posao spisak apotekacenovnik lekovakontakt

Author Topic: Stipendije  (Read 19847 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pereca

 • Pridruzi se!
 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1611
 • Gender: Female
 • www.napser.org
  • NAPSer
Stipendije
« on: 05-09-2006, 15:54:29 »

Konkurs za dodelu stipendija u školskoj 2006/2007. godini Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka
 


Republička fondacija za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka raspisuje konkurs za dodelu stipendija u školskoj 2006/2007. godini.

Sredstva Fondacije namenjena su za sistematsko podsticanje razvoja obdarenih studenata koji studiraju na državnim fakultetima i učenika za naučni i umetnički rad.

Odluku o dodeli stipendije i materijalnih sredstava donosi Upravni odbor na predlog saveta naučne, odnosno umetničke oblasti, polazeći od uslova iz ovog Poziva, materijalnih mogućnosti Fondacije i potreba razvoja odgovarajućih grana nauka i umetnosti.

I Kandidati za dodelu stipendija mogu biti:

UČENICI srednje škole i STUDENTI osnovnih i poslediplomskih studija sa teritorije Republike Srbije koji se prijave i učestvuju na psihološkom testiranju oktobra 2006. godine, i to:

a) učenici srednjih škola, koji su postigli odličan uspeh tokom školovanja i natprosečne rezultate na međunarodnim i republičkim takmičenjima i olimpijadama znanja, osvajanjem jednog od prva tri mesta;

b) studenti nakon završene IIgodine ili viših godina studija, odnosno u periodu izrade diplomskog rada, ukoliko su postigli natprosečne rezultate u prethodnom studiranju izražene visokom prosečnom ocenom (najmanje 9), i redovnost u studiranju (godina za godinu);

c) studenti na poslediplomskim studijama koji su pokazali izuzetan uspeh u toku studija (prosečna ocena tokom osnovnih i postiplomskih studija najmanje 9 i redovnost u studiranju) i umetničkim radom, što se potvrđuje preporukom mentora.

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati do navrešnih 28 godina starosti.

Ukupno će biti dodeljeno do 190 stipendija, i to:

Učenici srednje škole do 35 stipendija;
Prirodno-matematičke nauke – do 25 stipendija;
Tehničko-tehnološke nauke – do 35 stipendija;
Biološke i medicinske nauke –do 35 stipendije;
Društveno-humanističke nauke – do 30 stipendija,
Umetnosti – do 30 stipendija (muzičke umetnosti – 12, likovne umetnosti – 7, primenjene umetnosti 6, dramske umetnosti – 5).

II. U cilju obezbeđivanja uslova za što objektivniji izbor stipendista, Fondacija će organizovati psihološko testiranje kandidata koji ispunjavaju napred postavljene uslove, zainteresovanih za korišćenje sredstava Fondacije u školskoj 2006/2007. godini.

Psihološko testiranje će se održati u oktobru mesecu 2006. godine, i to:

u Beogradu – na Filozofskom fakultetu,
u Nišu – u velikoj sali Rektorata.
u Novom Sadu – u Institutu za matematiku,

PRVO TESTIRANJE će se održati 14.oktobra , a DRUGO TESTIRANJE  21.oktobra 2006. godine. Obaveštenje o početku testiranja biće blagovremeno istaknuto na oglasnim talbama Filozofskog fakulteta u Beogradu, Rektorata u Nišu i Instituta za matematiku u Novom Sadu.

Studenti fakulteta Univerziteta u Prištini obaviće testiranje na Univerzitetu u Nišu (velika sala Rektorata).

Prilikom dolaska na testiranje, kandidati treba da ponesu i odgovarajući lični dokument – indeks, đačku knjižicu ili ličnu kartu.

(Poziv za učešće na psihološkom testiranju se ne odnosi na učenike i studente koji već koriste stipendiju Fondacije, kao i na kandidate iz umetničkih struka.)

Naknadna testiranja neće se organizovati.

Samo prijave kandidata koji su učestvovali na oba testiranja biće razmatrane u postupku odlučivanja o dodeli stipendija Fondacije u školskoj 2006/2007. godini.

ZA STIPENDIJE IZ OBLASTI UMETNIČKIH STRUKA MOGU SE PRIJAVITI KANDIDATI KOJI NISU UČESTVOVALI NA PSIHOLOŠKIM TESTIRANJIMA, sem kandidata koji studiraju istoriju muzike, muzičku pedagogiju, muzikologiju, teatrologiju i druge teorijske odseke na fakultetima umetnosti i na Interdisciplinarnim studijama Univeriteta umetnosti, za koje je predviđeno obavezno učešće na psihološkom testiranju.

III. Zainteresovani kandidati podnose prijavu za testiranje i dodelu stipendija Republičkoj fondaciji za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Beograd, Zahumsa 14.

Prijave za stipendiju sa potrebnom dokumentacijom podnose se do 29. septembra 2006. godine. Prijava se može dobiti svakog radnog dana u službi Fondacije, kao i u odeljenjima Ministarstva prosvete i sporta u Nišu (Kej Mike Paligorića 2) i Kragujevcu (ul. Radoja Domanovića 1) i u Novom Sadu (Institut za matematiku, Trg Dositeja Obradovića 4).

U prijavi kandidat treba da navede sve činjenice koje su od značaja za ostvarivanje prava na stipendiju prema uslovima iz ovog Poziva, kao i da priloži odgovarajuća dokumenta. Uz prijavu kandidat podnosi sledeća dokumenta:

- Uverenje o upisanoj godini studija (za učenike: potvrda o upisu srednje škole) za školsku 2006/2007. godinu;
- uverenje o proseku ocena tokom prethodnih godina studija (svedočanstva o uspehu u školi- za srednjoškolce; uverenje o diplomiranju i potvrda o ostvarenom proseku ocena na postdiplomskim studijama za studente postdiplomskih studija);
- diplome za posebne uspehe na takmičenjima znanja i umetničkim takmičenjima i dr. (kandidati prilažu overene fotokopije navedenih dokumenata ili obične fotokopije s tim što prilikom konkurisanja podnose originale dokumenata na uvid);
- izvod iz evidencije Zavoda za tržište rada koji ne može biti stariji od 3 meseca da kandidat nije u radnom odnosu (samo za postdiplomce).

IV. Izbor korisnika stipendijaobaviće se rangiranjem kandidata na osnovu rezultata psihološkog testiranja i uspeha pokazanog tokom školovanja.

Izbor korisnika iz oblasti umetnosti obavlja se na osnovu prethodno pokazanih rezultata u umetničkom radu i usavršavanju (ocene iz škole – studija, nagrade za umetničke rezultate i dr.)

Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa pismenim putem.

Prava i obaveze korisnika stipendije definišu se ugovorom o dodeljivanju stipendija za školsku 2006/2007. godinu.

Visina stipendije određuje se prema Pravilniku o korišćenju sredstava Republičke fondacije.

Isplata stipendija za školsku 2006/2007. godinu teče od 1. oktobra 2006. godine do 30. septembra 2007. godine i obnavlja se za narednu školsku godinu, ukoliko je korisnik ostvario redovnost na studijama (u srednjoj školi) i zadržao prosek ocena najmanje 9 (odličan uspeh – za srednjoškolce).

Pored stipendija, Fondacija će, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, stipendistima obezbeđivati materijalnu podršku za stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu i za pohađanje tečajeva stranih jezika.

Stipendisti Fondacije su oslobođeni plaćanja naknade za postdiplomske studije.

Korisnik stipendije ne može istovremeno koristiti i druge stipendije i kredite, odnosno ukoliko ih koristi, dužan je da, po dobijanju stipendije Fondacije, prestane sa njihovim korišćenjem.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 011/2401-911

rok za konkurisanje: 29-09-2006

Izvor: Infostud
« Last Edit: 05-09-2006, 16:04:16 by pereca »


Offline pereca

 • Pridruzi se!
 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1611
 • Gender: Female
 • www.napser.org
  • NAPSer
Stipendije
« Reply #1 on: 05-09-2006, 16:02:53 »
Stipendije koje dodeljuje Francuska Ambasada u Srbiji   

  Stipendije koje dodeljuje Francuska Ambasada u Srbiji (www.ccf.org.yu)
Želimo da Vam skrenemo pažnju i na činjenicu da Francuska vlada dodeljuje stipendije za postdiplomske studije (nivo Master 2) u trajanju od 12 meseci iz različitih oblasti.
Na studije se mogu upisati kandidati koji su završili četvorogodišnje univerzitetske studije (koji već imaju diplomu) i koji odlično vladaju francuskim jezikom. Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoj dosije pre 31. decembra.
          Ostale stipendije
Studenti zainteresovani za studije u Francuskoj, takođe, mogu da se kandiduju za programe sledećih stipendija (pre 15. januara 2007.) :
    • Stipendije za razmenu studenata i profesora Frankofone univerzitetske agencije
    (www.auf.org);
• Stipendije Erasmus Mundus koje dodeljuje Evropska Komisija u trajanju od 2 godine iz oblasti zdravstva: informacije su dostupne na sajtu www.europubhealth.org.

 Zainteresovani studenti mogu da se obrate službi za informacije o studijama u medijateci Francuskog kulturnog centra: Sandra Krstić: [email protected]

rok za konkurisanje: 15-01-2007
« Last Edit: 05-09-2006, 16:07:50 by Bred »

Offline pereca

 • Pridruzi se!
 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1611
 • Gender: Female
 • www.napser.org
  • NAPSer
Odg: Stipendije
« Reply #2 on: 19-09-2006, 20:35:21 »
Konkurs "20 000 dinara mesecno za najbolje studente"

Fond za mlade talente Republike Srbije objavljuje konkurs za stipendiranje 1.000 najboljih studenata završnih godina osnovnih studija univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2006/2007. godinu, u iznosu od 20.000 dinara (neto) mesečno po studentu. Vlada želi da stipendije budu podsticaj za dalji rad i razvoj vrednih i obdarenih studenata i da im pomogne da završe svoje studije u predviđenom roku.
OSNOVNI USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SU:

·    da su državljani Srbije i Crne Gore ili da imaju status izbeglice;
·    da imaju prebivalište u Republici Srbiji, a boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
·    da nisu navršili 25 godina života
·    da upisuju završnu godinu osnovnih studija u školskoj 2005/2006. godini
·    da im je prosečna ocena najmanje 8,50
·    da su do zatvaranja konkursa položili sve ispite iz prethodno upisanih godina
·    da su spremni da prihvate obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija, odnosno postdiplomskih studija, ako ih budu upisali.
UZ PRIJAVU KANDIDATI DOSTAVLJAJU:
·    kratku biografiju;
·    potvrdu o upisu završne godine osnovnih studija, uz potvrdu da su položili sve ispite iz prethodno upisanih godina;
·    potvrdu fakulteta o smeru, studijskoj grupi, položenim ispitima, prosečnoj oceni, sa spiskom svih ispita predviđenih nastavnim planom i programom fakulteta;
·    uverenje o državljanstvu;
·    fotokopiju lične karte, odnosno dokument kojim dokazuju status izbeglice;
·    izjavu o stipendijama koje su ranije dobijali i koje trenutno koriste.
Rangiranje i izbor kandidata će se obaviti na osnovu uspešnosti i efikasnosti studiranja, uz poštovanje ravnomerne regionalne zastupljenosti univerziteta i fakulteta, kao i zastupljenosti po oblastima studiranja.

PRIJAVE SE DOSTAVLJAJU ISKLJUČIVO NA SLEDEĆU ADRESU:
MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA
NEMANJINA 22-26
11000 BEOGRAD
KONKURS JE OTVOREN DO 17. OKTOBRA 2006. GODINE

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Stipendije
« Reply #3 on: 20-09-2006, 17:06:58 »
Bravo pereco!!! Izdvoji ovo kao top temu.

Offline pereca

 • Pridruzi se!
 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1611
 • Gender: Female
 • www.napser.org
  • NAPSer
Odg: Stipendije
« Reply #4 on: 01-10-2006, 18:10:54 »
UNIVERZITET U NOVOM SADU
Fond za stipendiranje darovitih studenata


Na osnovu člana 7. Pravilnika o korišćenju sredstava Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, Savet Fonda raspisuje
K O N K U R S
za dodelu stipendija darovitim studentima
Univerziteta u Novom Sadu za školsku 2006/2007. godinu


Savet Fonda je, na osnovu raspoloživih sredstava, odobrio stipendije za 38 studenata Univerziteta u Novom Sadu iz sledećih oblasti:
Prirodno-matematičkih nauka (PMF)                                                                      5 studenata
Tehničkih nauka (FTN, Građevinski fakultet, Tehnički fakultet "M.Pupin")  10 studenata
Poljoprivrednih nauka (Poljoprivredni fakultet)                                                    2 studenta
Tehnoloških nauka (Tehnološki fakultet)                                                              2 studenta
Medicinskih nauka (Medicinski fakultet)                                                              2 studenta
Ekonomskih nauka (Ekonomski fakultet)                                                              5 studenata
Pravnih nauka (Pravni fakultet)                                                                              6 studenata
Humanističkih nauka (Filozofski, Pedagoški fakultet)                                        3 studenta
Umetnosti (Akademija umetnosti)                                                                         2 studenta
Sporta (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)                                                      1 student

Pravo na stipendiju imaju studenti treće i viših godina studija, a studenti Medicinskog fakulteta četvrte i viših godina, koji nisu ponovili ni jednu godinu i imaju prosek položenih ispita 9,00 i više.

Priložena dokumentacija treba da sadrži:
-  molbu sa svim ličnim podacima (adresa, broj telefona, mejl)
-  uverenje fakulteta o položenim ispitima sa posebnom napomenom da li je kandidat položio sve ispite iz prethodnih školskih godina

Posebni bodovi biće dodeljeni za:
-  prva mesta (nagrade) na republičkim, saveznim i međunarodnim takmičenjima
-  potvrdu međunarodnih institucija o znanju jezika (ranga Tofl, Gete institut i sl. kada kandidati osvoje preko polovine od maksimalnog broja bodova)

Student koji dobije stipendiju dužan je da se u svemu pridržava prava i obaveza utvrđenih posebnim opštim aktima i odlukama organa Fonda, kao i pojedinačnim ugovorom koji zaključi sa Fondom.

Molbu sa ličnim podacima (uz dokaze o ispunjenosti uslova za dodelu stipendije i potvrde o postignutim rezultatima) dostaviti poštom ili lično na adresu:
Univerzitet u Novom Sadu
Fond za stipendiranje darovitih studenata
Trg Dositeja Obradovića 5/IV
21000 Novi Sad

Prijave se primaju od 25. septembra do 25. oktobra 2006. godine, radnim danom od 9 do 14 časova.

Offline zoe

 • PR foruma :)
 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 2302
 • Gender: Female
 • Szerelem, szerelem...
Odg: Stipendije
« Reply #5 on: 01-10-2006, 19:01:44 »
 INFOSTUD.com  Stipendije -  Stipendije Zadužbine Studenica
KONKURS
za dodelu stipendija za školsku 2006/2007. godinu


Zadužbinu Studenica osnovali su Srbi iz Amerike sa ciljem da pomognu obrazovanje mladih talenata u Otadžbini. Nadahnuti primerom prvog srpskog prosvetitelja, Svetog Save, osnivači smatraju da je obrazovanje najvažnija stvar u napretku svakog naroda.

Nadamo da ćemo, dodelom stipendija i pomažući srpskim studentima da se školuju, pomoći ideale zbog kojih je Zadužbina Studenica i osnovana - ljubav prema Bogu i otadžbini, odanost istini, pravdi i poštenju, slobodi i ravnopravnosti.

Da biste konkurisali potrebno je da priložite:

• Formular za prijavljivanje (nalazi se na Internet sajtu Kongresa srpskog ujedinjenja: www.serbianunity.net/Studenica)
• Biografija – nabrojte dosadašnja postignuća i rezultate
• Potvrda o upisu školske 2006/2007. godine
• Potvrda o proseku ocena na dosadašnjim studijama
• Krštenica Srpske pravoslavne crkve

Prijave možete poslati poštom ili doneti lično na adresu: Kongres srpskog ujedinjenja u Beogradu – Zadužbina Studenica,  Vasina 20, 11000 Beograd od 2. do 9. oktobra 2006. godine, sa naznakom "Konkurs 2006/07".

Rezultati konkursa biće objavljeni 7. novembra 2006. godine u Beogradskoj kancelariji KSU i na sajtu www.serbianunity.net/Studenica.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati. Dokumentacija se ne vraća.


 
 rok za konkurisanje: 09-10-2006 

 
 

Offline pereca

 • Pridruzi se!
 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1611
 • Gender: Female
 • www.napser.org
  • NAPSer
Odg: Stipendije
« Reply #6 on: 05-10-2006, 23:25:34 »
Koka-Kola talenti

Pokaži strast - ostvari san!

Prijavi se na konkurs "Coca-Cola Talenti"!
[/color][/font][/size][/b]


Budi jedan od sedam studenata koje ćemo stipendirati do krаја studija i kojima ćemo pored organizovane prakse i obuke, ponuditi i mogućnost zaposlenja u našoj kompaniji.

Stičes pravo učešća na konkursu ako si student:

- fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija
- sa prosekom ocena iznad 8,5
- sa datim uslovom za treću godinu studija
- sa odličnim poznavanjem engleskog jezika i rada na računaru

Pošalji motivaciono pismo i biografiju na engleskom jeziku, kao i uverenje o položenim ispitima i proseku ocena isključivo na e-mail adresu: [email protected]

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 04.10. do 24.10.2006.

Za sve informacije o pravilima i uslovima konkursa poseti:
www.cchbc-talents.co.yu

Kontaktiraćemo samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Obaveštenja se ne mogu dobiti ličnim ili telefonskim putem.

Coca-Cola HBC je poslodavac koji pruža jednaku šansu za zaposlenje kadidatima bez obzira na pol, rasu, godište, seksualnu orjentaciju, političko opredeljenje, bračni status, fizičke predispozicije, versku i etničku pripadnost.

Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete i sporta.

Izvor: www.infostud.co.yu

Offline pereca

 • Pridruzi se!
 • Ultra mega giga forumas
 • **
 • Posts: 1611
 • Gender: Female
 • www.napser.org
  • NAPSer
Odg: Stipendije
« Reply #7 on: 05-10-2006, 23:30:47 »
AMBASADA ŠVAJCARSKE

raspisuje
KONKURS
ZA DODELU JEDNOGODIŠNJIH STIPENDIJA U ŠVAJCARSKOJ
za akademsku godinu 2007/2008
[/b][/color][/size][/font]

Švajcarska komisija za stipendiranje inostranih studenta (ESKAS) raspisuje konkurs za dodelu jednogodišnjih stipendija za postdiplomce, upisane na jedan od fakulteta u Srbiji ili u Crnoj Gori (bez fakulteta umetnosti).

Bliže informacije kao i formulari za aplikaciju su dostupni preko web stranice Ambasade Švajcarske: www.eda.admin.ch/belgrade (Scholarships)

Zadnji rok za dostavljanje prijava sa kompletnom dokumentacijom na adresu Ambasade Švajcarske, Birčaninova 27, 11000 Beograd,  je  24. novembar 2006.


Izvor: www.infostud.co.yu

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Stipendije
« Reply #8 on: 16-11-2006, 11:47:53 »
Najboljim studentima 1.000 evra

DONATORI Grčka „Eurobanka EFG" u saradnji s Ministarstvom prosvete nagradiće najbolje studente državnih univerziteta u Srbiji sa po 1.000 evra namenjenih troškovima školovanja. Nagrade će biti dodeljene 24 novembra, a vrednost ukupnog programa „Eurobank EFG školarina" je milion evra. Najavljeno je da će broj akademaca koji će dobiti nagradu biti poznat krajem oktobra, ali se spiskovi još ne znaju, jer fakulteti nisu dostavili podatke onih s prosekom iznad 9,5 zbog ispitnih rokova koji traju. Prema lanjskim iskustvima, od 16.600 akademaca na državnim fakultetima, oko 340 studenata postići će zahtevani rezultat. Pomaganje visokom obrazovanju od strane privatne banke je jedinstven slučaj u Srbiji, a studenti koji dobiju „galantnu" pomoć neće imati nikakve obaveze ni prema banci ni prema Ministarstvu. ij ||||

24sata

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Stipendije
« Reply #9 on: 24-11-2006, 11:47:18 »
Dodela stipendija talentovanim đacima

POMOĆ Gradonačelnik Nenad Bogdanović najavio je da će Grad i naredne godine stipendirati talentovane srednjoškolce i studente, kao i studente sa invaliditetom.

Bogdanović je obećao da će Grad sa po 15.000 dinara mesečno pomagati 100 srednjoškolaca, 110 studenata prirodnih i tehničkih nauka i 90 studenata društvenih i umetničkih fakulteta i viših škola, za šta će iz budžeta biti izdvojeno 54 miliona dinara. Stipendije u istom iznosu dobiće i 85 studenata sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 15,3 miliona dinara. Popust na komunalne proizvode i usluge ostvarila su 59.832 socijalno ugrožena domaćinstva, zbog čega će oko 65 miliona dinara biti odobreno javnim komunalnim preduzećima za nadoknadu popusta na komunalne proizvode i usluge u sistemu objedinjene naplate. ||||

24sata

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Stipendije
« Reply #10 on: 30-11-2006, 10:31:50 »
    
Stipendije za najbolje

KONKURS Sekretarijat za socijalnu i dečju zaštitu objavio je konkurse za dodelu 100 stipendija talentovanim srednjoškolcima i 200 za najbolje studente (110 za studene prirodnih i tehničkih nauka i 90 studentima društvenih i umetničkih fakulteta i viših škola), kao i 85 stipendija studentima sa invaliditetom.

Za stipendije mogu da konkurišu redovni učenici i studenti s prosečnom ocenom 4,7, odnosno 9,2. Prijave treba podneti u Tiršovu ulicu broj 1, najkasnije 30 dana od dana objavljivanja konkursa. ||||

http://www.24sata.co.yu/vesti.php?id=3515

Offline sandric

 • Atipicni farmaceut
 • ***
 • Posts: 756
 • Gender: Female
 • I give my all...
Odg: Stipendije
« Reply #11 on: 01-12-2006, 14:18:58 »
   
Stipendije za najbolje

KONKURS Sekretarijat za socijalnu i deèju za¹titu objavio je konkurse za dodelu 100 stipendija talentovanim srednjo¹kolcima i 200 za najbolje studente (110 za studene prirodnih i tehnièkih nauka i 90 studentima dru¹tvenih i umetnièkih fakulteta i vi¹ih ¹kola), kao i 85 stipendija studentima sa invaliditetom.

Za stipendije mogu da konkuri¹u redovni uèenici i studenti s proseènom ocenom 4,7, odnosno 9,2. Prijave treba podneti u Tir¹ovu ulicu broj 1, najkasnije 30 dana od dana objavljivanja konkursa. ||||

http://www.24sata.co.yu/vesti.php?id=3515

Konkurs vazi samo za studente koji su Beogradjani,studiraju 3,4 ili 5 god i nemaju nijedan preneti ispit iz ranijih godina

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Odg: Stipendije
« Reply #12 on: 12-12-2006, 09:57:31 »
Stipendije i nagrade za 630 mladih talenata
Najbolji studenti završnih godina dobijaće 12 meseci po 20.000 dinara
Na konkursu iz republičkog Fonda za mlade talente pod nazivom „20.000 dinara mesečno za 1.000 najboljih studenata”, dodeljene su 484 stipendije.

NAGRADE - Republički Fond za mlade talente takođe je nagradio i 146 srednjoškolca koji su osvojili jedno od prva tri mesta na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima iz različitih oblasti.

Premijer Vojislav Koštunica, koji je i predsednik Fonda za mlade talente, naglasio je da država ima obavezu da pomaže svoje najdarovitije mlade ljude. Republika, prema njegovim rečima, pridaje najveći značaj podsticanju najdarovitijih učenika i studenata, kako bi se svaki talenat iskoristio na dobro društva i naroda.

- Tek kada oni koji su otišli počnu da se vraćaju, a oni koji su ovde odluče tu i da ostanu, to će biti dokaz da smo ostvarili najvažniji nacionalni cilj i tada ćemo u Evropi i svetu biti među ravnopravnima - rekao je Koštunica, čestitajući stipendistima i najuspešnijim srednjoškolcima.

Stipendije podrazumevaju da će najbolji studenti završnih godina dobijati 12 meseci po 20.000 dinara, što ih obavezuje da u roku polože sve ispite.

Obavezni su takođe da steknu diplomu za šest meseci od dana polaganja poslednjeg ispita i da potom rade najmanje pet godina u Srbiji.

Od kada je osnovan, polovinom 2005. godine, Fond je nagradio 1.592 učenika i studenta i za te namene utrošeno je oko 553 miliona dinara.

Svečanosti je prisusvovao i ministar prosvete i sporta Slobodan Vuksanović, a u ime stipendista i najboljih takmičara zahvalile su Irena Josifovski, desetogodišnji „srpski Mocart" iz novosadske Muzičke škole „Isidor Bajić", i Sonja Manojlović iz Matematičke gimnazije u Beogradu, koja je nosilac medalje na međunarodnim takmičenjima.

- Shvatila sam da postoji još neko ko prati naš rad i zato hvala - rekla je ova talentovana učenica. ||||


24sata

Offline mrvica

 • Clan u razvoju
 • **
 • Posts: 25
Odg: Stipendije
« Reply #13 on: 17-12-2006, 15:37:10 »
Da li neko zna gde mogu da pronadjem spisak dodeljenih Hemofarm stipendija? Hvala!

Offline maya

 • Redovan clan
 • *
 • Posts: 111
 • Gender: Female
 • hello :) ...
Odg: Stipendije
« Reply #14 on: 26-12-2006, 13:14:38 »
 da li postoji neki konkurs za stipendije za brucose ,a da se pri tome pored odlicnnog uspeha i niskih primanja roditelja ,ne traze i medalje sa medjunarodnih ili nekih drugih takmicenja...
ja ispunjavam prva dva uslova,ali ne i treci...

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana