suda, poremećaj u brzini cirkulacije, poremećaj u sastavu krvi (hiperkoaguabilnost)
Mehanizam ateroskleroze Slike!
Koagulacija

 
Mehanizmi koagulacije Slike!
Aktivacija trombocita Slike!
Medijatori trombocita Slike!
Stimulatorni medijatori: aktivacija Tr i vazokonstrikcija - ADP/ATP, 5-HT, PGH2/TXA2, PAF
Inhibitorni medijatori: inhibicija trombocita i vazodilatacija - NO i PGD2

Sudbina tromba
 
•   fibrinoliza
•   fibrozna organizacija
•   kalcifikacija
•   rekanalizacija
•   tromboembolija
 

Terapija tromboze
Aspirin – sprečava agregaciju trombocita. Antikoagulantni lekovi (varfarin - blokira sintezu faktora koagulacije, heparin – inhibira faktore koagulacije i aktivaciju trombina). Trombolitički lekovi – liziraju tromb: streptokinaza, urokinaza...

EMBOLIJA

EMBOLIJA PREDSTAVLJA AKUTNO ZAČEPLJENJE (OPSTRUKCIJU) JEDNOG KRVNOG SUDA (ARTERIJA ILI KAPILARA). EMBOLUS MOŽE BITI: ENDOGENI -  TROMB. MASNE KAPI, GAS (AZOT KOD NAGLE DEKOMPRESIJE), MIKROPARAZITI, PARENHIMATOZNE ĆELIJE, ĆELIJE MALIGNIH TUMORA. EGZOGENI: VAZDUH, STRANO TELO, MASNE MATERIJE (INJEKCIJOM). NAJČEŠĆI UZROK EMBOLIJE JE TROMBOZA DUBOKIH VENA DONJIH EKSTREMITETA I KARLICE.


Plućna embolija

Faktori rizika: tromboza dubokih vena, produžena imobilizacija, postoperativni period, gojaznost, bolesti srca, neoplazma, hiperkoagulabilnost

PREMA SMERU KRETANJA EMBOLUSA EMBOLIJA MOŽE BITI: ORTOGRADNA, RETROGRADNA, PARADOKSALNA

ARTERIJSKA PERIFERNA EMBOLIJA (femoralna i ilijačna arterija)
Najčešći uzrok je embolus koji potiče iz levog srca (reumatska groznica – mitralna stenoza sa fibrilacijom pretkomora, infarkt miokarda, subakutni bakterijski endokarditis). Dovodi do akutnog ili subakutnog sindroma ishemije u zavisnosti od stepena uspostavljanja kolateralne cirkulacije. Posledice nastaju zbog mehaničkog začepljenja i vazospazma. Simptomi periferne arterijske embolije su: oštar, munjevit bol, odsustvo perifernog pulsa, koža je bleda, kasnije cijanotična, parastezije (osečaj mravinjanja, bockanja u koži), paraliza mišića.

AKUTNA MASIVNA EMBOLIJA PLUĆA - uzrok je tromboembolija iz sistemskog venskog krvotoka vena donjih ekstremiteta i karlice i iz desnog srca. 60% vaskularne plućne mreže blokirano tromboembolusom-akutna tromboembolija pluća. Potpuno začepljenje celokupnog arterijskog plućnog krvotoka – S M R T !!! Embolija manjih krvnih sudova pluća – infarkt pluća

Patofiziologija: povećanje pulmonarne vaskularne rezistencije, izmenjen ventilaciono/perfuzioni odnos, poremećaj razmene gasova, plućni infarkt

•   Povećanje plućne vaskularne rezistencije
         - Vaskularna opstrukcija -  pritisak u plućnoj arteriji kada > 25-30% arterijskog lumena opstruirano
- Vazokonstrikcija vazoaktivnim aminima - serotonin, tromboksan A2
- Vazokonstrikcija – barorefleksni mehanizam

•   AKUTNO PLUĆNO SRCE - dispneja, cijanoza, slabost desnog srca, hipotenzija
•    PLUĆNI INFARKT - pleuralni bol, hemoptizije
•    NESPECIFIČNI ZNACI - kašalj, groznica