Portal farmaceuta

Nauka => Tekstovi => Topic started by: Bred on 17-08-2007, 14:20:30

Title: Osnovni homeopatski preparati
Post by: Bred on 17-08-2007, 14:20:30
Osnovni homeopatski preparati

-maticne tinkture
-rastvori
-triturati


Maticne tinkture

-maticne tinkture iz biljnog materijala
-iz polaznih supstanci zivotinjskog porekla
-iz nozoda

Izrada maticnih tinktura

-cedjenjem soka svezih biljaka
-maceracijom svezeg i perkolacijom suvog biljnog ili zivotinjskog materijala
-digestijom (infuzi i dekokti)
-fermentacijom
-kombinovanjem vise metoda ( maceracija-fermentacija; fermentacija/cedjenje-perkolacija)

Izrada maticnih tinktura cedjenjem

-Nemacka homeopatska farmakopeja -Homoopathische Arzneibuch (HAB) metod 1 :
-cedjenje soka svezih biljaka propisanog stepena usitnjenosti + etanol 86% (m/m)
-5 dana u zatvorenom kontejneru na 20C
-filtriranje
-potenciranje


Izrada maticnih tinktura maceracijom
-Izracunavanje potrebne kolicine etanola odgovarajuce koncentracije u zavisnosti od sadrzaja vlage u biljci ( gubitka susenjem)
-maceracija(10 dana, 20C-HAB; 10-21 dan-Francuska farmakopeja)
-cedjenje=> filtriranje
-potenciranje (metode 2 i 3 )

-izrada iz polaznih supstanci zivotinjskog porekla + rastvor NaCl + glicerol =< maceracija ( 7 dana) => filtriranje =>potenciranje
-izrada iz nozoda => dispergovanje 1 dela sterilnog usitnjenog polaznog materijala u 10 delova 85 % glicerola => maceracija (5dana) => filtriranje (po potrebi) => potenciranje etanolom


Izrada maticnih tinktura perkolocijom
-prema propisu Ph.Eur opisanom u monografiji Tincturae
-1 deo biljne droge (suve biljke) ili polaznog materijala zivotinjskog porekla+10 delova etanola odogvarajuce koncentracije => perkolacija =>potenciranje


Izrada maticnih tinktura digestijom
-Ethanol.Decoctum
-maceracija alkoholoom razlicite koncentracije zagrejanim do kljucanja ( uz povratnio kondenzator) 30 minuta =>hladjenej => cedjenje i filtriranje =>potenciranje uz smanjivanje koncentracije alkohola pri svakom sledecem stepenu razblazenja
Primer: Gelsemium sempervirens, ethanol.Decoctum

Ethanol.Infusum
-usitnjena droga+etanol ( 15min) + kljucala preciscena voda =>grejanje(5min) uz povratni kondenzator => hladjenje=>cedjenje i filtriranje=> potenciranje uz smanjivanje koncentracije alkohola pri svakom sledecem stepenu razblazenja
Primer: Capsella bursa-pastoris, ethanol.Infusum


Izrada maticnih tinktura fermentacijom
-fermentacija uz svakodnevni toplo-hladni ciklus u toku 10 dana- 37C/30min ujutru i 4C/30min uvece => potenciranje vodom za inkecijeprimer: Cichorium Intybus Rh
-mesanje tecnog preparata dobijenog fermentacijom/cedjenjem i perkolata ostatka biljnog materijala nakon cedjene (Krauss spagyric)
Primer: Cochleria officinalis spag. Krauss

-fermentacija koriscenjem Saccaromyces cerevisiae na 20C (Spagyric Zimples) => potenciranje
Primer: Cnicus benedictus spag. Zimpel

Rastvori
-rastvaranjem 1 dela (m/m) polazne supstance + 9 ili 99 delova rastvaraca (etanol, preciscena voda, glicerol, mesavina vode i etanola) => poteniciranje i sukusija uz snazno protresanje najmanje 10 puta

Potenciranje
-rucno => silom tezine podlaktice pokretom na dole sa umerenim zamahom o cvrstu elasticnu podlogu
-mehanicka sukusija => obezbedjuje odgovarajucu ucestanost, trajanje i silu udara (hod masine) => odgovara primenjenoj rucnoj sukusiji
-jendostavan princip pneumatskog uredjaja (senzori ugradjeni u uredjaj omogucavaju da potenciranje protekne sto  programirano).