Patofiza - 1000 zasto 1000 zato

Started by mullala, 08-10-2006, 17:56:30

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

tarantulica

To znachi da je centroacinusni emfizem isto shto i centrolobularni?

Ivke


Bred

ccc http://farmaceuti.com/tekstovi/?p=48

tarantulica

#33
Ok, nisam bila sigurna da li je centroacinusni isto ¹to i centrolobularni...  :stid:

Kolika vrednost portalnog pritiska dovodi do razvoja portalne hipertenzije?

Da li hipoalbuminemija ima veze sa razvojem hepatiène encefalopatije?
Kao terapija, da li se koristi penicilin i.v.?

Da li povi¹en hidrostatski pritisak u sistemu vene porte uèestvuje u patogeneti ascitesa koji se javlja u portalnoj hipertenziji?

Da li se patolo¹ki lipoprotein X èita kao iks ili deset?  :stid:

Ivke

 Sta tacno znaci olfaktivan?  :help2:

Darker

olfactus na latinskom znaèi-njuh
ja sam u Klajnovom reèniku stranih reèi i izraza prona¹ao reè OLFAKTORAN - koji se odnosi na èulo mirisa...
:cvet

Favis

sense of smell...culo mirisa!  :cvet

Ivke


Darker

Da li neko zna ¹ta su EUVOLEMIJA, UROSTAZA, TRISOMIJE (MONOSOMIJE)?

tarantulica

Trisomija je numerièki poremeæaj kromosom, kada se uz normalan par homologa nalazi jedan dodatan ( prekobrojan ) kromosom. Aberacija se oznaèava 2n+1. Ovaj oblik aneuploidije popraæen je vi¹kom genetièkog materijala te u pravilu ima ¹tetne posljedice na rast i razvoj organizma.

      Najèe¹æe trisomije su:

      1.Patauov sindrom (trisomija 13)

      2.Edwardsov sindrom (trisomija 18)

      3.Downov sindrom (trisomija 21)

      Trisomija mo¾e biti posljedica nerazdvajanja kromosoma tijekom prve ili druge mejotièke diobe.

izvor (http://www.kdb.hr/projekti/rjecnik/triso_d.htm)

Monosomija
je vrsta aneuploidije kada umjesto dva homologna kromosoma postoji samo jedan. Svaka aneuploidija mijenja i ukupan broj kromosoma, pa uz monosomiju nalazimo 45, uz trisomiju 47, a uz tetrasomiju 48 kromosoma u kariotipu.


Promjena broja kromosoma ima uvijek za posljedicu i promjenu fenotipa nositelja. Veæina otkrivenih i opisanih kromosomopatija ima odreðene karakteristike kojima se razlikuje jedna od druge. Ipak u gotovo svih kromosomopatija nalaze se jaèe ili slabije zastupljene ove fenotipske promjene:
- mentalna i/ili somatska retardacija
- malformacije, odnosno dismorfije lica, ¹ake i stopala
- malformacije unutarnjih organa, osobito srca, bubrega, mozga i crijeva
- abnormalnosti vanjskog spolovila
- patolo¹ki dermatoglifi
Najèe¹æe aneuplodije, kao i polipoloidije karakteriziraju udru¾eni specifièni simptomi koji se nazivaju sindromima.

izvor (http://mamed.medri.hr/katedre/Biologija/Strucna%20djelatnost/citogenetika.htm)

euvolemia
(eu·vo·le·mia)  (u-vo-le´me-ə)  normal water content or volume of a given body compartment, e.g., extracellular euvolemia

izvor (http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcommonzSzdorlandszSzdorlandzSzdmd_e_18zPzhtm)

Euvolemic hyponatremia (http://www.vaprisol.com/euvolemic/euvolemic.asp)

BK

Euvolemija - ne bih znala definiciju, ali npr kada dodje do dehidratacije ili suprotno hiperhidratacije, ukljucuju se svi kompenzatorni mehanizmi(renin-angiotenzin-aldosteron, antidiuretski hormon...) u organizmu kako bi doveli do euvolemije (normalna kolicina i sastav telesne tecnosti ili samo kolicina).

Urostaza - zastoj u urinarnom traktu, zbog obstrukcije (ne znam da li je u pitanju samo prisustvo kamena ili i drugo)

NUMERIÈKE ABERACIJE HROMOZOMA
ANEUPLOIDIJE
Podrazumevaju vi¹ak ili manjak jednog ili vi¹e hromozoma u hromozomskom komlementu.
Nedostatak jednog hromozoma u hromozomskom komplementu dovodi do monozomije.
Vi¹ak jednog hromozoma u hromozomskom komplementu dovodi do trizomije
NAJÈE©ÆE TRIZOMIJE AUTOZOMA
1.Trizomija hromozoma 21-Down-ov sindrom
2. Trizomija hromozoma 18- Edward-sov sindrom
3. Trizomija hromozoma 13-Patau-ov sindrom
NUMERIÈKE ABERACIJE POLNIH HROMOZOMA
Monozomija hromozoma X-Turner-ov sindrom
Klinefelter-ov sindrom, 47, XXY

Jos jednom...nema veze...
Bred

hm ja nadjoh u jednom testu zaokruzeno kao tacno da Mg soli izazivaju konstipaciju?!?!?! :wall:

Harry


BK

Ekstrasistole
Ponekad mo¾e doæi do prijevremene kontrakcije, prije normalne oèekivane. To nazivamo ekstrasistola ili prijevremeni otkucaj. Nastaju zbog ektopièkih ¾ari¹ta u srcu. Ektopièko ¾ari¹te je podruèje srèanog mi¹iænog tkiva kod kojeg, obièno zbog o¹teæenja tkiva, dolazi do spontanih izbijanja impulsa. Ono oda¹ilje impulse br¾e od SA èvora i preuzima od SA èvora ulogu predvodnika srca. Mo¾e javiti u atriju, ali se mo¾e javiti i u ventrikulima, pogotovo nakon infarkta srca. Uzroci ektopièkih ¾ari¹ta jesu ishemijska bolest srca, ovapnjenje na razlièitim mjestima u srcu, lijekovi i otrovi poput nikotina ili kofeina, a mogu je izazvati i neispavanost, pa i emocionalna razdra¾ljivost. Razlikujemo atrijsku i ventrikularnu prijevremenu kontrakciju.

Imas i ovde nesto http://www.farmaceuti.com/forum/index.php/topic,3913.msg52205.html#msg52205

vlada61

kako podnose HOLESTIRAMIN nefropaticni bolesnici sa zalecenim ulkusom duodenuma