Upis svih godina

Started by Bred, 02-09-2009, 00:48:57

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Upis svih godina obaviæe se 21.9-9.10.2009. godine, od 10 do 14 h.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2009/08/31/upis-svih-godina/Svi studenti su du¾ni da prilikom upisa godine studija donesu dokaz o uplati 80,00 RSD na ime tro¹kova za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere. Ovaj iznos se uplaæuje na ¾iro-raèun Univerziteta u Beogradu, broj 840-1835666-14, svrha plaæanja: tro¹kovi za rad Univerzitetskog centra.

Svi samofinansirajuæi studenti koji prvi put upisuju godinu studija su du¾ni da prilikom upisa donesu dokaz o uplati 1.000,00 RSD na ¾iro-raèun Univerziteta u Beogradu, broj 840-1835666-14, svrha plaæanja: naknada za potrebe zajednièkih poslova na nivou Univerziteta.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2009/09/11/obavetenje-o-upisu-godine/:news:
Da bi praktièna nastava poèela od ponedeljka, 12. oktobra, potrebno je da Instituti spiskove studenata dobiju najkasnije u petak, ¹to znaèi da upis svih godina mora da se zavr¹i do èetvrtka, 8.10.2009. godine.

Upis æe se vr¹iti u Odseku za nastavu i studentska pitanja sledeæim terminima:

ponedeljak, 5.10.2009, 11-13h
utorak, 6.10.2009, 11-13h
sreda, 7.10.2009, 9–13h
èetvrtak, 8.10.2009, 9-13h
U sredu i èetvrtak, 7 i 8. oktobra 2009. godine, Odsek za nastavu i studentska pitanja æe raditi iskljuèivo poslove vezane za upis.

Obnova godine vr¹iæe se iskljuèivo u petak, 9.10.2009. u periodu od 10h do 13h.

http://www.pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2009/10/05/vazno-obavestenje-o-upisu-godine/