Sveèana dodela diploma

Started by Bred, 17-10-2010, 20:06:11

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Sveèana dodela diploma æe se odr¾ati u utorak 19.10.2010. godine u Amfiteatru broj 1 u 11 èasova, na Farmaceutskom fakultetu, Vojvode Stepe 450, za studente koji su diplomirali u periodu od 1.02.2010. godine do 31.08.2010. godine.

nastavak -> http://pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2010/10/14/sveana-dodela-diploma/

sesa

kada ce biti naredna dodela diploma?

mandzoo

I mene to zanima? Diplomirao sam u oktobru 2010. godine.