posao spisak apotekacenovnik lekovatekstovikontakt

Author Topic: Policisticna bolest jajnika  (Read 10749 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline AquArius

 • .. sfumato ..
 • Daktilograf pocetnik
 • ***
 • Posts: 3329
 • Gender: Female
 • AnAnymous
Policisticna bolest jajnika
« on: 03-10-2006, 22:45:13 »

Policisticna bolest jajnika

Definicija
Sindrom policisticnih jajnika je naj鑕规a hormonska bolest u 緀na i naj鑕规i uzrok izostanka ovulacije. Temeljna promjena kod ove bolesti su cisti鑞i folikuli u kori jajnika, menstrualni ciklus bez ovulacije, rijetke menstruacije, neplodnost, poja鑑na dlakavost, pretilost, opadanje kose, akne. Naziv dolazi od izgleda jajnika na kojem se nalaze brojne ciste.

U鑕stalost
Na temelju dana筺jih dijagnosti鑛ih kriterija procjenjuje se kako 5-10% 緀na u plodnom razdoblju boluje od ove bolesti. Ultrazvu鑞o se brojne ciste na jajniku na饀 i 鑕规e, u 鑑k 22 do 25% 緀na, ali 緀ne nemaju uvijek ostale simptome koje prate ovaj sindrom pa se u tih preostalih 15% slu鑑jeva govori o jajnicima nalik na policisti鑞e.

Rizici
甧ne s policisti鑞im jajnicima trebaju se pratiti, istra緄vati i lije鑙ti cijeli 緄vot jer je oba bolest povezana s nizom rizika:
- kasnija menopauza
- razli鑙ta krvarenja iz maternice
- spontani poba鑑ji su dva do tri puta 鑕规i
- anemija
- pretilost
- poreme鎍j razine masno鎍 u krvi
- bolesti srca i krvnih 緄la su 7 puta 鑕规e
- rizik od obolijevanja od 筫鎒rne bolesti je 16% ve鎖
- povi筫ni krvni tlak se javlja kod 40% pacijentica
- 2-3 puta je ve鎖 rizik za obolijevanje od raka endometrija i jajnika
- 鑕规e je potrebno odstranjenje maternice (histerektomija)

Simptomi
Sindrom policisti鑞ih jajnika osim promjenama na jajniku o鑙tuje se poreme鎍jima menstrualnog ciklusa i povi筫nom razinom mu筴ih spolnih hormona - androgena. 甧ne su pogo餰ne neredovitim menstruacijama ili njihovim potpunim izostankom, javlja se neplodnost, pretilost u 50-70% bolesnica, nakupljanje masnog tkiva u trbu筺oj regiji (mu筴i tip debljine), poja鑑na dlakavost, akne, otpadanje kose, masna ko綼, povi筫n libido, pove鎍nje klitorisa. Klini鑛a slika mo緀 biti raznolika.
Sindrom je usko povezan s neosjetljivo规u na inzulin, hormon gu箃era鑕, zbog 鑕ga je u鑕stalije obolijevanje od 筫鎒rne bolesti. Pretilost udru緀na s ovim sindromom uve鎍va rizik od obolijevanja od bolesti srca i krvnih 緄la, 筫鎒rne bolesti, povi筫nog tlaka, raka endometrija (unutarnjeg sloja maternice) i dojki.

Izgled jajnika
Jajnici su obi鑞o dvostruko ve鎖 od normalnih, napete sivobijele povr筰ne ispod koje se u kori nalaze cistice veli鑙ne 5 do 15 mm. Bijela tijela se ne nalaze , a stroma je hipercelularna.

Dijagnoza
Nalaz mo緀 biti vrlo 筧rolik i bolest se razlikuje kod pojedinih 緀na. Dijagnoza se postavlja kombinacijom klini鑛ih, ultrazvu鑞ih i laboratorijskih nalaza hormona.
Klini鑛i nalazi obuhva鎍ju informacije o simptomima 緀ne, njenim prija筺jim bolestima i obiteljskim bolestima te pregledom pacijentice.
Na veliku vjerojatnost da se radi o bolesti policisti鑞ih jajnika ukazuje:
- po鑕tak bolesti oko puberteta
- poreme鎍j menstruacijskog ciklusa - smanjen broj menstruacija ili njihov izostanak
- policisti鑞i jajnici (jajnici s brojnim cistama) na ultrazvuku
- povi筫na razina mu筴ih spolnih hormona (androgena)
- poja鑑na dlakavost
- povi筫na razina LH (luteotropnog hormona) koji se izlu鑥je iz hipofize
- povi筫na razina inzulina, hormona koji izlu鑥je gu箃era鑑
- neosjetljivost tkiva na inzulin
- pretilost
- povi筫na razina masno鎍 u krvi (lipoproteina i triglicerida)
- bolesti srca i krvnih 緄la

Za postavljanje dijagnoze policisti鑞ih jajnika danas se zlatnim standardom smatra ultrazvu鑞i pregled. Transvaginalnim ultrazvukom (ultrazvu鑞i pregled pri kojem se sonda ultrazvuka uvla鑙 u rodnicu) vrlo se pouzdano mogu mjeriti i analizirati detalji u jajniku. Kriteriji za ovaj sidrom su:
- volumen jajnika 2 do 3 puta ve鎖 nego normalno
- tunika (gusti vezivni sloj ispod kore jajnika) deblja za 50%
- ispod kore jajnika poput ogrlice raspore餰ne ciste, ima ih 8-10 ili vi筫
- debela stroma (unutarnje tkivo jajnika u koji su ukopani folikuli iz kojih se razvijaju jaja筩a), 2 do 5 puta deblja
- stroma zauzima vi筫 od 30% jajnika

Jajnici nalik na policisti鑞e
Posebnu pozornost zaslu緐ju 緀ne kod kojih je na ultrazvuku na餰n znak policisti鑞ih jajnika, ali one nemaju drugih simptoma ove bolesti. Za njih (20-25% zdravih 緀na) se rabi naziv - jajnici nalik na policisti鑞e, odnosno polyscystic appearing ovaries (PAO). Tre鎖na 緀na s takvim nalazom ima barem jedan mu筴i spolni hormon povi筫n. Iako zdrave, ove 緀ne 鑕规e imaju neuredna krvarenja iz maternice i smanjenu plodnost.

Bolesti koje opona筧ju sindrom policisti鑞ih jajnika
Svakako treba misliti i na druge bolesti koje mogu opona筧ti ovo stanje, a to su:
- hipertekoza
- kasni po鑕tak kongenitalne adrenalne hiperplazije
- Cushingov sindrom
- akromegalija
- hiperprolaktinemija
- anorexia nervosa
- ijatrogeni uzroci - nastali lije鑕njem
- hormonski aktivni tumori
iako sve ove bolesti mogu imati sli鑑n nalaz na ultrazvuku, dijagnosti鑛a obrada koja uklju鑙 hormonske pretrage, dijagnosti鑛a testiranja i informacije o simptomima relativno 鎒 lako dovesti do prave dijagnoze.

Lije鑕nje
Pristupi lije鑕nju su razli鑙ti jer se razlikuju i simptomi kod pojedinih 緀na. Velikoj ve鎖ni 緀na je potreban stalni lije鑞i鑛i nadzor jer bolest policisti鑞ih jajnika naru筧va zdravlje i izgled 緀ne. Lije鑕nje ovisi o simptomima, nalazima i 緀lji bolesnice za djecom.
Glavne mjere lije鑕nja su:
- smanjenje tjelesne te緄ne
- pove鎍nje fizi鑛e aktivnosti
- prestanak pu筫nja
- prestanak uzimanja alkohola
- uzimanje lijekova
- kirur筴i zahvat

Smanjenje tjelesne te緄ne je iznimno va緉o jer je dokazano kako smanjenje mase od 5% mo緀 dovesti do normalizacije menstrualnog ciklusa, ponovne uspostave ovulacije, pove鎍nja plodnosti i normalizacije poreme鎒nih nalaza hormonalnih testova.

U lije鑕nju lijekovima postoji velik izbor koji ovisi o simptomima i nalazima:
- hormonske kontracepcijske tablete
- ciproteron acetat
- analozi GnRH, hormona koji se osloba餫 u mozgu (iz hipotalamusa) i djeluje na izlu鑙vanje hormona hipofize
- lijekovi za kontrolu pove鎍ne tjelesne mase
- hormonsko nadomjesno lije鑕nje
- diazoksid
- kortikosteroidi
- lijekovi koji potiskuju djelovanje mu筴ih spolnih hormona - ciprotron aceteat, spironolakton, flutamid, finasterid
- lijekovi koji poja鑑vaju osjetljivost mna inzulin

Kirur筴e mogu鎛osti lije鑕nja sindroma policisti鑞ih jajnika su:
- odstranjenje dijela jajnika
- odstranjenje cijelog jajnika
- elektrokauterizacija jajnika - postupak gdje se elektrodom spaljuje tkivo jajnika

Od svih nabrojanih metoda samo kirur筴o lije鑕nje daje zadovoljavaju鎒 rezultate.
Primjena lijekova daje kratkotrajne rezultate.
Mjere za smanjenje tjelesne mase kojima bi se dugoro鑞o odr綼vala po緀ljna tjelesna masa najkvalitetnije su rje筫nje jer se njima dokazano smanjuju simptomi i normaliziraju nalazi.


Tekst u celini preuzet sa sajta www.medicina.hr
« Last Edit: 10-11-2012, 23:52:03 by Bred »


Offline nasty girl

 • Verna Grobarka
 • Daktilograf pocetnik
 • ***
 • Posts: 4230
 • Gender: Female
 • P*A*R*T*I*Z*A*N
Odg: Policisti鑞a bolest jajnika
« Reply #1 on: 09-10-2006, 12:00:56 »
nisam znala da se to povlaci ako se smrsa..... :ohwell: :ohwell: :ohwell: :ohwell: :ohwell:

znaci od sada na dijetu..... :K :K :K :K :K

Offline Darker

 • Osnivac Farmacija foruma
 • Magistar daktilografije
 • ***
 • Posts: 6522
 • Gender: Male
Odg: Policisti鑞a bolest jajnika
« Reply #2 on: 10-10-2006, 01:11:34 »
Ma jok, bole te uvo:
Quote
Simptomi
Sindrom policisti鑞ih jajnika osim promjenama na jajniku o鑙tuje se poreme鎍jima menstrualnog ciklusa i povi筫nom razinom mu筴ih spolnih hormona - androgena. 甧ne su pogo餰ne neredovitim menstruacijama ili njihovim potpunim izostankom, javlja se neplodnost, pretilost u 50-70% bolesnica, nakupljanje masnog tkiva u trbu筺oj regiji (mu筴i tip debljine), poja鑑na dlakavost, akne, otpadanje kose, masna ko綼, povi筫n libido, pove鎍nje klitorisa. Klini鑛a slika mo緀 biti raznolika.
Sindrom je usko povezan s neosjetljivo规u na inzulin, hormon gu箃era鑕, zbog 鑕ga je u鑕stalije obolijevanje od 筫鎒rne bolesti. Pretilost udru緀na s ovim sindromom uve鎍va rizik od obolijevanja od bolesti srca i krvnih 緄la, 筫鎒rne bolesti, povi筫nog tlaka, raka endometrija (unutarnjeg sloja maternice) i dojki.
:> :> :> :> :> :>

Offline AquArius

 • .. sfumato ..
 • Daktilograf pocetnik
 • ***
 • Posts: 3329
 • Gender: Female
 • AnAnymous
Odg: Policisti鑞a bolest jajnika
« Reply #3 on: 10-10-2006, 10:01:29 »
Darker, posledica androgena, ...
Tema uopste nije za zez.
(Znam da znas).

Offline Darker

 • Osnivac Farmacija foruma
 • Magistar daktilografije
 • ***
 • Posts: 6522
 • Gender: Male
Odg: Policisti鑞a bolest jajnika
« Reply #4 on: 11-10-2006, 00:37:22 »
Darker, posledica androgena, ...
Tema uopste nije za zez.
(Znam da znas).
Da zna da znam... Ali moram da se zez...

Offline AquArius

 • .. sfumato ..
 • Daktilograf pocetnik
 • ***
 • Posts: 3329
 • Gender: Female
 • AnAnymous
Odg: Policisti鑞a bolest jajnika
« Reply #5 on: 12-10-2006, 00:00:44 »
@nasty
nisi ti nigde ni blizu te kilaze da razmisljas o tome!  :cmok

A ti D zamisli da legnes sa maljavom ribom koja ima u gacama... vise nego ti... (ne kazem da bi leg'o, ali imaju Ateisti jednu pesmicu posvecenu slicnom...)
Brrrrrrrrr, a?  :pst

Offline Smrda

 • Daktilograf pocetnik
 • ***
 • Posts: 3039
 • Gender: Female
 • i tako......
Odg: Policisti鑞a bolest jajnika
« Reply #6 on: 12-10-2006, 18:16:20 »
dajte ljudi....pa ovo je bas ozbiljno...videste li vi...25% zena....znam samo da je ovaj sindrom ciculosum viciosus...

Offline AquArius

 • .. sfumato ..
 • Daktilograf pocetnik
 • ***
 • Posts: 3329
 • Gender: Female
 • AnAnymous
Odg: Policisti鑞a bolest jajnika
« Reply #7 on: 12-10-2006, 18:18:21 »
smrdo ja sam smrt ozbiljna kad je u pitanju ova tema...  :(
a ovo gore za D ignorisi  :wink:

Offline Smrda

 • Daktilograf pocetnik
 • ***
 • Posts: 3039
 • Gender: Female
 • i tako......
Odg: Policisti鑞a bolest jajnika
« Reply #8 on: 12-10-2006, 19:12:17 »
ma D samo zez....
ja jedino znam da se jako tesko detektuje..i to sto pise da povlaci niz ostalih stvari za sobom...sve je tako....ne znam samo cime se pocinje terapija,mislim na koji nacin...prvo hormoni,ili dijeta,ili sta vec....ili sve od jednom...

Offline Darker

 • Osnivac Farmacija foruma
 • Magistar daktilografije
 • ***
 • Posts: 6522
 • Gender: Male
Odg: Policisti鑞a bolest jajnika
« Reply #9 on: 12-10-2006, 19:25:21 »
Quote
A ti D zamisli da legnes sa maljavom ribom
Depilacija rulz :Bog
Quote
koja ima u gacama... vise nego ti...
Nema 筧nse, heheheh :K :K :K

﹖a ste se utronjale, pa pri鑑mo normalno(manje-vi筫 :> :> :>) Moja mavena ima bla緄 oblik, ali na綼lost
Quote
povi筫n libido
nema ovog sporednog efekta >:D >:D :K :K :K
Mada, nema ni drugih gorepomenutih, tako da sam u principu, na pozitivnoj nuli :K :K :K :K :K

Offline nasty girl

 • Verna Grobarka
 • Daktilograf pocetnik
 • ***
 • Posts: 4230
 • Gender: Female
 • P*A*R*T*I*Z*A*N
Odg: Policisti鑞a bolest jajnika
« Reply #10 on: 20-02-2007, 13:18:12 »
@nasty
nisi ti nigde ni blizu te kilaze da razmisljas o tome!  :cmok
 

Hvala na komplimentu... :cmok :cmok

a ti D. stvarno trebas da uneses malo ozbiljnosti, jer ovo nije ni malo naivno... :F :F


Offline Darker

 • Osnivac Farmacija foruma
 • Magistar daktilografije
 • ***
 • Posts: 6522
 • Gender: Male
Odg: Policisti鑞a bolest jajnika
« Reply #11 on: 21-02-2007, 10:30:55 »
Pa ja sam ozbiljan, ako nisi primetila;-)

Offline nasty girl

 • Verna Grobarka
 • Daktilograf pocetnik
 • ***
 • Posts: 4230
 • Gender: Female
 • P*A*R*T*I*Z*A*N
Odg: Policisti鑞a bolest jajnika
« Reply #12 on: 21-02-2007, 11:29:24 »
pa bas i nisam....ali ajde.... :loptica :loptica :loptica :loptica

Offline Bred

 • The S[h]ef
 • Administrator
 • Doktor daktilografskih nauka
 • *******
 • Posts: 17763
 • Gender: Male
 • Ekser koji se istupi sam sebe bruka
  • Farmacija forum
Re: Policisticna bolest jajnika
« Reply #13 on: 10-11-2012, 23:54:28 »
Sindrom policističnih jajnika (http://farmaceuti.com/tekstovi/magazin-white/sindrom-policisticnih-jajnika-%E2%80%93-nova-definicija/)

 

ALIMS :: Ministarstvo zdravlja :: Farmaceutska komora :: RFZO :: Farmaceutski fakultet
Sajt info: Politika privatnosti :: Uslovi koriscenja :: Disclaimer
Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo i zajednicko vlasnistvo vlasnika www.farmaceuti.com sajta i autora tekstova. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je iskljucivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Za sve ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatrazite odobrenje od vlasnika www.farmaceuti.com sajta ili autora teksta. Kompletnu odgovornost za sadrzaj objavljenih tekstova kao i posledice koje mogu nastati usled objavljivanja snose iskljucivo njihovi autori, ciji je pseudonim oznacen pored sadrzaja teksta.
Copyright © 2006-2021 "Farmaceuti.com", all rights reserved - sva prava zadrzana