Farmaceutski fakulteti u regionu > IV godina

Ispit kod prof.Šatare

(1/3) > >>

frckica-j:
Dosadašnje generacije su skupile pitanja koja obično postavlja profesorka Šatara. Dopišite pitanja koja ste imali, kao i podpitanja koja vam je postavila na usmenom, a ni riješenja istih ne bi bila na odmet.

 1. Farmakokinetika, biotransformacija, eliminacija, resorpcija
 2. Histamin, antihistaminici
 3. H1-antihistaminici
 4. H2-antagonisti i terapija ulkusa
 5. ACE inhibitori
 6. Fluorohinoloni
 7. Ca antagonisti
 8. alfa i beta blokatori
 9. Trovanja organofosfatima
10. Aminoglikozidi
11. Triciklični antidepresivi i MAO
12. Trovanje paracetamolom
13. Holinergici
14. Neuroleptici
15. Oralni antikoagulansi
16. Kardiotonici
17. Aminofilin
18. Cefalosporini
19. Antipsihotici
20. Ergometrin
21. Litijum
22. Salicilati
23. Metilksantini
24. Opoidni analgetici
25. Antiholinergici
26. Beta agonisti i terapija astme
27. Organski nitrati
28. Diuretici
29. Vazokonstriktori
30. Interakcije među lijekovima
31. Faktori koji utiču na doziranje lijekova
32. Lokalni anestetici
33. Benzodiazepini
34. Raspodjela lijekova u organizmu
35. Barbiturati
36. Alkaloidi ražene glavice
37. Vazodilatatori
38. Alfa blokatori
39. Stimulatori CNSa
40. Neželjeni efekti fenotiazina
41. Tioksantini
42. Oralni antidijabetici
43. Koji lijekovi inhibišu PDE? (Aminofilin, teofilin, dipiridamol, sildenafil)
44. Koji antibiotici ne djeluju na citohrom P450?
45. Šta izaziva hipertrofiju gingiva? (Fenitoin)
46. Makrolidi
47. Aminoglikozidi
48. Fluorohinoloni
49. Metronidazol
50. Penicilin i cefalosporini II gen.
51. Hloramfenikol
52. Klindamicin-pseudomembranozni kolitis-terapija
53. Neželjeni efekti ciprofloksacina
54. Spektar dejstva tetraciklina
55. Mogu li se davati kombinacije oralnih hipoglikemika i tiazida? (Ne! Smije ostala antihipertenzivna terapija.)
56. Šta izaziva kombinacija Ca antagonista i beta blokatora? (Zastoj srca, pa se ne daju kombinovano. Ca antagonisti se mogu davati zajedno sa organskim nitratnim jedinjenjima.)
57. Da li kurare djeluje na CNS? (Ne djeluje jer sadrži tubokurarin a on sadrži atom kvarternernog azota pa se ne resorbuje iz pojedenog mesa ubijene životinje.)
58. Mononitrati i dinitrati-nema tolerancije-nitroglicerol ima
59. Kako se primjenjuju tetra i penta nitrati? (oralno, duže dejstvo)
60. Glavni neželjeni efekat statina? (oštećenje jetre)
61. Zašto se kod miasteniae gravis daje neostigmin a ne fizostigmin? (Neostigmin djeluje na nikotinske receptore.)
62. Kako se primjenjuje aminofilin? (Spora i.v., zbog male terapijske širine.)
63. Serotoninski receptori, agonisti i antagonisti
64. Neželjeni efekti cimetidina i teofilina?
65. Karbamazepin
66. Meksiletin
67. Neželjeni efekti digoksina?
68. Heparin
69. Baka dijabetičar treba antireumatik? (Pretpostaviti da koristi sulfanilureu. Ako damo analgetik, dolazi do kompeticije za proteine, zato dati paracetamol!!!)
70. Oralni antidijabetici+kontraceptivi???
71. Varfarin+analgetik? (Može se dati paracetamol ili terfenadin)
72. Mogu li se dati antireumatici kod osoba koje već koriste terapiju ACE inhibitori+tiazidni diuretici? (Ne može! ACE inh. djeluju na angiotenzin konvertujući enzim i inhibišu razlaganje bradikinina, a bradikinin djeluje vazodilatatorno u bubrezima preko prostaglandina i direktnim dejstvom na krvne sudove bubrega. Taj proces inhibišu antireumatici!!!)
73. Terapija hemofilusa influence? (1-amoksicilin, 2-cefalosporini, 3-hloramfenikol (ako dovede do meningitisa), 4-ostali)

Zahvaljujem koleginici Jeleni Malinović.

max:
Moja pitanja kod Satare su bila:
1.bioloska raspolozivost i bioekvivalentnost
2.lijekovi iz grupe ergot alkaloida
3.ACE inhibitori
4.alfa antagonisti,periferni
5.antitusici
6.tetraciklini

frckica-j:
Hvala Max, hvala!  :love:

lingvaleta:
ako ima neko iskustva sa prof.Satarom ne bi bilo zgoreg da napise nesto iz prve ruke....ja imam kod nje ispit za nekih 10ak dana pa bi mi znacilo par informacija..

frckica-j:
Ono što sam ja čula je da je ona super na ispitu. Nikog nisam čula da se žalio. Srećno Lingvaleto!!!  :~

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version