Upis na specijalizacije za potrebe zdravstva

Started by Bred, 10-05-2012, 15:50:14

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Kandidati koji su dobili rešenje Ministarstva zdravlja za upis na specijalizacije za potrebe zdravstva na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu mogu podneti potrebnu dokumentaciju arhivi Fakulteta u periodu od 09.05.2012. do 11.05.2012. godine.

Potrebna dokumentacija za prijavu je:

    Rešenje Ministarstva zdravlja
    Overena kopija diplome osnovnih studija
    Uverenje o položenom stručnom ispitu
    Odluka firme u kojoj je kandidat zaposlen da će snositi troškove specijalizacije

Za upis koji će se obaviti u periodu od 16.05.2012. do 22.05.2012. godine, osim u danima vikenda, potrebna dokumentacija je:

    Plavi specijalistički indeks ( može se nabaviti u skriptarnici Fakulteta)
    Dva obrasca ŠV – 20
    Dve fotografije
    Izvod iz matične knjige rodjenih
    2.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta na ime administrativnih troškova upisa

Kandidati koji lično snose troškove specijalizacije dužni su da školarinu uplate uplatnicom na žiro – račun Fakulteta broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189.

Kandidati kojima troškove specijalizacije snosi pravno lice, dužni su da prilikom upisa dostave podatke o pravnom licu (PIB, žiro – račun, adresu i fax), kako bi im faktura bila ispostavljena.

http://pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2012/05/08/upis-na-specijalizacije-za-potrebe-zdravstva-2012/

Bred

Za upis koji će se obaviti u periodu 13-16. novembra 2012. godine, u vremenu 10-14 h u Odseku za nastavu, potrebna dokumentacija je:

http://pharmacy.bg.ac.rs/vesti/2012/11/02/upis-na-specijalizacije-za-potrebe-zdravstva-novembar-2012/

nikolay

Pitanje jedno:

Kakva je procedura kada se svi dokumenti predaju?
Čeka se dok se "specijalni tim" ne nakani da zasedne, to mi je jasno. Ono što mi nije jasno jeste kako se dobija informacija da li je saglasnost izdata (odobrena) ili ne? Da li to stiže u ustanovu ili meni? Ili ne stiže ništa ako nisu odobrili?

Hvala

Soyer

Zelela bih da vas pitam vezano za ovu temu.Upis na specijalizaciju se dobija od ministarstva ili mozemo se sami prijaviti i finansirati?I jer je potrebno staz odraditi ili moze odmah po zavrsenom fakultetu?