Farmaceutski fakulteti u regionu > I godina - Bolonjski program

Anatomija

(1/1)

frckica-j:
Da bi se položio ispit iz anatomije, potrebno je:

-položiti 8 kolokvijuma (tj. kolokvirati svaku vježbu; položena vježba ne nosi bodove, nego samo plus; ove kolokvijume je neophodno položiti da bi se izašlo na praktični ispit!!!);

-praktični ispit iz anatomije: broj i struktura pitanja zavisi od ispitivača;

-ako student položi praktični ispit iz anatomije, izlazi na praktični ispit iz histologije koji se sastoji iz:
     -2 mikroskopska preparata-kod kojih je neophodno označiti karakteristične ćelije i strukture;
     -1 fiksiran preparat-samo se prepozna određena struktura;

-ako položi praktični ispit iz histologije, student izlazi na usmeni ispit, gdje broj i struktura pitanja takođe zavise isključivo od predavača.

Koliko je moderatoru poznato, nijedan praktični niti usmeni ne nose bodove, nego se dobijaju ocjene. Obavjestite nas o svim informacijama vezanim za ispit na ovoj temi!

Literatura:
-"Anatomija, za studente farmacije i DIFa", prof. dr Zdenka Krivokuća
     (Koliko sam čula, u pripremi je nova knjiga koja će biti više nama prilagođena a ne DIFovcima, ali nemam podatak kada će izaći iz štampe):
-"CNS", Bošković 

 
   

Navigation

[0] Message Index

Go to full version