Farmaceutski fakulteti u regionu > III godina

Mikrobiologija-usmeni ispit

(1/3) > >>

frckica-j:
LITERATURA:
1- "Opšta bakteriologija", urednik: Miloš K. Jovanović
2- "Specijalna bakteriologija", urednik: Miloš K. Jovanović
3- Iz "Mikrobiologija i parazitologija", autor: B. Karakašević str. 1009-1191
4- "Medicinska virusologija", autor: Ljubiša Krstić

"Medicinsku virusologiju" možete kupiti na institutu, a ostalo sve ćete naći u obe skriptarnice, i na novoj i na staroj lokaciji. Potrebno je samo da naglasite da vam ne treba dio iz imunologije.

PITANJA:

I OPŠTA BAKTERIOLOGIJA
 1. Klasifikacija i nomenklatura bakterija
 2. Oblik, raspored, veličina i hemijski sastav bakterija
 3. Građa bakterijske ćelije
 4. Kapsula, glikokaliks i citoplazmatska membrana bakterijske ćelije
 5. Flagele i fimbrije bakterija. Citoplazma bakterijske ćelije.
 6. Ćelijski zid bakterija-građa, funkcije, značaj
 7. Spore, sporulacija i germinacija
 8. Razmnožavanje bakterija i faktori koji utiču. Kriva razmnožavanja
 9. Metablizam bakterija-enzimi i ishrana
10. Metabolizam energije. Fermentacija. Aerobna i anaerobna respiracija
11. Bakterijski genom-hromozom bakterija
12. Promjenljivost bakterija-fenotipske i genotipske promjene
13. Transformacija
14. Transdukcija i bakteriofagi
15. Konjugacija
16. Plazmidi i transpozoni
17. Asocijacije živih bića
18. Faktori virulencije (f. adherencije, f. invazivnosti i toksini)
19. Normalna bakterijska mikroflora čovjeka
20. Antibakterijski lijekovi koji inhibišu sintezu ćelijskog zida bakterijske ćelije
21. Antibakterijski lijekovi koji inhibišu sintezu proteina i nukleinskih kiselina u bakterijskoj ćeliji
23. Rezistencija bakterija na lijekove
23. Ispitivanja osjetljivosti bakterija prema antibakterijskim lijekovima
24. Sterilizacija-definicija i metode (fizičke i hemijske)
25. Dezinfekcija (definicija i metode)

II SPECIJALNA BAKTERIOLOGIJA
 1. Staphylococcus aureus
 2. Streptococcus pyogenes
 3. Streptococcus pneumoniae
 4. Neisseria meningitidis
 5. Neisseria gonorrhoeae
 6. Corynebacterium dyphteriae
 7. Mycobacterium tuberculosis
 8. Mycobacterium leprae
 9. Bacillus anthracis
10. Clostridium perfringens
11. Clostridium tetani
12. Clostridum botulinum
13. Genus Bordetella
14. Genus Brucella
15. Escherichia coli
16. Shigella dysenteriae
17. Salmonella typhi
18. Klebsiella pneumoniae
19. Proteus vulgaris
20. Yersinia pestis
21. Vibrio cholerae
22. Haemophilus influenzae
23. Genus Borellia
24. Genus Leptospira
25. Genus Mycoplasma
26. Genus Rickettsia
27. Genus Chlamidia
28. Sanitarna mikrobiologija (Berger i saradnici, Beograd)
(+ eventualno: Treponema pallidum, nije u pitanjima ali zna da postavi)

III MIKOLOGIJA I PARAZITOLOGIJA
 1. Gljivice: opšte karakteristike, morfologija, fiziologija, podjela, tehnike dokazivanja gljiva
 2. Dermatophyti: Trychophyton, Microsporum i Epidermophyton
 3. Genus Candida: Candida albicans
 4. Protozoe: opšte karakteristike i podjela
 5. Genus Trypanosoma: Trypanosoma gambiense
 6. Genus Leishmania: Leishmania donovani
 7. Genus Trichomonas
 8. Genus Giardia
 9. Rhizopodae. Entamoeba hystolitica
10. Genus Plasmodium: biološki ciklus razvoja.
11. Genus Plasmodium: osobine pojedinih specijesa
12. Genus Toxoplasma
13. Ciliata. Balantidium coli
14. Helminti: opšte karakteristike, podjela, tehnike dokazivanja
15. Taenia sollium
16. Taenia saginata
17. Echinococcus granulosus
18. Fasciola hepatica
19. Ascaris lumbricoides
20. Enterobius vermicularis
21. Ancylostoma duodenale
22. Trichinella spiralis
23. Artropode: Sarcoptes scabiei, Pediculus capitis, Pediculus vestimenti

IV OPŠTA VIRUSOLOGIJA
1. Opšte osobine virusa
2. Razmnožavanje virusa
3. Genetika virusa
4. Patogeneza virusnih infekcija
5. Epidemiologija i ekologija virusa
6. Klasifikacija i nomenklatura virusa
7. Antivirusni lijekovi
8. Antivirusne vakcine
9. Laboratorijska dijagnostika virusnih infekcija

V SPECIJALNA VIRUSOLOGIJA
 1. Herpes simplex virus
 2. Varicella-zoster virus
 3. Cytomegalovirus
 4. Epstein-barr virus
 5. Papllomaviridae
 6. Polyolaviridae
 7. Poxviridae
 8. Hepatitis B virus
 9. Polio virus
10. Hepatitis A virus
11. Rubella virus
12. Influenza virus
13. Mumps virus
14. Morbilli virus
15. Virus bjesnila
16. HIV

USMENI ISPIT:
1. i 2. pitanje iz opšte bakteriologije, obično je jedno vezano za lijekove ili metode; 
    sterilizacije i dezinfekcije, a 2. je iz ostatka pitanja;
3. pitanje je iz specijalne (može da da čak i 2 kraća pitanja: npr. zajedno Neisseriae);
4. pitanje je iz mikologije ili parazitologije;
5. pitanje iz virusa;

ZA SVE MO: OBRATITI PAŽNJU NA LIJEČENJE!!!

frckica-j:
Evo mojih kombinacija:

Prošli put (kad sam odustala  :dole:  a005):
1-Klasifikacija i nomenklatura bakterija
2-UV i gama zračenje (sterilizacija)
3-Escherichia coli
4-Toxoplasma gondii
5-CMV

2. Put (kada položih  :~)
1-Bakterijski genom i njegova replikacija
2-UV i gama zračenje (sterilizacija)-opet  :K2:
3-Genus Hemofils i Bordetella (gdje me nađe sa ovim???  :wall:)
4-Echinococcus granulosus
5-Antivirusne vakcine

mary:
cestitam frckice;)
ja cu napisati od pitanja cega se sjecam,jer je poodavno bilo...
spore i sporulacija
Cytomegalo virus
Plasmodium
Streptococcus pyogenes
dosta uspjeh na ispitu zavisi i od dobre volje profesora...

lingvaleta:
Evo i moj doprinos ovoj temi.Ja sam izlazila parcijalno na mikrobiologiju pa cu vam napisati pitanja iz oba dijela:

I dio

1.Patogenost i virulencija
2.Lijekovi koji inhibisu sintezu proteina
3.Staphylococcus aureus
4.Bacillus anthrasic

II dio

1.Trichinella spiralis
2.Entamoeba histolytica
3.Antivirusni lijekovi
4.Herpes Simpleks virus

frckica-j:
Kako svi ljudi dobiju normalna pitanja iz specijalne bakteriologije, čak i vi što izlazite parcijalu? Gdje mene nađe sa ovim glupostima? Eeeeeeeeeeee...

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version