posao spisak apotekacenovnik lekovakontakt

Author Topic: Konkurs za dom za brucose!!!!  (Read 13438 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Konkurs za dom za brucose!!!!
« on: 25-08-2006, 16:32:14 »

USTANOVA STUDENTSKI CENTAR ’’BEOGRAD’’

 

 

O B A V E Š T E NJ E

za studente I godine studija (’’brucoše’’) koji konkurišu za smeštaj u studentske domove u školskoj 2006/2007 god.

 

A         KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Kandidati koji ispunjavaju uslove prijema dužni su lično da podnesu sledeću dokumentaciju:

prijavu za prijem u Ustanovu ( kupuje se prilikom konkurisanja )
overene fotokopije svedočanstava I, II, III, IV godine srednje škole
uverenje o upisu prve godine studija ( prvi put ) iz budžeta Republike Srbije
uverenje o prihodima po članu domaćinstva od 01.januara do 30.juna tekuće godine
( overava se u Opštini prebivališta )

index i lična karta ( na uvid )
napomena:

studenti sa statusom raseljenog lica koji nisu u mogućnosti da donesu uverenje o prihodima donose fotokopiju legitimacije raseljenog lica i original na uvid.
studenti koji su srednju školu završili pre 2006.god. dužni su da donesu pravdanje
( vojnu knjižicu, radnu knjižicu, uverenje o prethodnom studiranju ) za godine od završetka srednje škole do upisa na fakultet-višu školu.

studenti kojima je prebivalište na teritoriji Kosova i Metohije, u delu koji je pod kontrolom UNMIK-a, donose potvrdu o prebivalištu
Studenti prilikom podnošenja konkursne dokumentacije podnose i zahtev za izdavanje studentske  čip kartice koja je višegodišnja i neophodna je za korišćenje usluga ishrane i smeštaja.

Studenti koji dobiju dom, karticu će dobiti na raspodeli mesta a ostali je mogu podići na blagajni Studentskog doma ’’Karaburma’’ od 02.10.2006.godine.

B         Rok za prijavu na konkurs je od 01.09.2006. do 10.09.2006.godine u vremenu

od 8 do 15 časova ( uključujući i dane vikenda ).

Konkursna dokumentacija podnosi se Službi smeštaja u Studentskom domu ’’Karaburma’’, ul. Mije Kovačevića 7b, Beograd.

C         Preliminarne rang liste biće objavljene 20.09.2006.godine u Službi smeštaja, ul. Đušina 5a i u Studentskom domu ’’Karaburma’’.

Ukoliko je studentu nepravilno obračunat broj bodova može podneti prigovor u roku od 5 dana po objavljivanju preliminarne rang liste u Službi smeštaja, ul. Đušina 5a.

Konačna rang lista biće objavljena 27.09.2006.godine.

D         RASPODELA za studente koji su primljeni u Ustanovu Studentski centar ’’Beograd’’ održaće se u Studentskom domu ’’Karaburma’’ i to:

            za DEVOJKE dana 30.09.2006. ( subota )    u 09:00h

            za MUŠKARCE         dana 01.10.2006. ( nedelja )   u 09:00h

            Na raspodelu doći lično sa indeksom i ličnom kartom.

E          Rok useljenja je 10.10.2006.godine.

            Student koji se ne useli u predviđenom roku gubi pravo na smeštaj u školskoj 2006/2007 god.

            Za useljenje u studentski dom potrebno je: lekarsko uverenje ( izdato od strane Studentske poliklinike Beograd ), uput za useljenje, studentska čip kartica, indeks i lična karta.

 

napomena:        -za sve informacije obratiti se Službi smeštaja, telefoni: 334-0043, 334-0324

                        -sve informacije i obaveštenja biće dostupni na sajtu www.sc.org.yu

                                                                                                           

SLUŽBA SMEŠTAJA

                                                                                                                   Zoran Trninić


Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Konkurs za dom za brucose!!!!
« Reply #1 on: 25-08-2006, 16:38:10 »
    В А Ж Н О !

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

О УСЛОВИМА ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У УСТАНОВУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''  ЗА ШКОЛСКУ

2006/2007. ГОДИНУ

 

I           На основу решења Министарства просвете и спорта број: 451-02-2962/2006-05 од 21.јула 2006.године, утврђени су и објављени ( лист ''Просветни преглед''', спец.број ) услови конкурса:

 

II         УСЛОВИ ПРИЈЕМА:

 

Право на пријем имају кандидати који испуњавају следеће услове:

-         сви студенти високошколских установа првог степена студија:

1.      основних академских студија;

2.      основних струковних студија и

-         студија другог степена:

1.      дипломских академских студија – мастер;

2.      специјалистичких струковних студија;

3.      специјалистичких академских студија,

чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, држављани Србије и држављани Црне Горе који немају пребивалиште у месту у коме се налази седиште високошколске установе где студирају;

-         студенти уписани у прву годину основних студија првог степена основних академских студија и основних струковних студија на високошколским установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању ( ''Службени гласник РС'', број 76/05 );

-         студенти II, III, IV, V, VI године и апсолвенти у току трајања апсолвентског стажа на високошколским установама ( факултетима и вишим школама ) уписани на основне студије и на студије на вишим школама, а до ступања на снагу Закона о високом образовању, који у току трајања студија нису изгубили више од једне године ( за студенте II, III године и апсолвенте виших школа), односно две године ( за студенте IV, V, VI године и апсолвене ) који ће завршити студије по започетом наставном плану и програму и условима и мерилима студија;

-         студенти последипломских студија који су први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном односу.

Поред услова из става 1. ове тачке за пријем студената који су рековалесценти обољења која су привремено или трајно нарушила здравствено стање, услов је и лекарско уверење о врсти и степену обољења или инвалидитета, издато од надлежне здравствене организације  из места студирања ( надлежна студентска поликлиника ).

Студенти са урођеном или стеченом интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу остварују права на начин и под условима из ове тачке.

 

III        КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

            Сви кандидати су дужни да, уз пријаву на конкурс, поднесу следећа документа:

-         уверење о просечној оцени и години студија ( за студенте I године успех из средње школе – оверене фотокопије сведочанстава I, II, III и IV године средње школе );

-         уверење ( податке ) о упису прве године студија ( први пут );

-         потврду високошколске установе о успеху током студирања ( за студенте II, III, IV, V, VI године и апсолвенте );

-         потврду високошколске установе о упису зимског семестра одговарајуће године;

-         уверење о приходима по члану породице од 01.јануара до 30.јуна текуће године;

-         лекарско уверење ( подноси се приликом усељења у установу за смештај студената, осим за студенте који конкуришу по основу болести ).

 

IV        ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС И ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

                 Кандидат за пријем у установу подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом студентској служби високошколске установе ( изузев студената I године ).

1.      Рок за пријаву на конкурс у Београду је:

-         за студенте I године студија од 01.09. до 10.09.2006.године ( пријаве са потребном конкурсном документацијом подносе се у Студентском дому ''Карабурма'', ул. Мије Ковачевића 7б );

-         за студенте старијих година студија који су стекли услов од 01.09.до 20.09.2006.године;

-         за студенте старијих година студија и II године последипломских студија од 20.09. до 31.10.2006.године;

-         за студенте I године последипломских студија од 10.10. до 05.11.2006.године

 

·        непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити разматране.

2.      Кандидати ће се рангирати на основу следећих критеријума:

1)      успех на високошколској установи ( просечна оцена, број положених испита, година студија, изгубљена година )

2)      време стицања школског услова

На основу времена стицања школског услова студент се вреднује са:

- до 30.07. - 6 бодова

- до 30.09. - 3 бода

- до 31.10. - 0 бодова

                        3)   за студенте прве године студија бодује се успех из претходног школовања

                        4)   приход по члану породице студента

Под приходом по члану породице студента подразумева се просечни месечни приход за период јануар – јун текуће године.

Приход по члану породице вреднује се, и то:

-         до 50% просечне нето зараде по запосленом у привреди Републике Србије за период од 01.јануара до 30.јуна текуће године ......................... 2 бода

-         до 100% просечне нето зараде по запосленом у привреди Републике Србије за период од 01.јануара до 30.јуна текуће године ......................... 1 бод

-         преко 100% просечне нето зараде по запосленом у привреди Републике Србије за период од 01.јануара до 30.јуна текуће године .................... 0 бодова

Студенти који имају статус расељеног лица са територије Косова и Метохије а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице бодују се са 1 бодом.

Студентима чије је пребивалиште на територији Косова и Метохије, у делу који је под контролом УНМИК-а по основу становања додају се 2 бода.

3.      Након истека рока за конкурс утврдиће се ранг листа кандидата за пријем у установу за смештај студената.

Службе високошколских установа су обавезне да у року од највише 10 дана доставе листе овлашћеној организацији, односно установи студентског стандарда.

Кандидати ће се рангирати на основу критеријума и мерила за смештај студената у установе студентског стандарда, у складу са Правилником о смештају и исхрани студената и ученика.

Установа студентског стандарда може вршити највише две расподеле.

 

            ПОСЕБНА НАПОМЕНА:

Установа Студентски центар ''Београд'' од 01.07. до 30.09.2007.године одређује ''Студентски град'' Дом I и ''Краљ Александар I'' за смештај по основу:

-         међународне размене студената и

-         туристичке рецепције

 

Због одржавања фестивала младих Европе у периоду од 10.07. до 01.08.2007.године ''Студентски град'' Домови I, II, III и IV се привремено исељавају.

Студенти ће благовремено бити обавештени о процедури и модалитетима исељења.

 

За наведени период станари су дужни да ослободе своја места.

 

 

                                                                 

                                                                  УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

                                                                                                Д И Р Е К Т О Р

 

                                                                              Милован Петровић, дипл.правник

 


 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2020 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana