Forum obavestenja > Stare teme

Konkurs za smestaj u studentske domove - 2011.god.

(1/1)

Bred:
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''ПЛАН АКТИВНОСТИ
за студенте I године студија ( ''бруцоше'' )
који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2011/2012.години

1.   Прелиминарне ранг листе пријављених кандидата биће објављене 17.09.2011.године (субота) у Служби смештаја, ул.Ђушина 5а, Студентском дому ''Карабурма'', ул.Мије Ковачевића 7б и сајту www.sc.rs
Уколико је студенту нeправилно обрачунат број бодова, приговор се може поднети радним данима у Служби смештаја, ул.Ђушина 5, а најкасније до 23.09.2011.године (петак) од 8-15h.

2.   Коначне ранг листе биће објављене 24.09.2011.године (субота) у Служби смештаја, ул.Ђушина 5а, Студентском дому ''Карабурма'', ул.Мије Ковачевића 7б и сајту www.sc.rs

3.   Расподела за студенте који су примљени ( налазе се изнад тзв.''црте'' ) у Установу Студентски центар ''Београд'', одржаће се у Студентском дому ''Карабурма'' и то:
за ДЕВОЈКЕ    дана 29.09.2011. ( четвртак )
у 09:00 часова, од редног броја 1-200 на ранг листи
у 12:00 часова, од редног броја 201- до црте
за МУШКАРЦЕ    дана 30.09.2011. ( петак )
у 09:00 часова, од редног броја 1-250 на ранг листи
у 12:00 часова, од редног броја 251- до црте
   на расподелу доћи лично са индексом и личном картом

4.   Рок усељења је 07.10.2011.године (петак).
Студент који се не усели до предвиђеног рока губи право на смештај у школској 2011/2012. години.

За усељење у студентски дом потребно је имати:
   упут за усељење ( добија се на расподели )
   студентску чип картицу
   лекарско уверење ( издаје се од стране Студентске поликлинике Београд уз студентску чип картицу )
   индекс и личну карту ( на увид )
Приликом усељења плаћају се следеће обавезе: депозит, станарина, административни трошкови и душтвени живот.
Напомена :
Студентске чип картице подижу се лично, уз индекс, у периоду од 22.09.2011. до 07.10.2011.године на благајни Студентског дома ''Карабурма'' а од 10.10.2011.године у Служби за информационе технологије Установе Студентски центар ''Београд'', ул.Светозара Марковића бр.56.
Студенти који су примљени, студентске чип картице могу подићи и у данима расподеле, 29.09.2011. и 30.09.2011.године на благајни Студентског дома ''Ќарабурма''.
Амбуланта Студентске поликлинике у Студентском дому ''Карабурма'', у данима расподеле, радиће продужено до 17 часова.

5.   КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај имају право да поднесу захтев Установи, односно Служби смештаја, ул.Ђушина 5а да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.
Захтев се подноси од 26.09.2011. до 03.10.2011.године.
Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:
-   из материјално угрожене породице потврда Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи,
-   студенти без родитељског старања потврда Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи,
-   из једнородитељских породица извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља,
-   из ромске националне мањине потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
-   лица са инвалидитетом, лица с хроничним болестима и рековалесценти одлука комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената и овим конкурсом,
напомена: прегледе и обраду медицинске документације обавити у Студентској поликлиници Београд, ул. Крунска 57
-   лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
-   избеглице и расељена лица важећа избегличка легитимација,
-   повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти потврда МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг-листа, на основу бодова из коначне редовне ранг-листе.
Изузетно од напред наведеног става, за студенте са инвалидитетом, студенте с хроничним болестима и студенте рековалесценте, посебна ранг-листа се утврђује на предлог комисије коју образује директор установе, а коју сачињавају један представник студентског центра и три лекара из студентске поликлинике.
Кандидати из осетљивих група биће пропорционално заступљени/рангирани/примљени у односу на број пријављених кандидата, у оквиру наменски опредељених капацитета Установе.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
-   за све информације обратити се Служби смештаја, телефони: 334-0043, 334-0324
-   све информације и обавештења биће доступни на сајту www.sc.rs

www.sc.rs

Navigation

[0] Message Index

Go to full version