Farmaceutski fakultet u Beogradu > Prijemni ispit

Spisak fakulteta ciji osnivac nije Republika Srbija

(1/1)

Bred:
I. УНИВЕРЗИТЕТ `БРАЋА КАРИЋ`
Адреса Палмира Тољатија 3, Београд
Телефон 011/2699-039, 011/2692-297
Телефакс
Решење бр. 022-05-231/93/04 од 30.12.1993. године

а) Факултет за менаџмент `Браћа Карић`
Адреса Палмира Тољатија3, Београд
Телефон 011/2604-022, 011/2604-955,
011/2699-039
Решење бр. 612-00-540/92-04 од 12.10.1992.
612-00-492/93-04 од 23.08.1993. (за I и II годину)
06-00-6/94-01 од 15.03.1994. (магистарске студије)
022-05-232/97-04 од 29.12.1997. (за III и IV годину)
022-05-38/98/04 од 23.03.1998. (магистарске студије)
022-05-229/98-04 од 07.11.1998. (магистарске студије)
Решење Владе РС бр. 05-612-2956/2003 од 29.05.2003.
(за извођење наставе на енглеском језику на основним и магистарским студијама почев од шк. 2003/2004. године)
614-02-2743/2005-04 од 29.09.2005. (за учење на даљину)

б) Факултет за трговину и банкарство `Јанићије и Даница Карић`
Адреса Палмира Тољатија3, Београд
Телефон 011/2609-754, 011/2609-855
Решење бр. 612-02-891/93-04 од 09.07.1993. (за I и II годину)
022-05-228/98-04 од 07.11.1998. (за основне студије)
022-05-52/99-04 од 20.04.1999. (за магистарске студије на смеру ``Менаџмент у трговини``)
612-00-421/2005-04 од 30.01.2005. (за учење на даљину)

ц) Факултет за предузетни менаџмент
Адреса Модене 5, Нови Сад
Телефон 021/450-893, 021/453-067, 021/28-855
Решење бр. 022-05-122/98-04 од 06.07.1998.
(имају сагласаност за наставне планове за магистарске студије)

д) Академија уметности `Браћа Карић`
Адреса Немањина 28, Београд
Телефон 011/36-18-715, 011/36-18-716
Решење бр. 022-05-158/98-04 од 28.08.1998.

е) Факултет за менаџмент у спорту
Адреса Васе Пелагића 23, Београд
Телефон 011/2604-022 лок. 250,011/36-92-471
Решење бр. 614-02-1365/2001-04 од 26.10.2001. (за I, II и III годину)
022-05-180/2002-04 од 26.09.2002. (за IV годину)

ф) Факултет за економију и политичке науке
Адреса: Палмира Тољатија 3, Београд
Решење бр. 612-00-334/2006-04 од 14.04.2006.

г) Факултет за стране језике
Адреса: Палмира Тољатија 3, Београд
Решење бр. 612-00-00333/2006-04 од 14.04.2006

II. ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Адреса Цариградска 28, Београд
www.eu.ac.yu
Телефон 011/33-41-583, 011/32-29-392
Телефакс
Решење бр. 612-00-494/2000-04 од 20.09.2000.

а) Факултет за интернационални менаџмент
Адреса Цариградска 28,32, Београд
Телефон 011/33-40-685
Решење бр. 06-00-4/93-04 од 10.06.1993. за I и II годину
06-00-4/93-04 од 15.02.1994. за III и IV годину

б) Факултет за европски бизнис
Адреса Цариградска 26, Београд
Телефон 011/32-30-639, 011/33-42-770
Решење бр. 612-00-493/2000-04 од 20.09.2000.

ц) Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа
Адреса Ђуре Ђаковића 31, Београд
Телефон 011/3392-456, 011/3392-460
Решење бр. 612-00-413/2000-04 од 12.09.2000.

д ) IFAM - Institut Franco-Americain de Management
Адреса Цетињска 2, Београд
19 Р ue Cerpe, Paris www.ifam.edu
Телефон 33 (0) 1 47 34 38 23
Телефакс 33 (0) 1 47 83 31 72
Решење бр.
По пресуди Врховног суда Србије о реализацији комплетног четворогодишњег програма и једногодишњег MBA програма
U. 3221/92, br 1038, од 09.05.1993. године

е ) Институт за амерички бизнис – MBA универзитет
Адреса Цетињска 2 , Београд
Телефон 3225-844, 3221- 118
Решење бр.

ф) Медицинска академија – US Medical School
Адреса Тадеуша Кошћушког 63 , Београд
Телефон
Решење бр. I-612-05-205/2004-04 од 16.09.2005. (основне студије у трајању од 5 година)

III. `МEГАТРЕНД` УНИВЕРЗИТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Адреса Македонска 21, Београд
Телефон 011/33-73-797, 011/33-73-796,
011/33-73-795
Телефакс
Решење бр. 612-00-229/2000-04 од 20.06.2000.

а) Факултет за менаџмент
Адреса Краљевица бб, Зајечар
Телефон 019/430-801, 019/421-735
Решење бр. 022-05-149/97-04 од 09.09.1997.

б) Факултет за пословне студије
Адреса Македонска 21, Београд
Телефон 011/33-73-795, 011/33-73-796,
011/33-73-797, 011/33-73-804,
011/32-21-894
Решење бр. 022-05-193/98-04 од 15.12.1998.

ц) Геоекономски факултет
Адреса Краља Петра 46, Београд
Телефон 011/33-73-795, 011/33-73-796,
011/33-73-797
Решење бр. 25/99-04 од 12.05.1999.

д ) Факултет за државну управу и администрацију
Адреса Македонска 21 , Београд
Телефон
Решење бр. 612-00-271/2005-04 . од 19.09.2005.

е ) Факултет за културу и медије
Адреса Македонска 21 , Београд
Телефон
Решење бр. 612-00-270/2005-04 од 20.09.2005.

ф ) Факултет за менаџмент
Адреса Поп Лукина 21 , Ваљево
Телефон
Решење бр. 612-00-265/2005-04 од 4.10.2005 .

г ) Факултет за пословне студије
Адреса Дринска 23 , Пожаревац
Телефон
Решење бр. 612-00-280/2005-04 од. 19.09.2005.

х) Факултет за уметност и дизајн
Адреса Кнез Михајлова 52, Београд
Телефон
Решење бр. 612-00-247/2006-04 од. 21.03.2006.

и) Факултет за биофарминг
Адреса Радомира Путника 1 Сомбор
Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу бр. 106-022-00072/2006-01 од 10. марта 2006. године

IV. УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“
Адреса Данијелова 32, Београд
Телефон 011/2464034, 011/2466438, 011/3972401
Телефакс 612-00-663/2004-04 од 03.03.2005. године

а) Факултет за финансијски менаџмент и осигурање (ФФМО)
Адреса Данијелова 32, Београд
Телефон 011/2464 034, 011/3093 206,
011/3093 216
Решење бр. 022-05-64/99-04 од 28.07.1999.

б) Факултет за пословну информатику (ФПИ)
Адреса Данијелова 32, Београд
Телефон 011/2466 438, 011/3093 208,
011/3093 218
Решење бр. 615-4-02-655/2003-04 од 05.06.2003.

ц) Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент (ФТХМ)
Адреса Данијелова 32, Београд
Телефон 011/3093 207, 011/3093 217, 011/462 826
Решење бр. 022-05-219/2003-04 од 06.10.2003.

д ) Факултет за економију, финансије и администрацију (ФЕФА)
Адреса Војводе Мишића 43, Београд
Телефон 011/30-666-70, 011/30-666-71,
011/30-666-50
Решење бр. 612-00-240/2003-04, од 29.12.2003. (основне студије у трајању од три године и двогодишње магистарске студије)

е ) Академија лепих уметности (АЛУ)
Адреса 29. новемра 68а, Београд
Телефон 011/2763 434, 011/2754 937, 011/767 639
Решење бр.

a) Глума] 022-05-15/96-04
б) Соло певање и музички инструменти 022-05-15/96-04
ц) Менаџмент у уметности 022-05-181/97-04 од 14.11.1997. (соло певање, хармоника и виолончело у четворогодишњем трајању и 1. година менаџмента у уметности)
612-00-278/2001-04 од 21.08.2001 за II, III и IV годину менаџмента у уметности)
д) Ликовне и примењене уметности:сликарство, графика, вајарство,
графички дизајн, унутрашња aрхитектура(дизајна ентеријера),
kостим и фотографија 022-05-00151/2005-04 од 08.07.2005.

ф ) Факултет за примењену екологију ''Футура''
Адреса Данијелова 32, Београд
Решење бр. 612-00-00271/2005-04 од 23.02.2006. године
- Департман за биотехнологије
- Департман за еколошку економију
- Департман за еколошки менаџмент

г ) Факултет за медије и комуникацију
Адреса Данијелова 32, Београд
Решење бр. 612-00-00272/2005-04 од 28.02.2006. године
- Департман за медије
- Департман за комуникације

V. УНИВЕРЗИТЕТ ``УНИОН``
Адреса Цара Душана 62-64, Београд
Телефон 011/2180-287, 2180-271
Телефакс 011/2180-013
Решење бр. 612-00-296/2004-04 од 07.07.2005.

а) Факултет за индустријски менаџмент
Адреса ЈНА 63, Крушевац
Телефон 037/440-035, 23-792
Решење бр. 022-05-262/2002-04 од 23.10.2002.
www.fimmanager.edu .yu
e-mail: [email protected]

б) Факултет за градитељски менаџмент
Адреса Цара Душана 62-64, Београд
Телефон 011/2180-287, 2180-271
Решење бр. Уи. 18/03 од 10.09.2003.
www.fgm.edu.yu
e-mail: [email protected]

ц) Факултет за дизајн
Адреса Крфска 7 , Београд
Телефон 011/ 3809-568, 3809-566
Решење бр. 022-05-285/2002-04 од 21.11.2002.
www.design.edu.yu
e-mail: [email protected]

д ) Факултет за предузетнички бизнис
Адреса Цара Душана 62-64 , Београд
Телефон 011/ 2180-287, 2180-271
Телефакс 011/ 2180-013
Решење бр. 022-05-351/2005-04 28.07.2005.
www.fpb.edu.yu
[email protected]

е ) Рачунарски факултет
Адреса Кназ Михајлова 6/VI, Београд
Телефон 011/633-321, 011/627-613
Телефакс 011/3281-614
Решење бр. 022-05-204/2003-04 од 14.11.2003. године
(за прву годину основних студија)
- општи смер
- математичко-софтеврски смер
119-05-152/2004-04 од 29.09.2004. године
(за другу, трећу и четврту годину основних студија)
- општи смер
- математичко-софтеврски смер

ф ) Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије
Адреса Змај Јовина 12, Београд
Телефон 011/2621-730
Телефакс 011/2181-471
Решење бр. 022-05-92/2005-04 од 28.06.2005.

г ) Факултет за менаџмент некретнинa
Адреса Цара Душана 62-64, Београд
Телефон 011/2180-287, 2180-271
Факс: 011/2180-013
Решење бр. 022-05-222/2004-04 од 12.07.2005.
www.fmn.edu.yu
[email protected]

x) Правни факултет
Адреса Данијелова 32, Београд
Телефон 011/2497-897, 011/2474-272, 011/2475-571
Решење бр. 022-05-281/2002-04 од 04.04.2003. год.


VI. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
Решење бр: 612-00-602/2003-04 од 07.10.2003
Нови Пазар, улица Димитрија Туцовића бб. 36 300 Нови Пазар
Тел/факс. 020/316 – 634, 020/318 – 068
E – mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.uninp.edu.zu

а) – Факултет хуманистичких наука
б)– Правни факултет
ц) – Факултет за менаџмент и пословну економију
д). – Факултет за информатику и информационе технологије


ФАКУЛТЕТИ КОЈИ НИСУ У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА


1. ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
Адреса Цвећарска 1, Нови Сад
Телефон 021/300-399, 021/300-033
Решење бр. 612-00-555/2000-04 од 06.10.2000. године
(основне студије у трајању од четири године)

2. ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
Адреса Васе Стајића 6, Нови Сад
Телефон 021/451-979, 021/451-671,
021/451-863, 021/26-254
Решење бр. 614-02-1683/2001-04 од 22.10.2001. године (за I годину)
Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу 106-022-45/2002-02 од 04.12.2002. године
(за II, III и IV годину основних студија)

3. ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Адреса Трг Републике 3 IV спрат, Београд
Телефон 011 / 380 - 8687
WWW www.fit.edu.yu
[email protected]
Решење бр. 612-00-00594/2005-04 од 25.11.2005.
(за трогодишње основне студије, двогодишње магистарске студије - смерови Софтверско инжењерство и Информациони системи, и извођење наставе на даљину)

4. ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ
Адреса Радничка 30а, Нови Сад
Телефон 021/530 633, 021/530-232,
Решење бр. 106-022-00353/2004-01


5. ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАТЕШКИ И ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ
Адреса Градски парк бр. 2 Земун, Београд
Телефон
WWW
Решење бр. 612-00-337/2006-04 од 26.05.2006. године

6. ФАКУЛТЕТ ЗА УСЛУЖНИ БИЗНИС
Адреса Хајдук Вељкова 11, Нови Сад
Телефон 021/420-083
Решење бр. 022-05-76/2002-04 од 30.04.2002. за I годину
Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу бр. 106-022-00622/2002-02 од 20.03.2003. године(за II и III годину основних студија, специјалистичке и магистарске студије)

7. ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ У НОВОМ САДУ
Михаила Пупина 25
Решење 106-022-719/2005-01 од 12.01.2006 (решење Пок. секретаријата за образовање и културу за I годину)

8. ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ
Решење 106-022-718/2005-01 од 12.01.2006 (решење Пок. секретаријата за образовање и културу за I годину)

http://www.mps.sr.gov.yu/code/navigate.php?Id=408

Navigation

[0] Message Index

Go to full version