Nauka > Patoloska fiziologija

Poremecaj acidobazne ravnoteze - najosnovnije i ukratko (za studente)

(1/1)

Bred:
Poremecaj acidobazne ravnoteze

Acidobazno ravnoteza odrzava [H+] jona odnosno pH vrednost u organizmu u fizioloskim granicama ([H+]= 35-45 nmol/l ; ph=7,35-7,45 za arterijsku krv)

U odrzavanju acidobazne ravnoteze ucestvuju:
1. puferi organizma (H2CO3/HCO3--bikarbonantni ,  NH4+/NH3- amonijacni, H2PO4-/HPO42- - fosfatni, proteini plazme) - oni se najpre ukljucuju u poremecaj acidobazne ravnoteze ali imaju i najmanji kapacitet puferovanja

Najveci i najlakse merljiv puferski sistem je H2CO3/HCO3-

2. pluca - [CO2] ili pCO2 u krvi je respiratorna komponenta bikarbonatnog pufera koja se regulise radom pluca . Pluca se ukljucuju u regulaciju poremecaja acidobazne ravnoteze u toku nekoliko minuta od nastanka poremecaja i imaju veci kapacitet puferovanja od pufera
 3. Bubrezi- [HCO3- u plazmi je metabolicka komponenta bikarbonatnog pufera koja se regulise radom bubrega. Oni se ukljucuju 24h po nastanku poremecaja acidobazne ravnoteze a potpuno ga mogu kompenzovati  tek za 2-3 dana.


ACIDOZA

Predstavlja porast [H+] u plazmi tj smanjenje pH vrednosti krvi. Ako se vratimo na Henderson-Hassellbachovu jednacinu:
povecanje koncentracije [H+] dovodi do smanjenja pH => [HCO3- / pCO2 opada a kolicnik dva broja je manji ako je :

-imenilac (donji broj razlomka) veci tj ako je veci p02
-brojilac (gornji broj razlomka) manji tj manja [HCO3-

Na osnovu toga uzroci acidoze su :
1. Povecanje [H+] u krvi usled smanjene ekskrecije [H+] renalnim putem. Kako je za ekskreciju [H+] potreban NH3 koji u tubulocitima nastaje oksidativnom dezaminacijom nekih aminokiselina a acidozi je smanjena sinteza NH3 u tubulocitima i ekskrecija NH4+

2. povecanje pCO2 (hipekapnija) usled hipoventilacije izazvane inhibicijom centra za disanje u produzenoj mozdini (npr. nekim lekovima (opijatima)), poremecajem u gradju grudnog kosa ili funkciji respiratornih misica (npr u miasteniji gravis) . Ako je ovo primarni uzrok acidoze rec je o respiratornoj acidozi

3. smanjenje [HCO3- u plazmi usled poremecaja (smanjenja) tubularne reapsorpcije ili njihovog pojacanog gubitka (dijareja, hipoaldosteronizam). Ako je ovo primarni poremecaj koji dovodi do acidoze rec je o metabolickoj acidozi (nastaje i pri unosu npr NH4Cl i salicilata)

Kompenzatorni mehanizmi u acidozi:
1. Stimulacija ekskrecije [H+] renalnim putem (npr.pospesivanjem sinteze NH3 u tubolicitima)
2. Ako je primarno rec o respiratornoj acidozi zadrzavanje [HCO3- u organizmu tj povecanje njegove koncentracije u plazmi
3. ako je primarno rec o metabolickoj acidozi , kompenzacija je hiperventilacija koja dovodi do hipokapnije.

Kada "istrosi" sve kompenzatorne mehanizme , organizam  "gura" [H+] u celiju u zamenu za K+ pa se javlja hipekalemija

Posledice acidoze :
1. Inhibicija glikolize  zbog nedostatka O2 (hiperkapnija uvek dovodi do hipoksije)
2. pomeranje krive disocijacije oksiHb (HbO2) u desno
3. smanjenje afiniteta bilirubina za albumin => povecanje [bilirubina]
4. smanjenje neuromisicne razdrazljivosti
5. vazokonstrikcija arterijskih krvnih sudova u plucima, a vazodilatacija arterijskih krvnih sudova u mozgu
6. smanjenje kontraktilne sposobnosti miokarda

KOMPENZATORNI MEHANIZMI ACIDOZE SE APROKSIMATIVNO MOGU POSMATRATI KAO UZROCI ALKALOZE, A UZROCI ACIDOZE KAO KOMPENZATORNI U ALKALOZI.

Navigation

[0] Message Index

Go to full version