Farmaceutski fakulteti u regionu > IV godina

Patofiziologija, kombinacije pitanja za usmeni

(1/17) > >>

frckica-j:
Na patofiziologiji su promijenjeni profesori prije 4 školske godine. Prvo nam je dodijeljen profesor Kalušević, a sad docentica Nela Rašeta. Pošto je to relativno nov ispit u tim uslovima, uspjela sam da dođem do nekih ispitnih kombinacija, pošto nije bilo mnogo studenata koji su kod njih polagali. Zvaničnih ispitnih pitanja još uvijek nema!

Zahvaljujem koleginici Lidiji Marković.

                I
1.   Poremećaj zdravlja i bolesti
2.   Poremećaji lipoproteina
3.   Patogeneza srčane insuficijencije
4.   Poremećaji metabolizma bilirubina
5.   Patofiziološka osnova bola
                 
                II
1.   Zapaljenje
2.   Poremećaji kalijuma
3.   Poremećaji koronarne cirkulacije
4.   Poremećaji metabolizma paratireoidne žlijezde
5.   Edem pluća

                III
1.   Lokalno dejstvo hladnoće
2.   Hipervolemija i hipovolemija
3.   Poremećaji difuzije gasova na nivou alveolarne membrane
4.   Poremećaji funkcije glomerula
5.   Akutna i hronična limfatička leukemija
 
                IV
1.   Mehanička sila
2.   Metaboličke i funkcionalne karakteristike malignih ćelija
3.   Poremećaj funkcije adenohipofize
4.   Insuficijencija jetre
5.   Motorni nervni poremećaji

                 V
1.   Zapaljenje
2.   Hiperglikemije
3.   Opstruktivni poremećaji ventilacije
4.   Poremećaj funkcije egzokrinog pankreasa
5.   Hronična bubrežna insuficijencija

                 VI
1.   Etiologija i patogeneza bolesti, faze bolesti
2.   Poremećaji sadržaja natrijuma u organizmu
3.   Opšti poremećaji tubularnih funkcija (tubulointersticijalne bolesti)
4.   Anemije zbog povećane razgradnje eritrocita
5.   Metaboličke bolesti kostiju (osteomalacija i osteoporoza)

                 VII
1.   Etiogeneza zapaljenja
2.   Poremećaji acido-bazne ravnoteže
3.   Respiratorna insuficijencija
4.   Poremećaji apsorpcije u digestivnom sistemu (uzroci i posljedice)
5.   Poremećaji broja i funkcije eritrocita

                 VIII
1.   Šok
2.   Groznica
3.   Poremećaji kontraktilnosti miokarda
4.   Kora nadbubrega
5.   Poremećaji koagulacije

                   IX
1.   Karciogeneza
2.   Etiopatogeneza edema
3.   Tromboza i embolija
4.   Akutna bubrežna insuficijencija
5.   Povraćanje

                    X
1.   Medijatori zapaljenja
2.   Etiopatogeneza ateroskleroze
3.   Kompenzatorni mehanizmi srca u opterećenju
4.   Poremećaji funkcije srži nadbubrežne žlijezde
5.   Anemije zbog poremećaja u sintezi hemoglobina

                    XI
1.   Dejstvo jonizujućeg zračenja
2.   Nastanak i posljedica manjka proteina
3.   Poremećaji srčanog ritma
4.   Poremećaji cirkulacije u CNS-u
5.   Poremećaji funkcije štitne žlijezde

                    XII
1.   kinetoze I dejstvo UZ na organizam
2.   hipoglikemije
3.   patofiz. sekundarne arterijske hipertenzije
4.   poremecaji protoka krvi kroz jetru-ascites
5.   mijeloproliferativni poremecaji

                    XIII
1.   lokalno dejstvo toplote
2.   poremecaji metabolizma Ca i P
3.   primarna arterijska hipertenzija
4.   etiopatogeneza ulkusa
5.   anemija zbog smanjenog stvaranja eritocita

                    XIV
Ista je kao kartica broj 2- promjena u prvom pitanju
1.   dejstvo hemijskih etioloskih faktora

                    XV
Ista je kao kartica broj 1-promjena u petom pitanju
5.     patofizioloska osnova sna

                    XVI
Ista je kao kartica broj 7-promjena u petom pitanju
5.    poremecaji broja I funkcije trombocitamax:
Zna li se nesto o januarskom roku iz patofize?Da li ce ga drzati Nela,cula sam kao,da ona ide sa naseg faksa.Nadam se da to nije istina.

frckica-j:
Ne znam ništa. Nisam ni za to čula. Znam samo da je dala ostavku na mjesto prodekana za nastavu. Ako nam se vrati Kalušević biće veselo.

max:
Da li je izasao januarski rok iz patofize i ko ga drzi?Zna li neko nesto o tome?

bozana:
sudski se ganjali a sad ona odustaje.mislim da ona ostaje,toliko se borila za nas.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version