Portal farmaceuta

Ostalo => Politika i drustvo => Topic started by: Bred on 06-07-2013, 18:44:35

Title: Zbog otkaza pauza u naplati kredita
Post by: Bred on 06-07-2013, 18:44:35
 D. I. KRASIĆ | 
  Banke su primorane da iznalaze rešenja kada klijent ostane bez posla. Ni glavnica ni kamata ne moraju da se otplaćuju u periodu od dve godine
KADA im klijenti kasne sa namirivanjem kreditnih rata, banke nemilosrdno zovu telefonom, opominju i prete Kreditnim biroom i prinudnom naplatom. Međutim, u slučaju kada dužnik ostane bez posla, situacija postaje isuviše ozbiljna za oboje.

Dok većina banaka dužnicima u ovakom problemu nude takozvani grejs period, tokom koga bi ipak plaćali kamatu, postoje i banke čiji klijenti dobijaju mogućnost da u određenom periodu ne plaćaju ni dinara, dok ne nađu novi posao.
Klijenti Komercijalne banke koji izgube posao mogu praktično da "zamrznu" plaćanje rata na maksimum dve godine, dok god su bez posla. Sa vraćanjem rata nastaviće čim se zaposle

nastavak -> http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:442372-Zbog-otkaza-pauza-u-naplati-kredita