Farmaceutski fakultet u Beogradu > Farmakognozija

Reishi (Ling Zhi) gljiva (Ganoderma Lucidum)

<< < (2/2)

Adonis_Vernalis:
Pošto je poznato da G. lucidum inhibira agregaciju trombocita, samim tim utiče i na koagulaciju krvi. Postoji mogućnost potenciranja antikoagulantnog efekta lekova iz grupe antikoagulanasa, kod pacijenata na terapiji tim lekovima. Takođe, poznato je da G. lucidum može da podstakne proliferaciju imunokompetentnih ćelija, pre svega limfocita, što implicira mogućnost interakcije sa imunosupresivima kod pacijenata na terapiji tim lekovima, ili kod pacijenata sa dijagnostikovanim poremećajima u funkcionisanju imunskog sistema. Kod malog broja pacijenata koji su primali oralne doze u doznom opsegu između 1,5 i 9 g dnevno, uočeni su prolazni simptomi pospanosti, povećane žeđi, kožnog osipa, štucanja i podrigivanja, učestalog mokrenja, neuobičajenog znojenja i dijareje.

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version