Farmaceutski fakulteti u regionu > I godina - Bolonjski program

Matematika

(1/1)

frckica-j:
Prošla generacija je imala 2 kolokvijuma koji su sadržavali:
-2 teoretska pitanja
-3 zadatka
a uslov za položen klokvijum je bilo 50 bodova,od mogućih 100, ali je to uključivalo i dio bodova iz teorije i dio bodova iz zadataka, tj. nije se moglo položiti ako je urađeno samo jedno ili drugo.
Ocjena se dobijala na taj način što profesor sabere bodove iz oba kolokvijuma i podijeli sa dva.
Moguće je uraditi i seminarski, na kojem se može dobiti maksimalno 10 bodova.

Na kraju, zbir svih bododva je donosio određenu ocjenu:
50-59 bodova: ocjena 6
60-69 bodova: ocjena 7
70-79 bodova: ocjena 8
80-89 bodova: ocjena 9
više od 90 bodova:ocjena 10

Kao literatura se koristila skripta koju je dao profesor.

Pošto je to bila prva generacija studenata, bolonjski program će se vjerovatno mijanjati. Pišite sve promjene u ovoj temi!!! Takođe, mnogo bi svima značilo da napišete pitanja i zadatke koje budete imali u kolokvijumima!

Navigation

[0] Message Index

Go to full version