Portal farmaceuta

Nauka => Tekstovi => Topic started by: Bred on 18-05-2010, 09:48:14

Title: Leukemija
Post by: Bred on 18-05-2010, 09:48:14
Leukemija je tumor ćelija krvi i koštane srži, koji nastaje usled nekontrolisanog razmnožavanja ćelija krvi i njihovih prethodnika u koštanoj srži. Ovaj tumor nastaje najčešće iz belih krvnih zrnaca (leukocita) i njihovih prethodnika, ali može nastati iz ostalih ćelija krvi. U krvi i koštanoj srži obolelih od leukemije može se naći mnoštvo nezrelih leukocita, dok je koncentracija ostalih normalnih ćelija krvi: crvenih krvnih zrnaca (eritrocita), krvnih pločica (trombocita) i zdravih belih krvnih zrnaca obično smanjena.

Podela

    * Na osnovu brzine nastanka simptoma leukemije se dele na akutne i hronične.

    * Prema vrsti ćelija iz kojih nastaju na: limfatične, koje nastaju iz limfocita i mijeloične leukemije, koje nastaju iz mijeloične loze krvnih ćelija (eozinofili, neutrofili, bazofili, eritrociti, megakariociti).

    * Na osnovu broja leukocita u krvi na: leukemične, subleukemične i aleukemične.

Kod leukemičnih je obično broj izmenjenih belih krvnih zrnaca masivno povećan u krvi. Subleukemične leukemije se karakterišu normalnim ili blago povećanim brojem leukocita u krvi, dok se kod aleukemičnih ne mogu naći tumorske ćelije u krvi, ali ih zato ima u koštanoj srži.

Simptomi

Usled razmožavanja tumorskih ćelija u koštanoj srži, one potiskuju zdrave ćelije iz kojih nastaju ostale krvne ćelije. Usled toga dolazi do:

    * anemije, čiji su simptomi obično slabost, zamaranje, bleda boja kože, srčane tegobe...

    * trombocitopenije, čiji su simptomi mala tačkasta krvarenja-petehija po koži i sluzokoži

    * čestih infekcija, jer je broj zdravih leukocita smanjen pa su infekcije praćene povišenom temperaturom česte.

Usled infiltracije zdravih organa malignim ćelijama javljaju se i simptomi poput uvećanja slezine, limfnih žlezda i jetre. Mogu se javiti još i bolovi u kostima, otok i krvarenje desni usled nagomilavanja tumorskih ćelija, promene na koži, glavobolje i pareze kranijalnih živaca zbog nagomilavanja tumorskih ćelija u likvoru (lat. Meningeosis leucaemica). Ovi simptomi su različito izraženi kod različitih tipova leukemija.

Najbitniji tipovi
Akutne leukemije


Akutne leukemije se karakterišu naglim početkom i brzim razvojem bolesti. Od simptoma se najzastupljeniji znaci insuficijencije koštane srži (anemija, trombocitopenija, infekcije). Postoje dve vrste akutnih leukemija:

    * Akutna mijelocitna leukemija

Čini oko 80% leukemija odraslih. Nastaje iz mijeloidne loze krvnih ćelija, najčešće iz granulocitne. Učestalost je oko 3/100.000 stanovnika godišnje. Pretežno su staruje osobe obolele.

    * Akutna limfocitna leukemija

Ova forma se najčešće sreće kod dece, oko 80%. Učestalost je oko 1/100.000 stanovnika godišnje. Nastaje iz B-limfocita i T-limfocita.
Hronične leukemije [uredi]

Razvija polako u toku godina i decenija, teče progresivno. Simptomi su u početku blagi i obično u vidu povećanja slezine, limfnih čvorova... Najčešće se sreće kod starijih ljudi. Takođe postoje dva oblika.

    * Hronična mijeloilna leukemija

Ubraja se u mijeloproliferativne poremećaje. Učestalost je oko 1/100.000 stanovnika godišnje.

    * Hronična limfatična leukemija

Ubraja se u non-Hodžginove limfome (engl. Non-Hodgin lymphoma). Učestalost je oko 2-3/100.000 stanovnika godišnje. Potiče najčešće od zrelih B-limfocita.

Uzrok

Uzrok leukemija je u većini slučajeva nepoznat. U nastanku ove bolesti učestvuju genetički faktori i faktori spoljapnje sredine.
Genetički faktori

Pacijenti sa Daunovim sindromom (trizomija 21. hromozoma) imaju znatno veći rizik da obole od akutne limfatične leukemije od zdravih ljudi. Takođe u skorije vreme je otkriven čitav niz hromozomskih aberacija koje su povezane sa pojavom leukemija.
Faktori spoljašnje sredine [uredi]

    * Jonizujuće zračenje može dovesti do pojave leukemije.
    * Hemijske supstance npr. benzen takođe mogu izazvati nastanak leukemije.
    * Citostatici
    * Virusi, tako npr infekcija humanim T-limfotropnim virusom (HTLV) može dovesti do limfocitne leukemije T-limfocita.


http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9B%D0%B5%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0