Farmaceutski fakultet u Beogradu > Opsta biohemija

Oblasti koje dolaze na Testu

(1/1)

sokobiv:
Test obuhvata:
Biomolekule i ćelijska signalizacija
• Voda
• Aminokiseline
• Proteini
• Ugljeni hidrati
• Lipidi
• Nukleotidi
• Enzimi i koenzimi
• Biološke membrane
• Meñućelijska signalizacija
Metabolizam
• Organizacija metabolizma i bioenergetika
• Katabolizam ugljenih hidrata
• Ciklus limunske kiseline
• Respiratorni lanac i oksidativna fosforilacija
• Katabolizam lipida
• Katabolizam azotnih jedinjenja
• Anabolizam ugljenih hidrata
• Anabolizam lipida
• Anabolizam azotnih jedinjenja
• Biosinteza proteina i nukleinskih kiselina

Navigation

[0] Message Index

Go to full version