PrAkTiCni

Started by MiKy, 10-05-2007, 09:26:45

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Maslacak

Quote from: Dirk on 17-05-2007, 07:07:02
Samo kad bi bilo manje sebicnosti i zavisnosti fax bi bio 10 puta laksi

Pretpostavljam da si hteo da kazes "zavisti", a ne "zavisnosti".
A sta si ti ikad otkucao na ovom forumu osim kritika?

Quote from: yeca on 17-05-2007, 08:04:16
I mislim èak da moraju da se znaju i principi i postupci i izraèunavanja.
Proveriæu!

Da, zato sto dolaze zadaci.

crazy ball

Cini mi se da svi imamo te iste zvrljotine,a i mislim da su prethodne generacije radile neke stvari koje mi nismo i imali su i da opisuju aparaturu,a mi u nasim praktikumima to nemamo...tako da ne znam koliko je pouzdano oslanjati se na te testove?

Dirk

da hteo sam da kazem zavisti

MiKy

2zadatka + 14pitanja= novi prakticni
za prolaz 1zadatak i 8pitanja

Lena

Ja sam izvukla iz svog praktikuma (slu¹ala sam brome davne 2004./2005.) oblasti koje su podvuèene:


Odreðivanje ¹eæera volumetrijski po Luff-Schoorlu

Odreðivanje ¹eæera pre inverzije

Odreðivanje ¹eæera posle inverzije

Odreðivanje glukoze pomoæu alkalnog rastvora joda

Odreðivanje jodida u kuhinjskoj soli

Odreðivanje ukupnih alkaloida u proizvodima od èokolade

Refraktometrijsko odreðivanje suve materije u voænim preraðevinama

Odreðivanje slobodne i vezane kiselosti

Odreðivanje ukupne kiselosti voænih sokova pomoæu jonskih izmenjivaèa

Identifikovanje saharida iz voænog soka pomoæu hromatografije na hartiji

Odreðivanje vitamina C po metodi Harrisa

Dokazivanje ve¹taèkih boja rastvorljivih u vodi

Polarimetrijsko odreðivanje saharoze

Bra¹no: procenat ekstrakcije, dokazivanje ukvarenosti, odreðivanje vlage, odreðivanje stepena kiselosti, odreðivanje pepela, odreðivanje peska, odreðivanje peska ¾arenjem i rastvaranjem u 10% HCl, odreðivanje peska hloroformskom probom, odreðivanje masti metodom po Soxhletu, odreðivanje belanèevina metodom po Kjeldahlu, odreðivanje celuloze

Masti i ulja: odreðivanje slobodnih masnih kiselina, odreðivanje peroksidnog broja po Wheeleru, Kreissova reakcija (dokazivanje druge faze u¾eglosti masti), odreðivanje saponifikacionog i jodnog broja

Mleko: odreðivanje relativne gustine, odreðivanje kiselinskog stepena, odreðivanje belanèevina mleka formol-titracijom

Meso: dokazivanje ukvarenosti mesa (dokazivanje sumpor vodonika, dokazivanje amonijaka)

Proizvodi od mesa: dokazivanje nitrita (pomoæu jodida i skroba odn. pomoæu nitrina), dokazivanje sulfita, dokazivanje formaldehida, dokazivanje skroba, odreðivanje dodate vode (Federov broj)

Konzerve

Voda za piæe: odreðivanje alkaliteta vode (uz indikator fenolftalein odn. metiloran¾), odreðivanje tvrdoæe vode (kompleksometrijsko odreðivanje ukupne tvrdoæe, odreðivanje kalcijuma, izraèunavanje sadr¾aja magnezijuma), odreðivanje hlorida po Mohru, odreðivanje organskih materija pomoæu K-permanganata (terenska metoda, odreðivanje po Kubel-Tiemannu)Ima li neke razlike u odnosu na va¹e praktikume?

tarantulica

Nismo radili konzerve....

Bar ja nisam...  :stid:

igrackica

Mislim da nismo ni to odredjivanje peska radili... Jeste se malo promenilo gradivo, ali ako nabavite testove od prosle godine onda uporedite sta nema, pa to ne ucite, a sta ima mislim da ce biti isto, jer ne mogu oni sad ne znam sta da izmlisle. Ja sam imala testove, ali sam ih dala nekome i jos mi ih nisu vratili... Ima ih jedno 10-ak, jurite starije studente isgurno to svi imaju. Na kraju krajeva besmisleno je kucati tolike testove, to mora da se kopira!

MiKy

jel izlazi neko sutra na prakticni? odakle ucite?

Jeca

E ljudi....budite drugari pa sutra da cujemo utiske i kakva je ova nova forma pismenog.... Ajde SRECNO svima koji izlaze sutra!

yeca

Ljudovi, da li treba da uèim formule za odredjivanje jodida u kuhinjskoj soli i za odredjivanje sulfita??

MiKy

sacekaj da se vrati neko ko je imao danas pa cemo tacno znati sta da ucimo...

ljubi

u sustini nije nista menjano.samo kod zadatka moras da znas sve reakcije, jadinice u kojima se na kraju izrazava, da definises parametar koji si odredjivao.

MiKy

jesu li pitanja bila na zaokruzivanje ili dopunjavanje?

igrackica

Napisite pitanja, ljudiiiiiiiiiiiiii

MiKy

da li je moguce da niko sa foruma nije izlazio?????
ili nece da kucka...?