Specijalistièke studije iz farmaceutske informatike

Started by mrjella, 12-06-2011, 21:36:50

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

mrjella

Pozdrav
Pretra¾ujuæi forum primetila sam da nema nijedna tema o spec. studijama iz farmaceutske informatike. Jasna mi je razlika izmeðu spec. studija za potrebe zdravstva i akademskih, kao i razlike u naèinu prijavljivanja za iste, ali bih volela kada bi mi netko dao vi¹e informacija o samom programu iz studija farmaceutske informatike. Imam koleginice koje su zavr¹ile akademsku spec.iz FZZ-a, pa me zanima koje su razlike i kako je organizovano pohaðanje spec. iz farmaceutske informatike (koliko èesto, naspram svake tri nedelje na FZZ-u).