MASTERS

Started by stef, 22-10-2006, 18:41:47

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

vladimir

Zasto me ne cudi da nema nijednog na budzetu? :roll:

Morpheus

Ako sam dobro prebrojao, samo tri fakulteta nemaju budzetske studente na master studijama-Gradjevina, Bogoslovija i, naravno, Farmacija.Katastrofa, cak se i Stomatoloski "otvorio" za deset na budzetu.

Dukica

i sta sad? koliko to traje? cim spominju upis na prvu godinu,to znaci da traje vise godina! sto nije lepo,nimalo! bolje ici na specijalizaciju,ondak!

Darker

#18
Quote from: mullala on 16-11-2006, 08:55:16
Влада РС донела одлуку о броју студената за упис на мастер студије

Wednesday 15th November, 2006 @ 12:39

Извод из одлуке:

........

A kako smo mi onda masteri posle pete godine, ako tek treba da upi¹emo masters studije????

mullala

Pa to je mene interesovalo... Zato sam i prekopirala to ovde, misleci da neko zna o cemu se tu radi. Ali ocigledno da smo se samo svi zbunili :|

trinity

NE mi nemamo master studije sto je vec i dokazano jer su neke kolege koje sudiplomirale prosle skolske godine odmah upisane na doktorske...
Mozda se to kod nas prenosi  na doktorske studije

mullala


trinity

Mullala sad me vec vredjas  :wink:
Valjda ja znam najbolje sve na nasem faksu (salim se naravno)
Ni ja ne bih verovala ali evo ti odmah dva imena Srdjan Joksimovic i Sonja Paranos upisali u oktobru doktorske na farmakologiji a diplomirali u septembru

mullala

Ne, bre... ne sumnjam ja u ono sto ti znas, nego mi je nejasan ovaj proglas Beogradskog Univerziteta. To je nesto sto stupa na snagu (koliko sam ja shvatila) za oko nedelju dana. Sada... besmisleno je da bude napisano da imamo master studije ako ih nemamo...
Mogu li se upisati master studije na nekom srodnom fakultetu? Mozda se to odnosi na te koji dolaze sa drugih fakseva? Ili na strance?
A mozda stvarno misle na doktorske :|
Sve u svemu, moj strah je vise da ne bude nesto tako sprovedeno, nego da li je sada...

I htela sam sve ovo isto ovako da napisem u prethodnoj poruci, ali sam se smorila na pola i ostavila samo "mozda..." :>

trinity

Stvarno nemoj da brines nama se to nece desiti...
Kada se jednom donese odluka ne moze da se menja..

Bred

Danas odluka o masterima
Konferencija univerziteta danas æe odluèiti da li su diplomirani studenti isto ¹to i masteri
Posle vi¹enedeljnih debata i rasprava oko toga da li su VII-1 stepen struène spreme i master jedno te isto, Konferencija univerziteta Srbije bi trebalo da na dana¹njoj sednici u Novom Sadu donese konaènu odluku o tome da li æe i pod kojim uslovima ova dva zvanja izjednaèiti.

DILEMA - Dok profesori pojedinih fakulteta smatraju da bi bilo sasvim normalno da se zvanja diplomirani i master izjednaèe u pravima, drugi misle da je to nemoguæe zato ¹to je master zapravo bli¾i magistraturi.

- Izjednaèavanje zvanja diplomirani (VII-1 stepen struène spreme) i master je nemoguæe zato ¹to su po optereæenju master studije sliènije nekada¹njim magistarskim - iznela je za „24 sata" stav kolegijuma Ekonomskog fakulteta u Beogradu Biljana Jovanoviæ-Gavriloviæ, prodekan za nastavu.

Optereæenje studenata nekad i sad je nemoguæe precizno uporediti jer do sad nije bilo obavezno za sve studente da pohaðaju nastavu, a sada jeste. A svaki sat predavanja i ve¾bi se raèuna prilikom bodovanja, odnosno raèunanja optereæenja studenata, obja¹njava prodekan.

- Nigde u svetu pa ni kod nas master i magistar ne mogu biti isto - ka¾e za na¹ list Srbijanka Turajliæ, biv¹i pomoænik ministra prosvete i profesor na Elektrotehnièkom fakultetu.

- Po Bolonjskoj deklaraciji postoje studije prvog (beèler) i drugog (master) stepena. Oba stepena predstavljaju osnovne studije i tako je u svim zemljama. To je jasno ako imate u vidu da su studentima s drugim stepenom namenjeni poslovi koje su do sad radili diplomirani pravnici, ekonomisti itd. Mi smo, meðutim, ukidajuæi magistrature, delove tog gradiva ubacivali u master studije te su nam i prvi i drugi stepen na ne¹to vi¹em nivou od evropskog - ¹to nikako ne bismo smeli da radimo - upozorava Turajliæ.

Napravili smo jo¹ jednu gre¹ku. Podelili smo studije po stepenima a da jo¹ uvek niko nije precizirao kojim æe se taèno poslovima ti diplomci baviti - dodaje ona.

- Po¹to bi morale da budu u okviru osnovnih studija, master studije bi trebalo da budu ukljuèene i u Uredbu o finansiranju, ¹to bi omoguæilo delu studenata da se ¹koluju o tro¹ku dr¾ave - naglasila je Turajliæ.

Studenti za automatsko izjednaèavanje
ANKETA Gotovo tri èetvrtine uèesnika ankete studentskog portala „Infostud" smatra da i studenti koji su ranije diplomirali retroaktivno treba da dobiju titulu master. U pitanju je èak 74 odsto od 2.518 anketiranih tokom novembra. S tim se ne sla¾e oko 19 odsto ispitanika.
J. Subotiæ ||||

Bred

"Izjednaèavanje diplome i mastera"
20. novembar 2006. | 16:04 | Izvor: B92
Beograd -- Vladin Sekretarijat za zakonodavstvo dao tumaèenje Zakona o visokom obrazovanju: zvanja diplomirani i master treba izjednaèiti

Konferencija uniuverziteta Srbije prethodno je zatra¾ila pravno tumaèenje jednog èlana Zakona, kako bi se utvrdilo da li æe novo zvanje "master" biti izjednaèeno sa starim zvanjem "diplomirani". Kako je u saop¹tenju navelo Ministarstvo prosvete, Sekretarijat za zakonodavstvo dalo je tumaèenje da zvanja treba izjednaèiti.

Republièki sekretarijat za zakonodavstvo smatra da moraju biti za¹tiæena steèena prava i pravna sigurnost graðana koji su stekli akademsko zvanje u skladu sa ranijim propisima.

Vremensko dejstvo zadr¾avanja prava na kori¹æenje steèenog akademskog naziva odnosi se ne samo na sada¹njost, veæ i na buduænost, navodi se u sap¹tenju.

U konkretnom sluèaju, to znaèi da u praksi treba da budu izjednaèeni nazivi koji su steèeni do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, sa novim nazivima koja predviða Zakon o visokom obrazovanju.

To znaèi da osobe koje su stekle VII-1 stepen struène spreme (na primer, diplomirani in¾enjer, diplomirani pravnik, itd.) po sili zakona moraju biti izjednaèena sa nazivom master", navodi se u saop¹tenju.


b92

pereca

E pa ako je ovo tacno, a jeste (proverila sam) kolegama sa drugih fakulteta vise ne treba nasa podrska u vidu sakupljanja potpisa.

Eto neke vajde od toga sto je predizborna kampanja u toku.  :wink:

Smrda

jao...super...

stvarno vam svima svaka cast koji ste potegli za ovo!!
:cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet
:cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet
:cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet
:cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet
:cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet
:cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet :cvet

Dukica

Sta naprica sinoc onaj ludak u Poligrafu?
Nije da sam sve razumela,a i nisam gledala od pocetka.al ono sto sam cula,nije mi delovalo dobro. Jel iko razumeo sta je po sredi?