Kombinacije iz bromatologije za usmeni ispit!

Started by Bred, 23-09-2006, 11:05:57

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Bred

Kombinacije iz bromatologije

Neke kombinacije koje ja imam:
1. Principi racionalne ishrane
2. Klasifikacija proteina
3. Oksidacija monosaharida
4. Proteini mesa

1.II princip racionalne ishrane
2. Kalcijum
3. Enzimska hidroliza skroba
4. Hemiijski sastav zrna zitarica

1.   Kalcijum
2.   Osobine zasicenih masnih kiselina
3.   Uporedni sastav humanog I kravljeg mleka
4.   Redukcija monosaharida

1.   Vitamin C
2.   Principi racionalne ishrane
3.   Klasifikacija prostih proteina
4.   Opste karakteristike I grupe namirnica

1.   Klasifikacija proteina
2.   Skrob
3.   Vitamin B2
4.   Konzervisanje mesa


1.   Zasicene masne kiseline-struktura I osobine
2.   Primarna struktura proteina
3.   Vitamin C
4.   Opste osobine namirnica I grupe

1.   Nijacin, nijacinamid (vitamin PP)
2.   Enzimska hidroliza skroba
3.   Nitrati, nitrite, nitrozamini
4.   Proteini jaja


1.   Oksidacija monosaharida
2.   Vitamin D
3.   Principi racionalne ishrane I i II
4.     Proteini mesa


1.   Vitamin E
2.   Enzimska hidroliza skroba
3.   Proteini mesa
4.   III princip racionalne ishrane ljudi

Marija23

evo i moje komb iz ovog roka
1. disaharidi maltoznog tipa
2. vitamin D
3. steroli
4. proteini mesa

Bred

1. Neorganski konzervansi
2. Neasimilirajuci oligosaharidi
3. Voce i povrce
4. Aminokiseline sa sumporom

besno pile

i jos jedna:
1.drugi princip racionalne ishrane
2.odredjivanje masnih kiselina iz masti
3.nerastvorna dijetetska vlakna
4.proteini vezivnog tkiva

Hana

evo jos jedne:
1. Principi racionalne ishrane
2. Pantotenska kis.
3. Maillard-ova reakcija
4. Rezidui pesticida

Enea

1.Polioli
2.sec.struktura proteina
3.vit c
4.suve leguminoze

besno pile

1.disaharidi
2.namirnice III grupe
3.vitamin D
4.uzeglost masti

jecka

1. principi racionalne ishrane
2. vitamin D
3. skrob
4. proteini mesa

1. principi racionalne ishrane
2. vitamin c
3. proteini mesa
4. zasicene masne kiseline

xxx

1.zasicene masne kiseline
2.izomerni oblici monosaharida
3.III princip racionalne ishrane
4.proteini zitarica

1.gvozdje
2.retrogradovanje skroba
3.sec.struktura proteina
4.hemijski sastav masti

1.III princip rac.ishrane
2.kalcijum
3.lizinoalanin
4.uglj.hidrati suvih leguminoza

1.konverzija nezasicenih masnih kiselina u organizmu
2.vit.B12
3.aminokiseline sa sumporom
4.polioli

1.skleroproteini
2.prirodni antioxidansi
3.odredjivanje slozenih uglj.hidrata
4.hemijski sastav ribe

1.specificno dinamicko dejstvo hrane
2.tipovi nezasicenih masnih kiselina
3.vit.A
4.rezidui pesticida u namirnicama

1.skrob
2.mineralne materije-mikroelementi
3.uticaj termickog tretmana na bioiskoristljivost proteina
4.zitarice

1.pektini
2.vit.B2
3.primarna str.proteina
4.uzeglost masti

1.IV princip rac. ishrane
2.sec.struktura proteina
3.kalcijum
4.uglj.hidrati mleka

mikele

Evo i moje kombinacije kod prof. Ivana:
1. Specifièno dinamièno dejstvo hrane
2. Vitamin D
3. Inulin
4. Proteini mesa

A devojka pored mene je imala:
1. Konformacioni oblici monosaharida
2. Mg
3. Odreðivanje masnih kiselina iz masti
4. III princip racionalne ishrane

xxx

evo jos nekih kombinacija:

1.I princip racionalne ishrane
2.enzimska digestija skroba
3.uglj.hidrati suvih leguminoza
4.polioli

1.vitamin pp
2.pojacivaci aroma
3.skleroproteini
4.odredjivanje bioloske vrednosti proteina(hemijska metoda)

1.I princip rac.ishrane
2.vit.E
3.skleroproteini
4.uglj.hidrati mleka

1.inulin
2.primarna struktura proteina
3.lizinoalanin
4.konzervisanje mesa

1.II princip rac.ishrane
2.vit.D
3.ninhidrinska reakcija
4.hemijski sastav suvih leguminoza

1.sirova dijetarna vlakna
2.vit.E
3.hemijska metoda za  odredjivanje bioloske vrednosti proteina
4.dijetetski preparati

1.specificno dinamicko dejstvo hrane
2.magnezijum
3.disaharidi maltoznog tipa
4.hemijski sastav voca i povrca

1.specificno dinamicko dejstvo hrane
2.ciklicna struktura monosaharida
3.odredjivanje bioloske vrednosti proteina
4.sastav i hranljiva vrednost leguminoza

ivilija

Evo jos jedne kombinacije kod prof. Ivana:
1. 3. i 4. princip racionalane ishrane
2. Klasifikacija prostih proteina
3. Oxidaciomi proizvodi monosaharida
4. Zitarice
Kod 4.principa obavezno pricajte i o tome kakva je zdravstveno neispravna namirnica...
A skleroproteine naucite obavezno iz opste biohemije kao i stukturu proteina!!!
Srecno

xxx

1.organski konzervansi
2.metode odredjivanja slozenih ugljenih hidrata
3.steroli
4.proteini jaja

1.specificno dinamicko dejstvo hrane
2.uticaj termickog tretmana na bioiskoristljivost lizina
3.dejstvo alkohola na monosaharide
4.proteini i lipidi jaja

1.II princip racionalne ishrane
2.vitamin B6
3.efekti nestabilnosti konformacija monosaharida
4.proteini jaja

1.specificno dinamicko dejstvo hrane
2. oksidacioni proizvodi monosaharida
3.odredjivanje bioloske vrednosti proteina
4.sastav i hranljiva vrednost leguminoza

1.vitamin E
2.odredjivanje masnih kiselina u mastima i uljima
3.aminokiseline sa sumporom
4.ugljeni hidrati suvih leguminoza

1.vitamin C
2.I i II princip racionalne ishrane
3.klasifikacija prostih proteina
4.opste karakteristike I grupe namirnica

1.antioksidansi i sinergisti
2.ciklodekstrini
3.uticaj termickog tretmana na biolosku vrednost proteina
4.opste osobine I grupe namirnica

1.specificno dinamicko dejstvo hrane
2.vitamin D
3.inulin
4.proteini mesa

1.III princip racionalne ishrane
2.tercijerna i kvaternerna str.proteina
3.odredjivanje celuloze
4.opste osobine I grupe namirnica

maracaca

 1.Principi racionalne ishrane
2.Specificno dinamicno dejstvo hrane
3.Margarin
4.Vitamin PP

1.Odredjivanje energetske vrednosti proteina
2.Uloga masti u ishrani
3.Saharoza
4.Secerni alkoholi

1.Reakcije i osobine AK i njihova uloga u gradnji proteina
2.Vitamin C
3.Galaktoza, metabolizam
4.Dijetetski preparati

1.Glukoza i fruktoza
2.B6
3.Energija za rad i termoregulaciju
4.I i II grupa namirnica

1.Antivitamini
2.Esecijalne AK
3.Podela namirnica
4.Laktoza

1.Sirova i cista energetska vrednost hrane
2.Ribe
3.Folna kiselina i vitamin B12
4.Monosaharidi

1.Indirektna kolorimetrija
2.B1 u metabolizmu ugljenih hidrata
3.Karamel
4.Sumporne AK

1.Bioloska oksidacija hrane
2.Laktoza i laktuloza
3.B2
4.Odredjivanje bioloske vrednosti proteina

1.Odredjivanje energetske vrednosti namirnica
2.Uloga masti u ishrani
3.Saharoza
4.Secerni alkoholi

1.Ukupne energetske potrebe ljudi
2.Esecijalne MK
3.Vitamin D
4.Antioksidansi

zooca

1.pektini
2.esencijelne masne kiseline i njihova uloga u ishrani
3.podela namirnica
4.rezidui pesticida