Farmaceutski fakultet u Beogradu > Informacije za brucose

Nacin bodovanja za brucose

(1/1)

Bred:
Način na koji će se određivati konačan broj bodova za studente I godine, prilikom postavljanja preliminarnih i konačnih rang listi, je sledeći:
Boduje se
 
1. Školski uslov
(Prosečna ocena iz srednje škole*+3) × 8
*(uspeh iz I godine + uspeh iz II godine + uspeh iz III godine + uspeh iz IV godine)/4
 
Napomena: prosečna ocena iz srednje škole, na rang listi biće prikazana zaokružena na dve decimale, ali se obračunava nezaokružena)
 
2. Prihod po članu domaćinstva studenta.
Pod prihodom po članu domaćinstva studenta podrazumeva se prosečni mesečni prihod za period januar – jun tekuće godine.
 
Prihod po članu domaćinstva vrednuje se, i to:
- do 50% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi Republike Srbije za period od 01.januara do 30.juna tekuće godine..... 2 boda
 
- do 100% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi Republike Srbije za period od 01.januara do 30.juna tekuće godine..... 1 bod
 
- preko 100% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi Republike Srbije za period od 01.januara do 30.juna tekuće godine..... 0 bodova
 
NAPOMENA: Studenti koji imaju status raseljenog lica sa teritorije Kosova i Metohije a nisu u mogućnosti da pribave Uverenje o prihodu po članu porodice boduju se sa 1 bodom.
 
Studentima čije je prebivalište na teritoriji Kosova i Metohije, u delu koji je pod kontrolom UNMIK-a po osnovu stanovanja dodaju se 2 boda.

http://www.sc.rs/

Navigation

[0] Message Index

Go to full version